Tuuli Seinberg • 5. veebruar 2015 kell 9:45

Pakendikoguse kontrollimine võib kulusid tõsta

Audiitorbüroo DELOITTE vandeaudiitor Kaido Vetevoog  Foto: erakogu

Alates sellest aastast muutus ettevõtete pakendikoguse kontroll, mis tähendab, et ettevõtjad peavad end kurssi viima, mismoodi tuleb pakendite kogust deklareerida.

Ettevõtjad peaksid oma pakendikoguste arvestusandmed üle vaatama, sest kogused võivad osutuda arvatust suuremaks ning lisanduda võib teenustasusid. Täiendavalt sekkub protsessi maksuamet, kes kohati tõlgendab küsimusi oma vaatenurgast, sest lisaks pakendiseadusele kehtib ka pakendiaktsiisi seadus.

Audiitorbüroo Deloitte vandeaudiitori Kaido Vetevoogi sõnutsi on kaubandusega tegelevad ettevõtted aastaid andnud aru Eestisse toodud kaupade pakendikoguste üle. Tootmisettevõtted on pidanud arvestust, kui palju pakendit on ümber nende müüdaval toodangul. Kogused on ära deklareeritud ning makstud on taaskasutusorganisatsioonile koguste põhjal arvestatud teenustasu.

Praktikas oli tavapärane, et sekretär, raamatupidaja või laotöötaja täitis etteantud aruandevormile numbrid ja saatis aruande ära. Ettevõtte juhid üldjuhul ei olnud teadlikud pakendiseaduse nõuetest, sest keegi ettevõttevälistest osapooltest nende pakendikoguste ega aruandluse vastu eriti huvi ei tundnud. Miks olekski pidanud? Protsessid justkui toimisid ja sekkuda polnud põhjust.

2014. aasta lõpp tõi aga ettevõtetele ootamatu üllatuse. 2014. aasta suve alguses vastu võetud seadusemuudatusega (jõustus 2015. aasta algusest) sätestati, et 2014. aasta pakendikoguste õigsust peab kontrollima audiitor.

"See justkui väike muudatus võib omada pikemas vaates päris suurt mõju. Hoolimata sellest, et pakendite arvestusreeglid on püsinud aastaid oluliste muudatusteta, ei ole ettevõtjad tegelikkuses teadlikud, millised on pakendite kogused ja millal tuleks neid deklareerida," rääkis Vetevoog.

"Lisaks on päriselus olukorrad oluliselt keerukamad, kui seaduse koostajad on suutnud ette näha ning mitmeski küsimuses tuleb üritada seadust tõlgendada. Ja ega ka keskkonnaministeeriumil ei ole kõikidele küsimustele kahjuks valmis vastuseid," tõi ta välja probleemkohad.

Täiendavalt sekkub protsessi aeg-ajalt maksuamet, kes kohati tõlgendab küsimusi oma vaatenurgast, sest lisaks pakendiseadusele kehtib ka pakendiaktsiisi seadus. