Piret Reiljan • 28. september 2014 kell 9:39

Konverentsikorraldaja äristiil: võlad tankistidele

Ülle Mägi-Eringa  Foto: Facebook

Üks pikaaegsemaid tegijaid Eesti koolitus- ja konverentsiäris, Tallinna Konverentside omanik Ülla Mägi-Eringa on osav võlgade maharaputaja – jättes järjest võlgades firmasid tankistidele, vahetab ärinaine „kesta“.

Alates 2001. aastast, mil Mägi-Eringa Tallinna Konverentsidega alustas, on ta sellel alal maha jätnud kuus probleemset äriühingut, millest üks on pankrotis ja viis maksuvõlglased kokku üle 57 000 euro ulatuva võlaga. Ta on ettevõtete hülgamiseks leidnud tankistid ning ise alustanud uue ettevõttega nii-öelda puhtalt lehelt.

Aastate jooksul on Mägi-Eringa erinevad koolitus- ja konverentsiettevõtted teeninud kahjumeid või püsinud napilt plussis, ometi on ta jätkanud võlgade mahajätmisel uute firmade asutamist. Partneritele halb üllatus. Vaatamata avalikes registrites avanevale pildile võlgade maharaputamisest, on Mägi-Eringa Tallinna Konverentsidel seniajani muljetavaldav koostööpartnerite seltskond: tuntud advokaadibürood, audiitorid, ajakirjanikud, suhtekorraldajad, õppejõud, koolitusgurud. Veel enam, Mägi-Eringa konverentsidel või koolitustel on üles astunud ka tippametnikke ministeeriumidest ning teisi avaliku sektori spetsialiste, näiteks tarbijakaitseametist, kohtust, KredExist jne.

Toome ka ühe konkreetse näite paljudest

Tänavu kevadel esines ühel Tallinna Konverentside üritusel rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu, kes tasu võtmata rääkis seal riigihangete teemal. Peedu ütles oma esinemist meenutades, et peab kindlasti oluliseks, et koolituse korraldaja oleks oma tegevuses seadusekuulekas. Paraku kuulis ta korraldaja võimalikest rikkumistest või ebaeetilisest käitumisest enda sõnul alles nüüd Äripäevalt. „Esinemisele jah-sõna ütlemisel lähtusin sellest, et üritust korraldati tunnustatud advokaadibüroo kaasabil,“ sõnas Peedu.

Advokaadid erinevatest tuntud büroodest on tõesti ühed sagedased koolitajad ja seda ka Mägi-Eringa organiseeritud üritustel. Agris Peedu viidatud advokaadibüroo, kes aprillis riigihangete konverentsi vedas, oli Sorainen. Advokaadibüroo Sorainen partner ja juhatuse liige Carri Ginter kommenteeris Äripäevale, et advokaadid teevad tihti koolitusi erinevatele konverentsikorraldajatele ja kahetsusväärselt ei olnud ka nemad kursis Äripäeva esiletoodud asjaoludega. „Meie jaoks on oluline, et koostööpartner oleks hea mainega. Üritused iseenesest olid hästi ettevalmistatud ja rohkete osalejatega,“ nentis Ginter.

„Usun, et parim viis selliste riskide esiletõstmiseks on kvaliteetne uuriv ajakirjandus,“ vastas Ginter küsimusele, kuidas vältida koostööd skeemitajatega. „Täname teid tähelepanu juhtimast ja võtame kiiremas korras vastu omapoolsed juhtimisotsused,“ lisas ta Tallinna Konverentsidele viidates.

