Ave Lepik • 20. november 2012 kell 12:19

Kardioloog võitis kohtus haiglat

Põhja-Eesti regionaalhaiglast vallandatud kardioloog Hasso Uuetoa sai kohtuotsusega haiglalt 37 000 eurot.

Kohus tegi otsuse kompromissleppe alusel, vahendab arstide väljaanne Meditsiiniuudised.

18 aastat PERHis töötanud mees nõudis vallandamise eest poole aasta palka. Ühtlasi tahtis ta töölepingu erakorralise ülesütlemise rikkumise ja puhkuse hüvitamist. Kohtuotsuse järgi peab PERH Uuetoale hüvitama ligi 37 000 eurot.

Hasso Uuetoa tsiviilhagis PERHi vastu leidis kohus, et maksta tuleb töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise eest hüvitist 6 kuu keskmise töötasu ulatuses summas 21 405 eurot ja töölepingu erakorralise ülesütlemise punktis määratust väiksema etteteatamisaja eest 10 288 eurot.

Menetluskulude jaotamise osas määras kohus, et nii Uuetoa kui ka haigla menetluskulud peab täies ulatuses tasuma PERH.

Haiglal oli kohtuotsuse edasikaebamiseks aega 30 päeva. Kuna PERH otsustas edasikaebamisest loobuda, siis makstakse ametist tagandatud kardioloog Hasso Uuetoale 37 000 euro suurune hüvitis välja.

Haigla esindaja Inga Lill ütles, et regionaalhaigla on jätkuvalt seisukohal, et eelmise aasta detsembris langetatud töölepingu lõpetamise otsus oli haigla seisukohalt vajalik, kuna Uuetoa oli nii kolleegide kui ka tööandja silmis usalduse kaotanud. Haigla aktsepteerib aga Harju maakohtu otsust ega plaani seda edasi kaevata.

Praeguseks on Lille sõnul PERHi kardioloogiakeskuses tööle asunud mitu uut kolleegi. Kitsas töölõik – kodade virvenduse kateeterablatsioonid, mida varem tegi  regionaalhaiglas ainult Uuetoa – on taastatud välisspetsialisti kaasabil ning ühtlasi on lõppemas kahe regionaalhaigla arsti väljaõpe selles valdkonnas.

Hetkel kuum