Alyona Stadnik • 1. oktoober 2012 kell 7:43

Kriminaalasi CV Keskuse vastu

Prokuratuur algatas Leedus tööportaali CV Keskus vastu kriminaalasja konkureerivast ettevõttest CV-Online andmete varastamise ja nende ebaseadusliku kasutamise pärast.

CV-Online nõuab konkurendilt tekitatud suuremahulise kahju hüvitamist, kohus on arestinud ka CV Keskuse arvelduskontod.

Kannatanu väitel kaasas CV Keskus OÜ 2011. aastal ühe CV-Online’i tollase Leedu töötaja spioneerima CV Keskuse kasuks. Selle tegevuse käigus saatis tollane töötaja konkurendile CV-Online’i juriidilistest isikutest klientide ehk tööpakkujate andmeid. Juhtum tuli välja siis, kui CV-Online’i pikaajalised kliendid hakkasid CV Keskuselt saama pakkumisi täpselt lepingu uuendamise perioodil ja täpselt sama sõnastusega nagu CV-Online’i pakkumised.

CV-Online teatab, et Leedu prokuratuur algatas juhtunu uurimiseks kriminaalasja CV Keskuse kahe töötaja vastu intellektuaalomandi varguse tunnustel. Kriminaalmenetlus algatati ka andmed konkurendile müünud töötaja vastu ärisaladuse kaitse tahtliku rikkumise pärast, mille eest saab Leedus karistada kuni kaheaastase reaalse vangistusega. Kriminaalasja raames otsiti läbi endise töötaja ja CV Keskuse juhi kodud ning ettevõtte kontor ning ekspertiisi käigus uuriti põhjalikult asjaosaliste arvutites sisalduvaid andmeid.

CV-Online’i juhatuse liige Agu Vahur oli CV Keskuse käitumises ülimalt pettunud. “Peakonkurendi ärisaladuse varastamine, konkurendi töötajale spioneerimise eest maksmine ja saadud andmete ebaseaduslik kasutamine ei lähe euroopalike äritavadega kuidagi kokku,” selgitas Vahur ning lisas: “Sellise massilise andmevargusega tekitas läbi mitme maksuparadiisi Vene kapitalile kuuluv CV Keskus meile kahju vähemalt 772 151 litti ehk rohkem kui 223 000 euro ulatuses, mille hüvitamiseks oleme esitanud kahjunõude.”

CV-Online teatas, et Leedu kohus võttis nende tsiviilhagi menetlusse ning arestis eelmisel nädalal hagi tagamiseks CV Keskus OÜ arvelduskontod. Samuti keelas kohus CV Keskusel ebaseaduslikult hangitud kliendiinfo kasutamise oma äritegevuses.

Vahuri kinnitusel ei ole kuidagi olnud ohus tööotsijate isikuandmed ei Leedus, Eestis ega teistes riikides, kus CV-Online tegutseb. “Samuti ei varastatud juriidilistest isikutest Eesti klientide andmeid,“ lausus ta ja tõi veel välja: “Andmevargus puudutab vaid osa CV-Online’i kaudu Leedus tööd pakkuvatest ettevõtetest ja asutustest.”

2011. majandusaasta  aruannete alusel oli CV-Online müügikäive oli üle 2 miljoni euro ja CV Keskuse müügikäive töövahendusteenuse eest jäi alla 1 miljoni euro. CV-Online teenis 2011. aastal 350 000 eurot kasumit samal ajal, kui CV Keskus oli 130 000 euroga kahjumis. CV Keskus OÜ akumuleerunud kahjum on 2011. aasta seisuga 5,3 miljonit eurot.

CV-Online kuulub alates veebruarist 2012 Helsingi börsil noteeritud meediaettevõttele Alma Media OY. CV Keskuse omanikuks on Küprosel registreeritud ettevõte Headhunter FSU Ltd, mis kuulub Briti Neitsisaartel tegutseva Headhunter Group Ltd. Viimase taga on omakorda Venemaal tegutsev tööportaal  Headhunter.ru.

Hetkel kuum