Mägi-Eringa süüdistab tellimusloos

Loo peakangelane Mägi-Eringa otsustas Äripäeva küsimustele sisulisi vastuseid mitte anda ja selle asemel asus ta ajakirjanikku süüdistama tellitud artikli kirjutamises. Kuna telefonitsi ei õnnestunud Mägi-Eringaga kontakti saata, pöördusime tema poole e-kirja teel. Küsimused puudutasid kõiki Mägi-Eringa omanduses olnud ja võlgadega maha jäetud ettevõtteid, sinna ilmunud tankiste, puudulikku aruandlust ja sellise äristiili eetilisust. “Vastuseks teie kirjale teatan, et ma ei soovi kommenteerida Tallinna Konverentsidest vallandatud assistendi poolt tellitud ja konkureeriva konverentsikorraldaja juures töötava ajakirjaniku pahatahtlikke küsimusi,” märkis Mägi-Eringa küsimuste peale. Ta lisas, et soovitab töö kaotanud inimestel oma eluga edasi minna ja loodab, et kõik ettevõtjatest tööandjad mõistavad sellised tellimuslood töövõtjate ja ajakirjanike poolt hukka.

Reisiäri lõppes maksejõuetusega

Lisaks koolitus- ja konverentsiärile proovis Ülla Mägi-Eringa kätt ka reisikorralduse äris, kuid pidi tegevuse lõpetama ettevõtte maksejõuetuks kuulutamise tõttu. 

2008. aasta alguses ehk napilt enne majanduskriisi algust omandas Mägi-Eringa ettevõtte, millest sai GoldTravel OÜ. Muu hulgas hakkas ettevõte korraldama pakettreise.

Tänavu kevadel tabas GoldTraveli kliente halb üllatus. Nimelt kuulutas tarbijakaitseamet ettevõtte maksejõuetuks, kuna ettevõte ei suutnud täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi tarbijate ees. GoldTraveli pankrot kuulutati välja tänavu juunis.

Tarbijakaitseamet puutus kokku ka ühe Mägi-Eringa konverentsiettevõttega. Nimelt kirjutas Ärileht tänavu märtsis, et kuna Mägi-Eringale kuulunud Tallinna Konverentsid OÜ pakub koolituse eesmärgil pakettreise ilma vajaliku registreeringu ja tagatiseta, tegi tarbijakaitseamet ettevõttele seadusevastase tegevuse peatamiseks ettekirjutuse. Seepeale kadusid pakettreiside pakkumised ettevõtte veebileheküljelt, mistõttu väärteomenetlust ei algatatud. Tallinna Konverentsid OÜ on praeguseks liikunud Mägi-Eringa omandusest arvatavale firmadematjale ja ka nime vahetanud.

Olgu öeldud, et mõistagi ei ole tegemist tellimuslooga ja kogu käesolevas artiklis kirjeldatav info pärineb avalikest registritest ning on koostatud ja kontrollitud ajakirjaniku poolt. Selgitasime seda ka Mägi-Eringale, kes aga vastas vaid seda, et teab täpselt, kes teema meile ette söötis. Ta rõhus ka sellele, et kuna tema omapoolseid selgitusi ei anna, ei saa artikkel olla usaldusväärne. “Teie artikkel saab olla usaldusväärne vaid pärast seda, kui te olete ära kuulanud mõlemad osapooled. Kuna seda te teha ei saa, siis pole ka artikkel tõsiseltvõetav,” teatas ärinaine.

Veel teatas Mägi-Eringa, et Eestis ei ole ettevõttete ost-müük keelatud tegevus ning et maksude kohta on õigus küsimusi esitada pädevatel organitel. “Tänan kõiki viimase 14 aasta jooksul meie koolitustel osalenud enam kui 30 000 klienti ja lektorit ning kinnitan, et meie koolitusi teie tellimusartikkel ei mõjuta,” sõnas Mägi-Eringa Äripäevale.

Samas äris juba seitsmenda firmaga

Ülla Mägi-Eringa on ühes võlgadega maha jätnud juba kuus koolitus- ja konverentsiettevõtet, järjekorras seitsmenda asutas ta tänavu kevadel.

Dilbas International OÜ, pankrotis

Ettevõtte asutas Ülla Mägi-Eringa 2001. aasta juunis ja selle ettevõttega saigi alguse tema koolitus- ja konverentsiäri käänuline teekond. Mägi-Eringale kuulus ettevõte kuni 2005. aasta oktoobrini, kandes sel perioodil nimesid Gavetek, InConsult Marketing ja suurem osa ajast nime

Tallinna Konverentsid

Napilt kasumisse jäi ettevõte vaid 2003. aastal, ülejäänud aastatel oli ettevõte kahjumis. Praeguseks on ettevõte kustutatud.

