Arstide suvila tekitab maksuküsimusi

Ida-Tallinna Keskhaigla vanemarst Rein Adamson ostis oma maovähendusoperatsioone korraldavale ettevõttele mereäärse suvituskoha, mida kasutavad arstid ise.

 

Suvituskohast peaks saama taastumispaik ettevõtte patsientidele, kuid praegu kasutab kinnisvara Adamson ise ja teised ettevõtte meeskonda kuuluvad kirurgid. See omakorda tekitab maksudega seotud küsimusi. 

2011. aastal Adams Kirurgia Grupile ostetud kinnistu asub Saaremaal Lümanda vallas. Kinnistu maksumus aruande järgi oli 100 339 eurot. Majandusaasta aruandes on kirjas, et kinnistu soetamise eesmärk on pakkuda kinnistul olevas puhkemajas ettevõtte patsientidele võimalust operatsioonijärgseks taastumiseks. Seni pole aga vastava teenuse pakkumist alustatud ja kinnistut kasutavad kirurgid ise. Adamson selgitas, et praegune majahoone on ehitatud 1980. aastatel ja vajab renoveerimist. Lisaks on plaanis rajada kaasaegne väikeehitus, mis vastaks majutusteenuse nõuetele. "Kuna kinnistu asub looduskaitsealal, võib ehituslubade saamine olla pikaajaline protsess," märkis ta. Samas ei täpsustanud Adamson, kas kirjeldatud plaanide elluviimisega kinnistu osas on üldse algust tehtud.

Küsimusele, kes kinnistut praegu kasutab, vastas Adamson, et seni on tema ise suvituskohta korrastanud ja kasutanud, samuti on seda võimalik kasutada kõikidel tema ettevõtte arstidel. "Olen seisukohal, et ka arstidel, kelle töö on väga stressirohke, peab olema võimalus korralikuks puhkuseks ja taastumiseks," sõnas Adamson.

Siinkohal on oluline märkida, et arstid pole Adams Kirurgia Grupi töötajad, vaid Ida-Tallinna Keskhaigla palgal. Kinnistu tasuta kasutamine arstide poolt peaks sel juhul olema käsitletav kingituse, mitte erisoodustusena. Kui aga Adamson ise kasutab kinnistut tasuta, võib siiski tekkida erisoodustuse küsimus. "Kui juhatuse liige on samal ajal ka omanik, siis tuleb hinnata, kumma ametiposti pärast ta mingi hüve saab. Kui ta saab hüve juhatuse liikmena, on tegu erisoodustusega, kui omanikuna, on tegemist kingitusega," selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juht Evelyn Liivamägi üldistavalt, mitte konkreetse olukorra kohta.

Kinnistuga seoses tekib ka teine maksuküsimus. Ettevõte peab suutma nimelt põhjendada, et kinnistu soetati ikka ettevõtlusega seotud eesmärgil. "Kui juba algselt tõendid näitavad, et soetuse eesmärk ei olnud äriline, siis ei ole nimetatud kulu ettevõtlusega seotud ja tuleb tulumaksu tasuda," rääkis Liivamägi erineva praktika põhjal. Kas soetatud kinnisvaral on äriline eesmärk või mitte, tuleb iga kord tõendite põhjal hinnata.

Adamson kinnistuga seotud maksuküsimusi sisuliselt ei kommenteerinud. "Kahjuks tundub mulle, et Teie kirjutise sisu kaugeneb bariaatrilise (maovähenduse - toim) kirurgiaga seonduvast," ütles ta vaid.

Hetkel kuum