Indrek Kald • 21. märts 2014 kell 12:01

Kessler: FI tugevdab pensionifondide kontrolli

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul tugevdavad nad järelevalvet kohustuslike pensionifondide üle.

"Lähituleviku aktuaalsed teemad on euroala pankade ühtse järelevalvemehhanismi rakendamine, tugevam järelevalve finantsturul järjest ulatuslikumat osakaalu omavate kohustuslike pensionifondide üle ning suurem rõhk finantsteenuste pakkumise alasel järelevalvel," ütles ta pressiteates.

Novembri alguses teatas OECD, et 30 nende analüüsitud riigi pensionifondide hulgas näitasid Eesti fondid viimasel viiel aastal kõige madalamat nominaal- kui ka reaaltootlust.

Finantsinspektsioon viis mullu läbi erinevaid pankade ja kindlustusseltside tugevus- ning mõjuanalüüse eesmärgiga kindlustada, et turuosalised tagavad jätkuvalt oma riskijuhtimise kõrge taseme ja piisavad kapitalipuhvrid.

Varasemast suuremat tähelepanu pööras inspektsioon investeerimispiirangute järgimisele investeerimis- ja pensionifondide poolt. Kõrgendatud tähelepanuga kontrolliti, kuidas täidavad pangad ja makseasutused rahapesu tõkestamise alaseid reegleid.

Finantsinspektsiooni nõukogu kinnitas täna mulluse aastaaruande. Finantsjärelevalve 2013. aasta keskseteks tegevusteks olid ettevalmistused euroala pankade ühtse kapitalijärelevalve süsteemi loomiseks ning uute fundamentaalsete reeglite kehtestamine panganduses ja kindlustuses.

"Euroopa Liidu ühtsed reeglid muudavad liikmesriikide järelevalveasutuste tegevuse ühetaolisemaks ja eeldatavasti tõstavad selle kvaliteeti," ütles finantsinspektsiooni nõukogu esimees, rahandusminister Jürgen Ligi.

Koosolekul andis juhatus nõukogu liikmetele ka ülevaate finantssektori olukorra kohta. Eesti finantssektor on FI teatel stabiilne ja tugev.

"Nii pangad kui kliendid hindavad laene võttes ja laene andes oma riske konservatiivselt ning pangad on jätkuvalt väga hästi kapitaliseeritud. Kahjukindlustuses konkurents tiheneb, elukindlustuses on investeeringutelt teenitud tootlikkus jätkuvalt madal. Investeerimisfondide kogumaht ületas möödunud aasta viimases kvartalis esimest korda kriisieelse taseme," teatas inspektsioon.

Hetkel kuum