2005. aasta oktoobris sai ettevõtte omanikuks Mägi-Eringa asemel Corbia Limited Corp ja juhatuses vahetasid Mägi-Eringa välja kurikuulsad tankistid - Venemaa ja Tšehhi isikud Andriy Manovskyy ja Juta Valdt. Mõlemad tankistid on Äriregistris praegu märgitud kui ettevõtte dokumentide hoidjad, kusjuures üks isikutest - Juta Valdt on vahepeal saanud teise sünniaja ja tema asukohtki on muutunud Tšehhi asemel Kreekaks. Nende kahe tankisti tegemisi on varemgi ajakirjanduses kajastatud.

Tallinna Konverentsid Grupp OÜ, maksuvõlg 28 986 eurot

Ettevõte asutati oktoobris 2003 ja kuni eelmise aasta 23. juulini oli ettevõtte omanik Ülla Mägi-Eringa. Pärast seda liikus ettevõte Estonia Service Investment OÜle, mille taga olev firmadematja Raivo Palmiste aitas Mägi-Eringal vabaneda veel mitmest ettevõttest (vt Personalikonverentsid OÜ, Finantskonverentsid OÜ ja Turunduskonverentsid OÜ).

Juhatuse liiget ettevõttel Äriregistri andmeil pole, Mägi-Eringa juhatuse liikme staatus on lõppenud tänavu aprillis.

Tallinna Konverentsid Grupp näitas Mägi-Eringale kuuludes aastaid pea olematuid kasuminumbreid või oli kahjumis. Viimane aruanne on ettevõttel esitatud 2011. aasta kohta, mil ettevõtte käive oli ligi 214 000 eurot, kahjum ulatus pea 17 000 euroni.

Personalikonverentsid OÜ, Finantskonverentsid OÜ ja Turunduskonverentsid OÜ, maksuvõlg kokku 16 440 eurot

2006. aasta suvel ja sügisel asutas Ülla Mägi-Eringa kolm ettevõtet, mis vastavalt oma nimedele tegelesid koolituste ja konverentside korraldamisega erinevatel teemadel.

Kõik kolm firmat jättis Mägi-Eringa endast maha eelmise aasta suvel. Ettevõtted võttis Mägi-Eringalt üle taas Raivo Palmiste (kuulub sotside ridadesse), kes on võlgades firmade kokkuostja ja omab Äriregistri andmeil kehtivaid seoseid 95 ettevõttega. Palmiste on kahel korral nii kriminaalkorras kui väärteo eest karistatud.

Palmiste kasutas Mägi-Eringa firmade omandamiseks oma ettevõtet Estonia Service Investment OÜ, mis on tänaseks kustutatud.

Kuigi Mägi-Eringa lahkus ettevõtete juhatusest Äriregistri andmeil alles 2013. aastal, esitas ta viimased majandusaasta aruanded 2010. aasta kohta. Enne aruannete esitamise lõpetamist tekkisid ettevõtetel raskused ja kasuminumbrid olid pöördunud kahjumiteks.

Tallinna Konverentsid OÜ (värskelt muudetud nimega Mroseng Berg OÜ), maksuvõlg 11 697 eurot

Ettevõtte asutas Ülla Mägi-Eringa 2012. aasta aprillis ja oli ka omanik, kuni alles hiljuti, möödunud kuul, sai ettevõtte omanikuks keegi Ken Raudla, kellega on seotud mitmed võlgades ja kustutamishoiatusega firmad.

Juhatuses vahetati Mägi-Eringa välja juba varem, juulikuus, mil tema asemele asus Madis Rosenberg. Ka Rosenberg on sarnaselt Raudlale seotud mitme ettevõttega, millel on maksuvõlg ja kustutamishoiatus.

