Koit Brinkmann • 15. juuni 2012 kell 9:19

Harku vallavanema korruptsiooniasja menetlus lõpetati

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo lõpetas eelmisel nädalal IRL-i liikmest Harku vallavanema Kaupo Rätsepa suhtes algatatud väärteomenetluse, kuna väärteo tunnuseid ei leitud.

„Väärteomenetlus lõpetati süüteokoosseisu objektiivse külje puudumise tõttu väärteomenetluse seadustiku § 29 lg 1 p 1 alusel.,” teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Seaduse järgi tuleb alustatud menetlus lõpetada, kui teos puuduvad väärteo tunnused.

Märtsis sai keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo teate korruptsioonijuhtumist, seoses Harku vallavanema võimaliku väärteoga puhkusetoetuste ja preemia maksmisel endale ja oma lähikondsetele. Avalduse peale algatas büroo väärteomenetluse kahtlusega, et Rätsepp on Harku vallavanemana töötades rikkunud korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangut.

Vallavanema allkiri on 2010. ja 2011. a vallavalitsuse töötajatele määratud puhkusetoetuse maksmise käskkirjadel ning mullu novembris makstud preemiate määramise käskkirjal. Kokku sai Rätsepp nende järgi 2677 eurot. Samuti maksis vallavanem samade käskkirjade alusel oma emale, kes töötab valla pearaamatupidajana, kokku 1510 eurot.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on huvide konfliktiga tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve.

Rätsepp rääkis aprillis Äripäevale, et menetlus peab selgitama, kas ta on korruptsioonivastase seaduse vastu eksinud või mitte.

 

Hetkel kuum