Ave Lepik • 28. detsember 2012 kell 10:26

Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas CV Keskuse tegevjuhi Paavo Heili kaebust Äripäeva online´is  1. oktoobril ilmunud artikli "CV Keskuse kahe töötaja vastu algatati kriminaalasi" peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidab leht, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod.

CV Keskus kaebas pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolse ja faktivigase kajastusega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i nimetatud ärisaladust.

Äripäev vastas pressinõukogule, et Äripäev küsis mõlemalt osapoolelt selgitusi ja avaldas need. Kuna CV Keskuse esindaja kommentaarid olid esialgu pealisakaudsed ja kontrollimisel selgus, et osa neist ebatäpsed, siis Äripäev täiendas jooksvalt avaldatud uudist. Leht lisas, et esitas online´is mõlema ettevõtte esindaja kommentaari eraldi uudisena ja asetas need sarnasele pinnale teineteise kõrvale ja linkis omavahel. Äripäev lisas, et avaldas CV Keskuse juhi kommentaari, mida hiljem täiendas.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Äripäev eetikakoodeksi punkti 5.1, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale samas artiklis.

Pressinõukogu tunnustab Äripäeva, et väljaanne avaldas samal päeval eraldi loona ka CV Keskuse seisukoha.  

Hetkel kuum