Äripäev • 23. juuli 2014 kell 6:16

Tarbijal ja ettevõtjal erinev kindlustunne

Viimase kuuga on kindlustunne ettevõtluses halvenenud, kuid tarbijate kindlustunne on paranenud, teatas Eesti Konjunktuuriinstituut.

EKI konjunktuuribaromeetrite andmetel on tarbijate kindlustunne viimase kuuga tõusnud (indikaator juunis -4, juulis -1) ja püsib pikaajalisest keskmisest (-10) paremal tasemel.

Paranesid ootused Eesti majandusolukorra suhtes, säästuprognoos ja tööturu prognoos. Inflatsiooniootused püsivad madalal tasemel. Perede rahanduslik olukord on natuke parem kui aasta tagasi juulis.

Jaekaubandusettevõtete kindlustunne juulis vähenes (indikaator juunis +23, juulis +17), kuid on endiselt muude majandusharude hulgas parim ja on parem ka kaubanduse pikaajalisest keskmisest. Viimase kolme kuu müük on läinud hästi. Kauplustest 57% suurendas käivet, 30% käive ei muutunud ja 13% käive kahanes.

Müügiprognoos järgnevaks kolmeks kuuks on mõõdukalt halvem kui eelmisel aastal samal ajal ning halvem kui eelnevatel kuudel. Müügi suurenemist prognoosib 32% kauplusi (juunis 45%). Suvine hooajaline töötajate arvu suurendamine on möödas ja 87% kauplustel töötajate arv järgnevatel kuudel ei muutu. Ärikonjunktuuri kuue kuu prognoos on muutnud negatiivseks (saldo juunis +4, juulis -5) ja 16% kaupluste arvates on konjunktuur kuue kuu pärast halvem kui praegu.

Teenindusettevõtete kindlustunde indikaator on juulis -3 ja see on halvem kui eelmisel kuul. Teenuste müük ja nõudlus on viimastel kuudel enamikes teenindusharudes küll suurenenud, kuid samas mitmed harud ootavad järgnevalt kolmelt kuult nõudluse ja müügi langust.

Vähenevat nõudlust järgneva kolme kuu jooksul nimetasid 63% reklaamiagentuuridest, 34% maanteetranspordi ettevõtetest, 31% telekommunikatsiooni ettevõtetest, 26% logistikafirmadest. Suvine nõudluse langus on enamikele neist valdkondades olnud iseloomulik aastaid. Märkimist väärib toimuv kinnisvaraturu korrektuur.

Esmakordselt peale 2009. aastat on negatiivsele poolele kandunud kinnisvarasektori kindlustunne (-6) ja iga viies ettevõte näeb ette ärikonjunktuuri halvenemist teisel poolaastal.

Ehitusettevõtete kindlustunde langus jätkus ka juulis (juunis -14, juulis -21) ja kindlustunne on oluliselt alla pikaajalist keskmist (-1). Tellimuste portfell on tavapärasest õhem igal teise firmal. Keskmiselt on ettevõtetel tellimusi 3,5 kuuks (aasta tagasi 3,7 kuuks). Madalam on kindlustunne elamute ja rajatiste ehitajatel, kõrgem mitteeluhoonete ehitajatel.

Ootuste kohaselt järgneva kolme kuu jooksul ehitustööde maht kasvab, kuid vähem kui antud hooajale tüüpiline ning 20% ettevõtetel tellimuste vähenemine jätkub. Enamuse (84%) ettevõtete hinnangul ehitushinnad ei muutu.

Tööstusettevõtete kindlustunne viimase kuuga ei muutunud (kindlustunde indikaator nii juunis kui juulis -1). Eksporttellimuste osas on endiselt olukord kesine. Viimasel kuudel on ettevõtjad küll suutnud toodangu mahtu kasvatada (saldo +14), kuid seda vähem kui eelmisel aastal. Suurema osa (66%) tööstusettevõtete hinnangul on praegu tellimusi tavapäraselt, kuid 22% ettevõtetel on tellimusi alla tavapärase.

Töötajate arv tööstussektoris järgnevatel kuudel natuke kahaneb ja müügihinnad püsivad paigal.

Ehitusbaromeeter: turg seisab paigalu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides07.1306.1407.14Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  kasvas34,336,130,0jäi samaks62,947,254,3kahanes2,916,715,7Tellimuste portfell praegu   üle tavalise10,12,81,4tavalised66,752,851,4alla tavalise23,244,447,1Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  kasvab323324jäi samaks515156kahaneb171520Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad28,68,38,6jäävad samaks68,686,184,3langevad2,95,67,1Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb21,422,217,7jääb samaks71,469,569,1väheneb7,18,313,2Ehitustegevust piiravad praegu   mitte miski18,68,38,6ebapiisav nõudlus55,768,161,4ilmastikutingimused0,02,84,3tööjõu puudus20,09,715,7masinate, seadmete, materjalide puudus0,02,80,0finantsprobleemid4,32,84,3muud1,45,65,7Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  %86 77Kindlustunde indikaator1-14-21Allikas: konjunktuuriinstituut

