Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Tööstus. Eestil suurepärane eeldus saada rohemajanduse maaks

  Tänavu möödub 20 aastat Rio de Janeiros toimunud esimesest planeet Maa tippkohtumisest, kus laiemasse kasutusse jõudsid mõisted “säästev areng” ning “roheline majandus”. Kas püüdlused mõõta ökoloogilist jalajälge ning rohelist kasvu õigustavad end praegu ning kas meil on lootust mahtuda ära planeedile Maa ka sajandi pärast?

  OECD statistikaosakonna asedirektor Paul Schreyer nentis oma kõnes tänavusel säästva arengu foorumil, et kuigi üha enam pakuvad kogu maailmas kõneainet mõisted “ökoloogiline jalajälg” ning “roheline majandus” ning suur osa arenenud riikidest on neid termineid ka reaalsesse ellu integreerinud, on mure keskkonna tervise ning sellega seonduvate arengute pärast maailma majandussüsteemis tervikuna jätkuvalt terav.
  Seetõttu murrab terve rida keskkonnaküsimustega tegelevaid organisatsioone jätkuvalt pead küsimuse üle, kuidas mahutada inimkond planeedile Maa ära nii, et säiliks nii keskkond kui ka majanduslik areng.
  Tuleb jälgida rohelist kasvu. Praegu teevad Schreyeri sõnul  ilma uuenduslikud mõisted roheline kasv ehk green growth ning roheline ettevõtlus, mis kujutavad  endast sisuliselt majanduskasvu ning -arengut toetavat lähenemist viisil, mille kohaselt seame me endale prioriteediks tagada, et loodusvarad ning  keskkond suudavad meid jätkuvalt varustada ressursside ning keskkonnateenustega, millele meie heaolu tegelikult tugineb. “Et seda saavutada, on oluline suunata keskkonda investeeringuid ning luua uusi innovaatilisi ökoloogilisi lahendusi,” märkis Schreyer.
  “Rohelise kasvu jälgimine ning mõõtmine võimaldab meil selgemalt teadvustada ökoloogilisi trende, kriitilisi momente ning langetada olukorrale vastavaid otsuseid. Ka peaks rohelise kasvu monitooring andma uusi kasvuvõimalusi majandusele kasvava tootlikkuse, innovaatilisuse, uute turgude ning usalduse ja stabiilsuse kasvu kaudu,” lisas ta. “Vähenema peaks ka šokeeriva avastuse risk, et looduslik tasakaal on lootusetult paigast nihkunud ning mõned ressursid on pöördumatult otsa saanud.”
  Säästlikkus peaks saama elunormiks. Äsja valmis OECD rohelise kasvu raport, kus kõiki neid indikaatoreid on arvesse võetud.
  Praeguseks on kokku lepitud 25 indikaatorit, mille abil on rohelist kasvu võimalik mõõta. Nende hulgast soovitakse välja valida 4–6 kõige olulisemat ehk juhtindikaatorit.
  OECD ettepanek oleks Schreyeri sõnul edaspidi lähtuda keskkonnakasutuse ning tootlikkuse analüüsimisel laiemalt neljast aspektist: CO2 tootlikkusest, materjalitootlikkusest, keskkonnaga kohandatud mitmeteguritootlusest ning maakattest.
  Välisminister Urmas Paet toonitas foorumil, et tegelikult on Eestil rohemajandavaks riigiks saamisel suurepärased eeldused – meie SKP on 20 aastaga neljakordistunud ning oleme suutnud oma mõtteviisi paljuski muuta. “Oleme aru saanud, et näiteks prügi sorteerimine on mõistlik. Omaks on võetud säästev ellusuhtumine, sellest on kujunenud elustiil. Eesti on teinud ära suure hüppe selles valdkonnas, võiksime olla eeskujuks paljudele.”
  Roheline mõtteviis tootmisse. Paet märkis samas, et endiselt on meie kõigi jaoks suurim väljakutse retoorilises küsimuses, kuidas mahutada kogu inimkond planeedile Maa nii, et säiliks majanduskasv, ökoloogiline tasakaal ning inimeste elukvaliteet paraneks. Tootmisettevõtetele on suurim dilemma ning mõtlemise koht roheline tootmine – valdavalt on tootjate hulgas levinud hoiak, et roheline tootmine on esmapilgul kallis. “Jah, kindlasti on see mõnevõrra kallim, kuid pikas perspektiivis see nii ei ole, maksame ju kinni omaenda tuleviku,” rääkis Paet.
