Tarbijal ja ettevõtjal erinev kindlustunne

23. juuli 2014, 09:16

Viimase kuuga on kindlustunne ettevõtluses halvenenud, kuid tarbijate kindlustunne on paranenud, teatas Eesti Konjunktuuriinstituut.

EKI konjunktuuribaromeetrite andmetel on tarbijate kindlustunne viimase kuuga tõusnud (indikaator juunis -4, juulis -1) ja püsib pikaajalisest keskmisest (-10) paremal tasemel.

Paranesid ootused Eesti majandusolukorra suhtes, säästuprognoos ja tööturu prognoos. Inflatsiooniootused püsivad madalal tasemel. Perede rahanduslik olukord on natuke parem kui aasta tagasi juulis.

Jaekaubandusettevõtete kindlustunne juulis vähenes (indikaator juunis +23, juulis +17), kuid on endiselt muude majandusharude hulgas parim ja on parem ka kaubanduse pikaajalisest keskmisest. Viimase kolme kuu müük on läinud hästi. Kauplustest 57% suurendas käivet, 30% käive ei muutunud ja 13% käive kahanes.

Müügiprognoos järgnevaks kolmeks kuuks on mõõdukalt halvem kui eelmisel aastal samal ajal ning halvem kui eelnevatel kuudel. Müügi suurenemist prognoosib 32% kauplusi (juunis 45%). Suvine hooajaline töötajate arvu suurendamine on möödas ja 87% kauplustel töötajate arv järgnevatel kuudel ei muutu. Ärikonjunktuuri kuue kuu prognoos on muutnud negatiivseks (saldo juunis +4, juulis -5) ja 16% kaupluste arvates on konjunktuur kuue kuu pärast halvem kui praegu.

Teenindusettevõtete kindlustunde indikaator on juulis -3 ja see on halvem kui eelmisel kuul. Teenuste müük ja nõudlus on viimastel kuudel enamikes teenindusharudes küll suurenenud, kuid samas mitmed harud ootavad järgnevalt kolmelt kuult nõudluse ja müügi langust.

Vähenevat nõudlust järgneva kolme kuu jooksul nimetasid 63% reklaamiagentuuridest, 34% maanteetranspordi ettevõtetest, 31% telekommunikatsiooni ettevõtetest, 26% logistikafirmadest. Suvine nõudluse langus on enamikele neist valdkondades olnud iseloomulik aastaid. Märkimist väärib toimuv kinnisvaraturu korrektuur.

Esmakordselt peale 2009. aastat on negatiivsele poolele kandunud kinnisvarasektori kindlustunne (-6) ja iga viies ettevõte näeb ette ärikonjunktuuri halvenemist teisel poolaastal.

Ehitusettevõtete kindlustunde langus jätkus ka juulis (juunis -14, juulis -21) ja kindlustunne on oluliselt alla pikaajalist keskmist (-1). Tellimuste portfell on tavapärasest õhem igal teise firmal. Keskmiselt on ettevõtetel tellimusi 3,5 kuuks (aasta tagasi 3,7 kuuks). Madalam on kindlustunne elamute ja rajatiste ehitajatel, kõrgem mitteeluhoonete ehitajatel.

Ootuste kohaselt järgneva kolme kuu jooksul ehitustööde maht kasvab, kuid vähem kui antud hooajale tüüpiline ning 20% ettevõtetel tellimuste vähenemine jätkub. Enamuse (84%) ettevõtete hinnangul ehitushinnad ei muutu.

Tööstusettevõtete kindlustunne viimase kuuga ei muutunud (kindlustunde indikaator nii juunis kui juulis -1). Eksporttellimuste osas on endiselt olukord kesine. Viimasel kuudel on ettevõtjad küll suutnud toodangu mahtu kasvatada (saldo +14), kuid seda vähem kui eelmisel aastal. Suurema osa (66%) tööstusettevõtete hinnangul on praegu tellimusi tavapäraselt, kuid 22% ettevõtetel on tellimusi alla tavapärase.

Töötajate arv tööstussektoris järgnevatel kuudel natuke kahaneb ja müügihinnad püsivad paigal.

Ehitusbaromeeter: turg seisab paigal
u ettevõtete vastuste jagunemine protsentides
07.1306.1407.14
Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  
kasvas34,336,130,0
jäi samaks62,947,254,3
kahanes2,916,715,7
Tellimuste portfell praegu   
üle tavalise10,12,81,4
tavalised66,752,851,4
alla tavalise23,244,447,1
Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  
kasvab323324
jäi samaks515156
kahaneb171520
Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  
tõusevad28,68,38,6
jäävad samaks68,686,184,3
langevad2,95,67,1
Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   
suureneb21,422,217,7
jääb samaks71,469,569,1
väheneb7,18,313,2
Ehitustegevust piiravad praegu   
mitte miski18,68,38,6
ebapiisav nõudlus55,768,161,4
ilmastikutingimused0,02,84,3
tööjõu puudus20,09,715,7
masinate, seadmete, materjalide puudus0,02,80,0
finantsprobleemid4,32,84,3
muud1,45,65,7
Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  
%86 77
Kindlustunde indikaator1-14-21
Allikas: konjunktuuriinstituut

