16. juuli 2014 kell 14:52

Riik pikendab väärtpaberite keskregistri pidaja lepingut

Homsel valitsuse istungil on arutusel eelnõu, millega määratakse uueks 5aastaseks perioodiks Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja, kelleks on AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

EVK on ka praegu registripidaja, kuid kehtiv leping lõpeb 31.detsembril. Uue registripidaja leidmiseks kuulutas rahandusministeerium välja riigihanke, kus osales vaid üks pakkuja, kelleks oli EVK.

AS Eesti Väärtpaberikeskus kuulub 100% Tallinna börsile, mis kuulub NASDAQ OMX gruppi.

Eesti väärtpaberite keskregister on riigi register, mis peab arvestust kõigi Eesti tegutsevate aktsiaseltside aktsiaraamatute ning kõikide Eestis avatud väärtpaberikontode ja pensionikontode üle.

Võrreldes kehtiva lepinguga on olulisemaks muudatuseks EVK-le kehtestatav ärikasumi marginaali piirang, st EVK poolt pakutavatele teenustele määratakse kindlaks lubatud tulunorm (ärikasumi ja äritulude suhe) ning tulunormide ülem- ja alampiir. Kui kasum ületab tulunormi ülempiiri, siis on rahandusministeeriumil õigus nõuda hinnakirja muutust (hindade alandamist). Kui EVK kasum on väiksem lepingus nimetatud alampiirist, siis on EVK-l õigus nõuda hindade tõstmist. Kui vaatamata hinnakirja muudatustele jääb EVK lepinguperioodi kumulatiivne ärikasum üle tulunormi ülempiiri, siis lepingu lõppedes kantakse ülejääv osa rahandusministeeriumi määratud kontole.

Uus leping jõustub 1. jaanuaril 2015 ja kehtib 5 aastat.

Hetkel kuum