  ABB Balti piirkonna juht Bo Henriksson ning ABB on heaks näiteks rohemajanduse rakendamisest ettevõttes. “On täiesti selge ning reaalses elus tõestatud, et keskkonda säästev majandamine on võimalik, küsimus on vaid hoiakutes ning motivatsioonis. Vähemasti on igaühel võimalus anda endast parim, tehes omapoolsed sammud. Loevad ka väikesed asjad – vahel on hea algus seegi, kui palute oma töötajatel üleliigsed tuled välja lülitada, arvuti töölt lahkudes vooluvõrgust välja lülitada.  Meie oleme seda ABBs teinud ning niisugune lähenemine on üks meie ettevõtte praegustest väärtustest,” rääkis Henriksson.
  Henrikssoni hinnangul on praeguses maailmas olulisim mõttekoht energia hind ning tootmine, 30 aasta pärast näeb ta suurimat võimalikku muutust energia vajaduste osas Hiinas ning Indias, kus nõudlus energia järele on drastiliselt kasvanud. “Teiseks oluliseks märksõnaks on nafta hind, mis on kümne aastaga kerkinud seitse korda, ning kahtlemata ei saa me kuidagi üle ega ümber maa globaalsest soojenemisest. Kui me ei peata teatud ressurssidega senisel moel ümberkäimist, seisame 30 aasta pärast silmitsi väga ootamatult muutunud olukorraga,” ütles ta.
  Samas on Henrikssoni sõnul tegelikult tohutud võimalused energia oluliselt säästvamaks kasutuseks nii Venemaal, Indias kui ka Hiinas, mida seni pole oluliselt rakendatud.
  Ta tõi oma kõnes välja ühe võimaliku alternatiivina Aafrika päikeseenergia suunamise Euroopasse kaabli teel, samuti ABB tuuleenergia projektid Saksamaal.
  “Saksamaal on valmimas tuulepark nimega Borkum 2, millest peaks saama maismaast seni kaugeimale rajatud tuulepark. Selle projekti abil peaks õnnestuma vähendada CO2-heitmeid 1,5 miljonit tonni aastas. ABB rolliks jääb ka konverterjaamade rajamine, merekaabli paigaldamine 128 kilomeetri ulatuses ning 75 kilomeetri ulatuses kaabli paigaldamine maismaal. Meie paigaldame ka platvormi,” rääkis Henriksson.
  ABB on rakendanud oma tööstus- ja tootmisprojektides moodsaimat tehnoloogiat, kus on automatiseeritud säästurežiimid, madala voltaažiga tooted, mootorid, robotid ning turbolaadijad.  “Kõik meie konsultandid on eksperdid, selgitamaks välja optimaalne energiakulu mis tahes objekti puhul,” sõnas Henriksson.
  “Aastatel 1998–2003 õnnestus ABB-l vähendada kasvuhoonegaaside heidet 1% aastas. Ajavahemikul 2006–2009 toimus ettevõttes kaheaastane programm energiakasutuse vähendamiseks, mille tulemusel vähendati energiakulu iga toodetud ühiku kohta pea 5% ning alates 2010. aastast on ABB vähendanud aastast energiakulu iga töötaja kohta 2,5%. Samavõrra vähendati energiakulu ehitiste puhul (kWh/m2),” lisas ta.
  Tea Nõmmann Säästva Eesti Instituudist tutvustas oma ettekandes Eesti majanduse rohelistumise alternatiive, püüdes leida vastuseid küsimustele, kui kaugel asub Eesti riik rohelise majanduse eesmärkidest.
  Ettevõtted teadvustavad looduse säästmise vajadust
  Samal ajal kui Eesti elanikkond suhtub keskkonnahoidu küllaltki kriitiliselt, peab suur osa meie tööstusettevõtetest ennast ja oma tegevust säästlikuks ja loodusega arvestavaks ning püüab oma keskkonnasõbralikkusest igal sammul ka avalikkusele märku anda.Küsimustele vastas ASi Viru Keemia Grupp juhatuse liige ja tehnikadirektor Meelis Eldermann.
  Mil moel on VKG Grupp keemiaettevõttena muutnud oma hoiakuid ja tegevusi keskkonnasäästu, ressursside kallinemise, keskkonnatasude kerkimise jmt pärast? Viru Keemia Grupil on juba viis aastat sama strateegia keskkonnahoiu seisukohalt. Lisaks oleme hakanud tegelema rohkem erinevate jäätmete taaskasutuse projektidega. Püüame pidevalt selles edasi areneda ja uurida üha uusi võimalusi meie jäätmete kasutamiseks erinevates valdkondades, näiteks ehitusmaterjalide tootmises.
