Mari Mets • 13. mai 2014 kell 7:29

Viru hotell: oleme riigikohtu otsuses pettunud

Eelmisel nädalal avalikustatud riigikohtu otsus, mille järgi peab Tallinna linn hüvitama ASile Hotell Viru vaid osa nn Viru Poja ehitusloa taotlemise kuludest, ei rahulda kinnistu omanikke.

Viru hotell kuulub Soome firmale Pontos OY, mille juhatuse liige Kai Becker on kohtuotsuses pettunud selles osas, mis puudutab nõude osaliselt rahuldamata jätmist.

"Mõistame, et vahetevahel on linnal vaja muuta oma planeeringuotsuseid. Samavõrd mõistetav peaks meie arvates olema ka linna kohustus hüvitada sellises olukorras saamata jäänud tulu isikutele, kes on võimelised tõendama tulu teenimise võimaluse reaalsust," ütles ta.

"Riigikohus ei seadnud kahtluse alla Hotell Viru võimet teenida Viru Pojaga tulu. Selle asemel on äriringkondadele antud sisuliselt vaikiv sõnum, et saamata jäänud tulu kompenseerimine pole Eestis võimalik. Selline suhtumine vähendab ilmselgelt olemasolevate investorite usaldust Eesti riigi vastu ning muudab ta uute investorite silmis kõrgema riskitasemega riigiks," lisas Becker.

Tallinna linnavolikogu otsustas 19. juunil 2008 tunnistada kehtetuks Viru väljaku detailplaneeringu järgi plaanitud hotelli juurdeehituse ehk nn Viru Poja ehituse plaani. See põhjustas ASile Hotell Viru nende hinnangul olulist kahju. Hotell saatis 2010. aasta kevadel Tallinna linnavalitsusele kirja nõudega hüvitada antud otsusega põhjustatud kahju.

Hotellile tekitatud varaline kahju on ühest küljest otsesed kulud, mida ettevõte on kandnud seoses Viru hotelli juurdeehituse planeerimise ja kavandamise erinevate toimingutega, teisest küljest Viru hotelli juurdeehituse ehitamisvõimaluse kaotusest tulenev kahju. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega kaasneva kahju kohta andis eksperthinnangu sõltumatult tegutsevate kinnisvarafirmade globaalse ühenduse Colliers International audiitor 2010. aasta märtsis.

Hetkel kuum