Laura Mallene • 4. oktoober 2012 kell 10:52

Tuleohutusaruande esitamata jätnuid ähvardab trahv

Sel aastal peavad asutused ja ettevõtted esimest korda päästekeskustele esitama enesekontrolli tuleohutusaruande, mille esitamise tähtaeg on 30. oktoober. Aruande esitamata jätjaid või valeandmete esitajaid ähvardab kuni 2000 euro suurune trahv.

Nõue tuleneb kaks aastat tagasi kehtima hakanud tuleohutuse seadusest ja paneb selle kohustuse ehitiste ja hoonete omanikele. Esitamiseks on antud ajavahemik 1. jaanuar kuni 30. oktoober.

Enesekontroll tähendab päästeameti teatel isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust. Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus on lasteaiad, koolid, majutusasutused, ravi-ja hoolekandeasutused, kaubanduskeskused, suuremad põllumajandus- ja tööstushooned, kõrghooned ja maa-alused garaažid ning elutähtsat teenust pakkuvad asutused.

Täpsemad kriteeriumid sätestab Riigi Teatajast hõlpsasti leitav siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ lisa 2. Sama määruse lisa 1 sätestab aruandluse vormi. Enesekontrolli tuleohutusaruandeid ei pea esitama eramud, korterid ja väiksemad asutused- ettevõtted.

Tuleohutusaruande esitamise kohustus on ehitise valdajal. Kui valdajaid on mitu, peab ehitise omanik määrama tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava inimese, kes koostab ja esitab ehitise kohta ühise tuleohutusaruande piirkondlikule päästekeskusele. Esitatud aruannete põhjal hindab tuleohutusjärelevalve ametnik asutuse või ettevõtte olukorda ja teeb otsuse ülevaatuse vajalikkuse kohta. 

Hetkel kuum