Kristi Malmberg • 16. oktoober 2012 kell 15:05

Rail Balticu eelprojekteerimist ihaleb kaks ühispakkujat

Rail Balticu eelprojekteerimiseks korraldatud riigihankel osalevad ühe ühispakkujana Suurbritannia konsultatsiooniettevõte AECOM Limited oma tütarettevõtetega koos Prantsusmaa kontserniga SYSTRA ning teise ühispakkujana OÜ Reaalprojekt, OÜ Hendrikson&Ko ning EA Reng AS.

Täna toimus tehnilise järelevalve ametis riigihanke „Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine“ pakkumuste avamine. Tähtajaks laekus kaks pakkumust, mille hinnad jäid vahemikku 10 kuni 15 miljonit eurot koos käibemaksuga. 

Hanke eesmärk on Rail Baltic 1435 trassi koridori määramiseks vajalike Harju, Rapla ja Pärnu maakondade joonobjekti teemaplaneeringute kehtestamise dokumentide tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute koostamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise läbiviimine ning raudtee eelprojekti koostamine tehniliselt vajaliku raudteemaa määramiseks optimaalse ja majanduslikult tasuva lahenduse leidmiseks, samuti raudtee toimimiseks vajalike ja raudtee ehitamisest tingitud ehitiste eelprojektide koostamine, projekteerimis-, ehitus- ja maade maksumuse eelarvestamine ning teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine. 

Rail Baltic projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu TEN-T programmist.

 

Hetkel kuum