Koit Brinkmann • 3. märts 2014 kell 14:27

Tervis lükkas istungi edasi

Kohtla-Järve linnajuhtide ja kohalike ettevõtjate korruptsiooniasja esimene istung süüdistusteni ei jõudnud, sest ühe kohtualuse, Nikolai Ossipenko raske haigus ei lubanud tal kohtusse tulla.

Tervise hindamise ekspertiis peaks selgitama, kas kuu aja pärast jätkuvad istungid Ossipenkoga või ilma temata.

Perearsti poolt väljastatud arstitõendi järgi ei saa Ossipenko osaleda sel nädalal toimuma pidanud kohtuistungitel.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask sõnas istungil, et tõenäoliselt ollakse samas seisus ka kolme ja nelja nädala pärast toimuvatel istungitel, sest puudub selgus, kas Ossipenko neile ilmub.

Seetõttu taotles prokurör kohtult ekspertiisi tellimist Ossipenko tervise hindamiseks. „Ekspertiis annab vastuse, milline on isiku tervislik seisund ja tervenemise prognoos. Selgub, kas jätkame protsessi koos või ilma Nikolai Ossipenkota,“ märkis Kask.

Ossipenko kaitsja, advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat Monika Mägi kahtles, kas sellist eksperti on olemas, kes oskab öelda, milline saab Ossipenko tervis olema järgmise aasta jaanuari lõpuni toimuva kohtuprotsessi ajal. „Siis tuleks minna ekstrasensi juurde,“ arvas Mägi.

Kohtuistungid on planeeritud selle aasta märtsist kuni järgmise aasta veebruarini kokku 61-le päevale.

Viru maakohtu kohtunik Astrid Asi ütles, et kuigi arstitõend näitab isiku halba tervist, on need andmed otsuse tegemiseks liiga napid. Kohus otsustas rahuldada prokuröri taotluse ekspertiisi tellimiseks ning kuu aja pärast peaks olema selge, kas istungid jätkuvad Ossipenkoga või mitte.

Kui ekspertiis näitab, et Ossipenko istungitel osaleda ei saa, võidakse kriminaalasi tema osas eraldada või siis menetlus raske haiguse põhjendusega hoopis lõpetada.

Kaitsepolitseiameti poolt 2009.a algatatud kriminaalasjas süüdistatakse keskerakondlasest Kohtla-Järve linnapead Jevgeni Solovjovi, keskerakondlasest endist abilinnapead, praegu linnapea nõunikuna töötavat Jüri Kollot, Nikolai Ossipenkot ja temaga seotud AS-i N&V, ettevõtte tegevjuhte Irina Lobkovat ja Vjatšeslav Stankevitšit ning Kohtla-Järve ehitusfirmat Värimal ja selle juhatuse liiget Vjatšeslav Safonovit Kohtla-Järve linna varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, ametiseisundi kuritarvitamises, konkurentsikuritegudes, hangete teostamisnõuete rikkumises ja seonduvate dokumentide vormistamises, aususe kohustuse rikkumisega seotud kuritegudes ning sellega seonduvates muudes kuritegudes.

Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teenuseid osutanud AS N&V juhatuse liige Nikolai Ossipenko 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele kinnitamiseks valeandmeid tehtud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde kohta. Aktides kajastati muuhulgas lepingu raames teostatud tööde objekte, sisu, mahtu, maksumust ja teostamise aega, mille linnapoolne kontroll aktsepteeris. Lisaks vormistati tagantjärele ümber tööde vastuvõtu- ja ülevaatusakte ning ettevõtte poolt Kohtla-Järve linnale esitatud eelarvet, et varjata ülemaksete ebaseaduslikkust.

2009. aastal viis Kohtla-Järve Linnavalitsus erinevate tööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks läbi hankemenetlusi ning hinnakonkursse, mille käigus kuritarvitas linnapea Solovjov süüdistuse järgi oma ametiseisundit, luues põhjendamatuid soodustingimusi tuttavatele ettevõtjatele. Samal aastal osutasid kolm ettevõtet Solovjovi palvel tema lähikondsetele varalise soodustusega teenuseid, mille eest lõi Solovjov ettevõtetele teatud soodsaid tingimusi.

Hetkel kuum