Ettevõtte mullust aruannet pole Äriregistrile esitatud. Pooliku 2012. aasta tulemus kasumireal oli napp plussijäämine, käive sama aasta aprilli keskpaigast aasta lõpuni oli 54 000 eurot. Muud äritulud ulatusid seejuures üle 40 000 euro, ent neid tulusid aruandes ei selgitatud.

Tallinna Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ, esitamata maksudeklaratsioonid

Tegemist on Ülla Mägi-Eringa uusima ettevõttega, mille ta asutas tänavu 8. aprillil. Ent juba on sellelgi ettevõttel tekkinud võlgnevus maksu- ja tolliameti ees - septembris on jäetud esitamata maksudeklaratsioonid.

Tallinna Konverentside koduleheküljel on toodud just selle, ahelas värskeima ettevõtte andmed.

KOMMENTAAR510 võlgade mahajätjat luubi allMaksu- ja Tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaper:"Maksuhalduri jaoks on erilise tähelepanu all need juhatuse liikmed, kes on tekitanud ja jätnud tasumata maksuvõla vähemalt kolmes äriühingus, igaühes vähemalt 5000 euro eest. Selliseid isikuid on augustikuu lõpu seisuga 510. Tegeleme nende isikutega igapäevaselt ja seotud maksuvõlgade sissenõudmine on meile prioriteet. Maksuhaldur on tänaseks võtnud solidaarvastutusele 35 maksuvõla mahajätjat, kellele on väljastatud vastutusotsus. Kokku on maksuhaldur nõudnud võla mahajätjatelt vastutusotsuste teel üle 5,6 miljoni euro isiklikku tasumist. Lisaks vastutusmenetlustele on maksuhaldur võla mahajätjatega seoses viinud läbi rohkelt ka muid menetlusi. Näiteks olukorras, kus maksuvõlgadega äriühing jäetakse maha ja asutatakse teine, on maksuhaldur läbi viinud menetlusi, mille tulemusena on tuvastatud ettevõtte üleminek ning maksunõue on esitatud tegevust jätkanud äriühingu vastu. Lisaks on maksuhaldur esitanud  2013.-2014. aastatel 62 pankrotiavaldust isikute suhtes, kellega seotud maksuvõlg ületas 17,38 miljonit eurot. Nende pankrotiavalduste alusel on välja kuulutatud 41 pankrotti, mis tähendab muu hulgas seotud juhatuse liikmetele ärikeelu kohaldamist. Seega, vastutusotsus on küll meede, millega nõuda maksuvõla tasumist juhatuse liikmelt, kes maksuvõla tekitanud on, kuid lisaks sellele viib maksuhaldur läbi ka ettevõtte ülemineku- ja pankrotimenetlusi, et pärssida mahajätjate äritegevusega kaasnevat ebaausat konkurentsi. Oluline on silmas pidada, et kehtiv seadusandlus ei võimalda anda infot käimasolevate menetluste kohta ega isegi asjaolu kohta, kas menetlus on käimas. See tähendab, et kuigi maksuhaldur võib aktiivselt tegeleda maksuvõla sissenõudmisega, ei ole vastavate toimingute tegemine avalikkusele nähtav. Lisaks, ka juhul, kui maksumenetlus on lõppenud nõude esitamisega juhatuse vastu või muul tulemuslikul moel, ei pruugi olla vastav info võlapäringus alati kättesaadav.Kõige kiirem mõju mahajätjate tegevuse pärssimiseks on saavutatav isiku koostööpartnerite enda poolt. Tehingupartneri äriühingu juhatusel on alati võimalus hinnata, millise ettevõtjaga nad tehingusse lähevad. Võla mahajätjate äritegevus on võimalik ainult juhul, kui leidub tehingupartnereid, kes võlglast äripartnerina aktsepteerivad. Äriregistri andmed ning avalik võlapäring on piisav informatsioon, andmaks kõigile isikutele võimaluse kujundada objektiivne pilt tulevase tehingupartneri äristiilist."

Hetkel kuum