Tarbijabaromeeteru vastuste jagunemine protsentides07.1306.1407.14Perekonna majanduslik olukord võrreldes sellega,  mis oli 12 kuud tagasi   palju parem1,51,60,8mõnevõrra parem13,417,918,5sama50,556,055,4mõnevõrra halvem25,420,519,0palju halvem9,13,96,3ei oska öelda0,10,10,1Perekonna majanduslik olukord järgneva 12 kuu pärast palju parem1,41,11,0mõnevõrra parem19,021,324,3sama51,053,849,6mõnevõrra halvem17,412,814,8palju halvem3,10,91,1ei oska öelda8,110,39,3Eesti majanduslik olukord võrreldes sellega, mis oli 12 kuud tagasi palju parem1,00,30,5mõnevõrra parem21,622,824,3sama29,840,639,5mõnevõrra halvem29,926,023,6palju halvem8,53,04,0ei oska öelda9,37,48,1Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast   palju parem0,50,40,4mõnevõrra parem27,427,033,0sama36,836,436,3mõnevõrra halvem18,519,914,4palju halvem4,81,31,4ei oska öelda12,115,114,6Raha säästmise tõenäosus lähema 12 kuu jooksul väga tõenäoline3,64,94,4küllaltki tõenäoline32,537,942,0küllaltki ebatõenäoline25,630,025,3täiesti ebatõenäoline37,326,027,9ei oska öelda1,01,30,5Pere praegune rahanduslik olukord   säästetakse palju1,81,91,9säästetakse natuke34,540,140,1tullakse ots–otsaga välja52,549,650,8kulutatakse varasemaid sääste7,36,54,0elatakse võlgu3,81,52,9ei oska öelda0,30,40,4Auto ostmise tõenäosus järgmise 12 kuu jooksul väga tõenäoline3,4 5,4küllaltki tõenäoline6,9 6,1küllaltki ebatõenäoline8,8 8,5täiesti ebatõenäoline80,9 79,5ei oska öelda0,1 0,5Allikas: konjunktuuriinstituut

Ehitusbaromeeter: turg seisab paigalu ettevõtete vastuste jagunemine protsentides07.1306.1407.14Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  kasvas34,336,130,0jäi samaks62,947,254,3kahanes2,916,715,7Tellimuste portfell praegu   üle tavalise10,12,81,4tavalised66,752,851,4alla tavalise23,244,447,1Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  kasvab323324jäi samaks515156kahaneb171520Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  tõusevad28,68,38,6jäävad samaks68,686,184,3langevad2,95,67,1Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   suureneb21,422,217,7jääb samaks71,469,569,1väheneb7,18,313,2Ehitustegevust piiravad praegu   mitte miski18,68,38,6ebapiisav nõudlus55,768,161,4ilmastikutingimused0,02,84,3tööjõu puudus20,09,715,7masinate, seadmete, materjalide puudus0,02,80,0finantsprobleemid4,32,84,3muud1,45,65,7Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  %86 77Kindlustunde indikaator1-14-21Allikas: konjunktuuriinstituut

Tarbijabaromeeteru vastuste jagunemine protsentides07.1306.1407.14Perekonna majanduslik olukord võrreldes sellega,  mis oli 12 kuud tagasi   palju parem1,51,60,8mõnevõrra parem13,417,918,5sama50,556,055,4mõnevõrra halvem25,420,519,0palju halvem9,13,96,3ei oska öelda0,10,10,1Perekonna majanduslik olukord järgneva 12 kuu pärast palju parem1,41,11,0mõnevõrra parem19,021,324,3sama51,053,849,6mõnevõrra halvem17,412,814,8palju halvem3,10,91,1ei oska öelda8,110,39,3Eesti majanduslik olukord võrreldes sellega, mis oli 12 kuud tagasi palju parem1,00,30,5mõnevõrra parem21,622,824,3sama29,840,639,5mõnevõrra halvem29,926,023,6palju halvem8,53,04,0ei oska öelda9,37,48,1Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast   palju parem0,50,40,4mõnevõrra parem27,427,033,0sama36,836,436,3mõnevõrra halvem18,519,914,4palju halvem4,81,31,4ei oska öelda12,115,114,6Raha säästmise tõenäosus lähema 12 kuu jooksul väga tõenäoline3,64,94,4küllaltki tõenäoline32,537,942,0küllaltki ebatõenäoline25,630,025,3täiesti ebatõenäoline37,326,027,9ei oska öelda1,01,30,5Pere praegune rahanduslik olukord   säästetakse palju1,81,91,9säästetakse natuke34,540,140,1tullakse ots–otsaga välja52,549,650,8kulutatakse varasemaid sääste7,36,54,0elatakse võlgu3,81,52,9ei oska öelda0,30,40,4Auto ostmise tõenäosus järgmise 12 kuu jooksul väga tõenäoline3,4 5,4küllaltki tõenäoline6,9 6,1küllaltki ebatõenäoline8,8 8,5täiesti ebatõenäoline80,9 79,5ei oska öelda0,1 0,5Allikas: konjunktuuriinstituut

Hetkel kuum