21. oktoober 2012 kell 21:00

Taimekaitsevahenditega liialdamast hoiab hind

Taimekaitsevahendid on kallid. Juba üksnes selle pärast ei kasuta põllumajandustootjad neid kuigi helde käega, nagu see käis moonutatud hinnaga tootmises Nõukogude Liidu ajal.

Pealegi on Eestis lubatud kasutada vaid neid taimekaitsevahendeid, mis on teinud läbi vägagi ranged katsed, ning nende korrektse tarvitamise korral on nende mõju inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale tänapäeva teadmiste baasil minimaalne.

Kasutada lubatud taimekaitsevahendite toimeainete loetelu vaadatakse Euroopa Liidu tasandil regulaarselt üle ning trend on ikkagi selles suunas, et seda loetelu pigem lühendatakse kui pikendatakse.

Kahju minimeeritud. Praegu Eestis kasutatavad taimekaitsevahendid on valdavalt kaasaegsed – see tähendab, võimaldavad väga täpselt doseerida ja pritsida. Seeläbi on võimalik taimekaitsevahendite kasutamist optimeerida, samal ajal tekitades väiksemat kahju keskkonnale.

Fossiilsete kütuste hinnad on viimastel aastatel väga oluliselt tõusnud ning ilmselt tõusevad veel – seega on fossiilkütuste kasutamise minimeerimine nii majanduslikult kui ka keskkondlikult väga oluline eesmärk toidu tootmisel. Taimekaitsevahendite optimaalse kasutamisega on võimalik fossiilsete kütuste kasutamise taset madalal hoida ning seeläbi tekitada väiksemat kahju keskkonnale.

Praegu on Eestis väljatöötamisel säästva taimekaitse tegevuskava, mis peaks senisest veelgi enam suurendama põllumeeste teadmisi taimekaitsevahendite säästlikust kasutamisest ja lõpptulemusena kahandama nende kasutamisega seotud riske.

Kõnealune kava peaks raamidesse saama järgneva aasta jooksul ning selle rakendamisega seotud tegevused algama 2014. aastal.

Pidev seire. Taimekaitsevahendite jääkide mõju inimestele ja looduskeskkonnale seiratakse maailmas pidevalt. Kindlasti võib uute andmete laekumisel tekkida vajadus ühe või teise preparaadi kasutamise piiramiseks.

Aga on üsna kindel, et ebatervislik toitumine on inimestele tunduvalt suurem riskide allikas kui taimekaitsevahenditest tulenevad ohud.

Hetkel kuum