Ave Lepik • 10. jaanuar 2013
Jaga lugu:

Aasta lõpp lisas uusi töötuid

Aasta lõpus oli töötuna arvel 39 670 inimest ehk 6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Detsembris kasvas registreeritud töötute arv - kuu jooksul võttis end töötukassas arvele 5262 uut töötut.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal (10,7%) ja Valgamaal (10,5%) ning madalaim Tartumaal (4,0%) ja Viljandimaal (4,3%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (20%), lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Detsembris sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2091 inimest. Toetudes eelnevate kuude võrdlustele töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib töötukassa hinnangul väita, et tegelik hõivesse liikujate osakaal on kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et on leidnud uue töökoha.

Detsembri jooksul lisandus võrreldes novembriga vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2415 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendati 6294 töökohta. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (27%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (18%) ning lihttöölistele (18%) pakutavad töökohad.

Töökoolitusel osales detsembris 6066 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 920 inimest. Tööpraktikal osales 915, tööharjutusel 865 ning tööklubis 549 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1567 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 36 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 55 uut töökohta. Palgatoetusega oli detsembris töötamas 1 818 inimest. Lisaks osales veel 1 706 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 9704 inimesele ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 335 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 2,8 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai detsembris 8383 inimest ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 420 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1407 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 660 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 113 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1606 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 208 tuhande euro.

Jaga lugu:
Seotud lood
Hetkel kuum