Sirje Rank • 30 august 2013

Soome pani paika oma reformid

Kaks päeva eelarvekõnelusi ning laiemalt majanduses vajalikke struktuurimuutusi arutanud Soome valitsus jõudis eile õhtul põhimõttelisele kokkuleppele, kuidas katta aastatega süvenenud vahe riigi võimaluste ja vajaduste vahel.

Kokku jõudis Soome kuuest parteist koosnev valitsus kokkuleppele paketis, mille maht on ligi 10 miljardit eurot.

"See on õiglane pakett, millest peaks piisama. Kui sellest mingil põhjusel ei peaks piisama, siis tuleb rakendada lisameetmeid," ütles peaminister Jyrki Katainen eile õhtul toimunud pressikonverentsil.

Meetmed puudutavad ühelt poolt efektiivsemaid avaliku sektori teenuseid, teisalt tööjõupakkumise suurendamist.

Soome kohalike omavalitsuste arvu vähendamine, et tekiksid suuremad ja tugevamad üksused, mis suudaksid paremini üleval pidada kohalike omavalitsuste rahastatud tervishoiusüsteemi, peaksid praegust struktuurset defitsiiti vähendama protsendi võrra. 1,4 protsendi võrra peab lõhet vähendama avaliku sektori teenuste efektiivsuse tõstmine ning teist niipalju katma tööea pikendamine ja tööjõupakkumise suurendamine. 0,3 protsendi võrra vähendab vahet struktuurse tööpuuduse vähendamine ning 0,6 protsendi võrra majanduse tootmispotentsiaali tõstmine, võttis reformiplaani sisu kokku agentuur Bloomberg.

"Soome on teelahkmel," ütles rahandusminister Jutta Urpilainen. "Me kas laseme heaoluühiskonnal kokku kuivada või kaitseme seda otsustavalt."

Valitsuse visandatud raamides püsimine eeldab Kataineni sõnul tööturu osapooltelt mitmeteks aastateks ka väga tagasihoidlikku palgakokkulepet.

Reformipaketi täpsem ajakava pannakse paika novembris.

Tööjõupakkumist suurendavate meetmetena pakkus Soome valitsus välja tudengitele stipendiumi maksmise aja lühendamise, et nad kiiremini tööturule jõuaksid. Samuti leevendatakse reegleid, mis võimaldavad töötu abirahasid saavatel inimestel vastu võtta juhuslikke tööotsi. Kuni kuus kuud võiks edaspidi saada kuni 400 euro suurust palka, ilma et töötuabirahast ilma jäädakse. Samuti tehti ettepanek jagada lastetoetused isa ja ema vahel pooleks, et ergutada naisi lapsepuhkuse järel kiiremini tööle naasma.

Soome rahandusministeeriumi hinnangul vajab Soome tööturule pensionile läinute asemele juurde 200 000 inimest, et stabiliseerida aastaks 2030 tööealiste arv ülalpeetava kohta. Hõive vanusegrupis 15-74 peab kasvama praeguselt 61 protsendilt 66 protsendile.

Olulisi muudatusi vajab Soome pensionisüsteem, kus IMFi hinnangul aitaks defitsiidi katta pensioniõigusliku ea tõstmine 63 aastalt 67 aastale. Urpilainen ei taha seda reformi käivitada enne 2015. aaasta valimisi, kuna 2011. aastal lubasid sotsid, et pensioniõiguslik iga ei tõuse. See küsimus jäi praegu lahti. Küll aga lepiti kokku rida muid meetmeid, mis tõstavad keskmise pensioniea praeguselt 60,9 aastalt aastaks 2025 62,4 aastale. Pensionisüsteemi muutmist arutavad edasi ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid. 

Hetkel kuum