Ken Rohelaan • 26 märts 2013

OEG plaanib 15 mln eurot dividende

Olympic EG kutsub 18. aprillil kokku korralise üldkoosoleku, mille raames soovib firma nõukogu ettepaneku alusel maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta.

Ligikaudu 24,2 miljoni euro suurusest puhaskasumist läheks umbes 15,1 miljonit aktsionäridele, kelle nimekiri pannakse lukku 3. mail kell 23:59. Kohustuslikku reservkapitali soovitakse kanda ligi 1,2 miljonit eurot.

Üldkoosolekul tehakse ka ettepanek praeguste nõukogu liikmete Armin Karu, Liina Linsi, Peep Vaini ja Jaan Korpusovi ametiaja pikendamiseks viie aasta võrra.

2012. aasta 31. detsembri seisuga kuulus otse või läbi kontrollitavate ettevõtete Armin Karule 68 364 790 aktsiat ja Jaan Korpusovile 28 761 910 osakut.

OEG ei maksnud aktsionäridele dividende 2012. ega 2011. aastal.

Hetkel kuum