Indrek Kald • 29. mai 2014 kell 13:16

Tallinn peab tasuma erakooli tegevuskulu

Tallinna linn peab tasuma erakooli tegevuskulusid ja maksma kohtuotsuse täitmata jätmise eest trahvi, selgub tänasest riigikohtu otsusest.

Tänase lahendiga otsustas riigikohus, et Tallinna linn peab maksma trahvi, sest pole täitnud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte kasuks tehtud kohtuotsust.Sarnaselt mitmete teiste erakoolidega on ka Läte vaielnud juba 2011. aastast linnaga erakooli tegevuskulude katmise üle.

19. novembril 2012 jõustunud kohtuotsusega kinnitas halduskohus Tallinna linna kohustust erakoolide tegevuskulude katmises osaleda. Tallinna linn ei täitnud kohtuotsust ka pärast selle jõustumist, mistõttu Läte oli sunnitud pöörduma uuesti halduskohtusse Tallinna linna trahvimise taotlusega.

Halduskohus määras mullu 22. juulil linnale trahvi 750 eurot, mille linnavalitsus vaidlustas ringkonnakohtus ja hiljem riigikohtus.

Riigikohus kinnitas nüüd, et halduskohtu otsusega on Tallinna linnale pandud kohustus osaleda kaebaja peetava eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises nii kaebuse esitamise ajaks esitatud arvete alusel kui ka hiljem.

Seega jättis linn MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Läte arvete tasumata jätmisega täitmata talle halduskohtu otsusega tehtud ettekirjutuse ning trahvi määramine on põhjendatud.

Kohtulahend omab pretsedendina tähendust ka teiste erakoolide jaoks, kelle tegevuskulude kandmisest on Tallinna linn sarnastel motiividel seni keeldunud.

Kohtuasjas esindas Lätet advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene partner, vandeadvokaat Piret Blankin.

Hetkel kuum