  Kui suurt kokkuhoidu ettevõttele on see tegevus siiani andnud? Saavutustest on veel natuke vara rääkida, kuna see kõik ei ole ühe päeva tegevus. Keskkonnasäästu valdkonnas võib välja tuua, et VKG noorim tütarettevõte VKG Plokk toodab põlevkivi ümbertöötlemisel tekkinud jäätmest ehitusplokke.Kindlasti saab rääkida positiivsetest mõjudest meie ettevõtetele, üks olulisemaid on tehniline innovatsioon, näiteks auto­transpordi asemel konveieri kasutuselevõtt Ojamaa kaevanduses.
  Kuidas Te hindate, kas Eesti ettevõtted on üldiselt keskkonnateadlikud? Suurtele ettevõtetele on iseloomulik pikaajaline strateegiaplaan, mis on jätkusuutlikkuse üks põhialuseid. See eeldab võimekust protsesse prognoosida ja sellest tulenevalt ka etteulatuvaid investeeringuid teha. Keelud-käsud küll ettevõtete jätkusuutlikkust ei arenda. Pigem võivad ettevõtete investeerimisvõimekust sageli pärssida suured maksud, mis ei ole just parim viis keskkonnasäästlikkusele suunamisel.
  Kuidas Teie ettevõte saadab avalikkusele sõnumi oma keskkonnasõbralikkusest? Meie organisatsioon ei oleks nii edukas ilma oma regiooni toetuseta ja täpselt samuti vajab regioon VKG toetust. Meie prioriteedid on keskkonnahoid, töötajate heaolu ja regiooni toetus. VKG igapäevatöö ja otsuste vastuvõtmise raamistik on sotsiaalse vastutuse alus.
 • Hetkel kuum
Kai Realo: riigi konkurentsivõime ei teki üleöö, ka majandust tuleb juhtida
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Eesti majanduse jätkuvalt halvenev konkurentsivõime ja kestev majanduslangus kõnelevad sellest, et peame riigina majanduse konkurentsivõime tugevdamise fookusesse võtma, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.
Jaapani jeen langes dollari suhtes kriitiliselt madalale tasemele
Jaapani jeen nõrgenes dollari suhtes kümnendat päeva järjest ja üks dollar maksab nüüd 158 jeeni, mis on Jaapani valuuta jaoks madalaim tase 34 aasta jooksul.
Jaapani jeen nõrgenes dollari suhtes kümnendat päeva järjest ja üks dollar maksab nüüd 158 jeeni, mis on Jaapani valuuta jaoks madalaim tase 34 aasta jooksul.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Plaan küps: väikefirmadele terendavad soodsamad laenud
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
KredExi ja EASi ühendasutus tahab pakkuda mikro- ja väikeettevõtetele laenu võtmisel käendust, et nad saaksid finantseeringu parematel tingimustel. Plaan pole veel pankades vastu võetud, aga küpseb.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Panga personalijuht: kõigile sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest
Ettevõtte töötajatele sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest, ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.
Ettevõtte töötajatele sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest, ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.
Neste lahkus Rohetiigrist. Vastastikku jagatakse teravaid süüdistusi
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Neste teatas, et lahkub Rohetiigrist, sest ei pea transpordi teekaardi koostamise protsessi läbipaistvaks ega teaduspõhiseks. Rohetiiger pole süüdistusega nõus ja heidab Nestele ette vähest panust teekaardi loomisesse, kirjutab kestlikkusuudised.ee.
Maailma autohiidudele tootev firma tegi käiberekordi. „Mis siin öelda, eks ikka tuleb rahul olla“
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Mainekatele Euroopa autotööstustele allhankeid tegev Mistra-Autex lõpetas eelmise aasta rekordkasumiga ning ületas endagi ootusi. Sel aastal loodab ettevõte edu enam-vähem korrata.
Tööturu kiirstatistika näitab aasta väikseimat koondamiste arvu
Mais sõlmiti uusi töölepinguid rohkem, kui neid lõpetati, ja koondamisi oli kõigist lõppenud töösuhetest 3,5%, mis on selle aasta madalaim tulemus, näitab statistikaameti tööturu kiirstatistika.
Mais sõlmiti uusi töölepinguid rohkem, kui neid lõpetati, ja koondamisi oli kõigist lõppenud töösuhetest 3,5%, mis on selle aasta madalaim tulemus, näitab statistikaameti tööturu kiirstatistika.
Euroopa Liit kehtestas Vene LNG-le sanktsioonid
Euroopa Liidu suursaadikud leppisid kokku 14. sanktsioonipaketi Venemaa vastu, mis hõlmab endas ka veeldatud maagaasi reekspordi Euroopa vetes, kirjutab Reuters.
Euroopa Liidu suursaadikud leppisid kokku 14. sanktsioonipaketi Venemaa vastu, mis hõlmab endas ka veeldatud maagaasi reekspordi Euroopa vetes, kirjutab Reuters.