Kaidi Aidama, kaasautor • 18. november 2014 kell 8:00

5 muutust tollireeglites

4U Logistics juhatuse liige Andreas Part leiab, et muutused muudavad tolliagentide töö tõhusamaks.  Foto: Andres Haabu

Ettevõtjad ei oska tolliseaduse muudatuste kohta kindlat seisukohta võtta, sest maksu- ja tolliamet pole siiani selget infot jaganud. Tolliagentide seast kuuleb aga väikest nurinat – mõni uus nõue võib olla liiga karm.

5 muutust tolliseaduses

Plaanitud muudatused

1. Tollile antakse õigus võltsingukahtlusega kaup tollis kinni pidada. Vaidluse lahendamiseks ei pea pöörduma kohtusse, sest kauba konfiskeerimise lõpliku otsuse teeb toll.

2. Lihtsustatakse füüsilise isiku tolliformaalsusi ja laiendatakse reisija võimalusi deklaratsioon esitada. See tähendab, et edaspidi võib füüsiline reisija deklaratsiooni esitada alati, kui kaup ei ole kaubanduslikku laadi.

3. Kehtestatakse TIR-märkmike (tolli­dokument, mis hõlbustab tolliprotseduure) kasutamiseks loa andmise ja loa kehtetuks tunnistamise kord. See tagab ettevõtjale parema õigusselguse ja võimaluse enda kohta tehtud otsuseid vaidlustada.

4. Tollilao, tolliterminali, hoiukoha pidamise ja vabatsoonis tegutsemise luba reguleerivad eeskirjad ühtlustatakse, loa taotlemise nõuetest jäetakse välja ebavajalikud dokumendid, samas täpsustatakse väljastatud loa sisu ja tingimusi.

5. Kehtiva korra alusel on reisija jaoks liiga keeruliselt sätestatud, mis juhtudel tuleb esitada reisija deklaratsioon ja mis juhtudel tollideklaratsioon.

Eelnõuga lihtsustatakse reisija tolliformaalsusi ja laiendatakse võimalusi, mil võib esitada reisija deklaratsiooni, sest reisija deklaratsiooni esitamine on tollideklaratsiooniga võrreldes lihtsam.

Ettevõtjate hinnangul puudutavad uuendused importijaid ja eksportijaid. Tolliagentuuride andmeil aga pigem kaubasaatjaid ja importijaid, kirjutab 18. novembri Äripäeva rubriik Logistika. 

Eesti ühe suurima tolliagentuuri ja -ladude võrgustiku Combidek Logistika OÜ juhataja ­Ojari Paas ütles, et maksu- ja tolliamet ei ole ettevõtjatele siiani selget infot jaganud. “­Tean, et muutub tollitöötajate töökorraldus, see, kes võib kanda vormi. Lisaks karmistub kaupade konfiskeerimine piiril ning lihtsustatakse eraisiku saadetiste tollimist. Kuid see ju meid otseselt ei puuduta,” selgitas Paas teadmatust.

Agentuur: tõhusus paraneb.

Sarnaselt konkureeriva firmaga pole Eesti suurlinnu teenindav tolliagentuur 4U Logistics aru saanud, kas seadusemuudatus nende töös midagi muudab. Siiski avaldas tolliteenuste juht Andreas Part arvamust, et kaubanduslikul eesmärgil tollivormistusega kokku puutuvate ettevõtete jaoks ei muuda uus seadus suurt midagi.

Part lausus, et seadusemuudatus toob kaasa tõhususe kasvu. See peaks tekkima näiteks tänu professionaalsematele tolliagentidele. Ühtlasi on pärast muudatusi selgem intellektuaalse omandi rikkumise kahtlusega kaupade tollivormistus.

“Kuna muudatused puudutavad eelkõige importijaid ja eksportijaid, kes on valinud enda tolliesindajaks deklarantettevõtte, lasub vastutus tollideklaratsioonides esitatud andmete eest ikkagi importijal/eksportijal endal,” tõi Part välja. Selliste tollivormistuste maht on tema sõnul keskmiselt 10% kõikidest Eestis esitatavatest tollideklaratsioonidest.

Tagatisnõue tekitab küsimusi

Muudatuste järgi peavad deklarantettevõtted edaspidi taotlema tollilt tolliagentuuri tegevusloa. Lisaks peavad tollideklaratsioone koostavad isikud sooritama tolliagendi eksami. Pardi sõnul tekitab tollile tagatise esitamise nõue küsimusi. “Tolliagentuurina tegutsemise eeldus on tollile tagatise esitamine võimaliku tollivõla tagamiseks. Eelnõu sõnastuses esitab tolliagentuur tagatise tolli põhjendatud nõudmisel,” selgitas ta. 

Nüanss on Pardi sõnul tolliagentuuri kliendi seisukohalt oluline – kui agentuuril ei ole esitatud tagatist võimalike tollideklaratsioonis esitatud valeandmetega seonduva tollimaksu juurdemääramise korral ning tolliagentuur ei tunnista süüd, on tollil tulenevalt solidaar­vastutusest võimalus nõuda juurdemääratavate maksude tasumist importijalt. “Kui ka importija ei suuda makse tasuda, kannatab kahju riik,” selgitas ta.

Juba praegu tegevusloa alusel tegutsevatele agentuuridele on seadusemuudatuse mõju Pardi sõnul väike. Küll peavad seaduse jõustumisel töös hoolsamad olema tolliagendid, sest eeskirjade rikkumise järel on lihtsam tolliagendi tunnistusest ilma jääda. Lahendamata jääb Pardi sõnul vaid probleem, et tolliagentidel pole täiendõppe võimalusi.

Hetkel kuum