Tarbijabaromeeter
u vastuste jagunemine protsentides
07.1306.1407.14
Perekonna majanduslik olukord võrreldes sellega,  
mis oli 12 kuud tagasi   
palju parem1,5 1,6 0,8
mõnevõrra parem13,4 17,9 18,5
sama50,5 56,0 55,4
mõnevõrra halvem25,4 20,5 19,0
palju halvem9,1 3,9 6,3
ei oska öelda0,1 0,1 0,1
Perekonna majanduslik olukord järgneva 12 kuu pärast 
palju parem1,4 1,1 1,0
mõnevõrra parem19,0 21,3 24,3
sama51,0 53,8 49,6
mõnevõrra halvem17,4 12,8 14,8
palju halvem3,1 0,9 1,1
ei oska öelda8,1 10,3 9,3
Eesti majanduslik olukord võrreldes sellega, 
mis oli 12 kuud tagasi 
palju parem1,0 0,3 0,5
mõnevõrra parem21,6 22,8 24,3
sama29,8 40,6 39,5
mõnevõrra halvem29,9 26,0 23,6
palju halvem8,5 3,0 4,0
ei oska öelda9,3 7,4 8,1
Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast   
palju parem0,5 0,4 0,4
mõnevõrra parem27,4 27,0 33,0
sama36,8 36,4 36,3
mõnevõrra halvem18,5 19,9 14,4
palju halvem4,8 1,3 1,4
ei oska öelda12,1 15,1 14,6
Raha säästmise tõenäosus lähema 12 kuu jooksul 
väga tõenäoline3,6 4,9 4,4
küllaltki tõenäoline32,5 37,9 42,0
küllaltki ebatõenäoline25,6 30,0 25,3
täiesti ebatõenäoline37,3 26,0 27,9
ei oska öelda1,0 1,3 0,5
Pere praegune rahanduslik olukord   
säästetakse palju1,8 1,9 1,9
säästetakse natuke34,5 40,1 40,1
tullakse ots–otsaga välja52,5 49,6 50,8
kulutatakse varasemaid sääste7,3 6,5 4,0
elatakse võlgu3,8 1,5 2,9
ei oska öelda0,3 0,4 0,4
Auto ostmise tõenäosus järgmise 12 kuu jooksul 
väga tõenäoline3,4  5,4
küllaltki tõenäoline6,9  6,1
küllaltki ebatõenäoline8,8  8,5
täiesti ebatõenäoline80,9  79,5
ei oska öelda0,1  0,5
Allikas: konjunktuuriinstituut

Ehitusbaromeeter: turg seisab paigal
u ettevõtete vastuste jagunemine protsentides
07.1306.1407.14
Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul  
kasvas34,336,130,0
jäi samaks62,947,254,3
kahanes2,916,715,7
Tellimuste portfell praegu   
üle tavalise10,12,81,4
tavalised66,752,851,4
alla tavalise23,244,447,1
Ehitustööde maht järgneva 3 kuu  jooksul  
kasvab323324
jäi samaks515156
kahaneb171520
Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul  
tõusevad28,68,38,6
jäävad samaks68,686,184,3
langevad2,95,67,1
Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul   
suureneb21,422,217,7
jääb samaks71,469,569,1
väheneb7,18,313,2
Ehitustegevust piiravad praegu   
mitte miski18,68,38,6
ebapiisav nõudlus55,768,161,4
ilmastikutingimused0,02,84,3
tööjõu puudus20,09,715,7
masinate, seadmete, materjalide puudus0,02,80,0
finantsprobleemid4,32,84,3
muud1,45,65,7
Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu  
%86 77
Kindlustunde indikaator1-14-21
Allikas: konjunktuuriinstituut

Tarbijabaromeeter
u vastuste jagunemine protsentides
07.1306.1407.14
Perekonna majanduslik olukord võrreldes sellega,  
mis oli 12 kuud tagasi   
palju parem1,5 1,6 0,8
mõnevõrra parem13,4 17,9 18,5
sama50,5 56,0 55,4
mõnevõrra halvem25,4 20,5 19,0
palju halvem9,1 3,9 6,3
ei oska öelda0,1 0,1 0,1
Perekonna majanduslik olukord järgneva 12 kuu pärast 
palju parem1,4 1,1 1,0
mõnevõrra parem19,0 21,3 24,3
sama51,0 53,8 49,6
mõnevõrra halvem17,4 12,8 14,8
palju halvem3,1 0,9 1,1
ei oska öelda8,1 10,3 9,3
Eesti majanduslik olukord võrreldes sellega, 
mis oli 12 kuud tagasi 
palju parem1,0 0,3 0,5
mõnevõrra parem21,6 22,8 24,3
sama29,8 40,6 39,5
mõnevõrra halvem29,9 26,0 23,6
palju halvem8,5 3,0 4,0
ei oska öelda9,3 7,4 8,1
Eesti majanduslik olukord 12 kuu pärast   
palju parem0,5 0,4 0,4
mõnevõrra parem27,4 27,0 33,0
sama36,8 36,4 36,3
mõnevõrra halvem18,5 19,9 14,4
palju halvem4,8 1,3 1,4
ei oska öelda12,1 15,1 14,6
Raha säästmise tõenäosus lähema 12 kuu jooksul 
väga tõenäoline3,6 4,9 4,4
küllaltki tõenäoline32,5 37,9 42,0
küllaltki ebatõenäoline25,6 30,0 25,3
täiesti ebatõenäoline37,3 26,0 27,9
ei oska öelda1,0 1,3 0,5
Pere praegune rahanduslik olukord   
säästetakse palju1,8 1,9 1,9
säästetakse natuke34,5 40,1 40,1
tullakse ots–otsaga välja52,5 49,6 50,8
kulutatakse varasemaid sääste7,3 6,5 4,0
elatakse võlgu3,8 1,5 2,9
ei oska öelda0,3 0,4 0,4
Auto ostmise tõenäosus järgmise 12 kuu jooksul 
väga tõenäoline3,4  5,4
küllaltki tõenäoline6,9  6,1
küllaltki ebatõenäoline8,8  8,5
täiesti ebatõenäoline80,9  79,5
ei oska öelda0,1  0,5
Allikas: konjunktuuriinstituut

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. July 2014, 13:07
    Otsi:

    Ava täpsem otsing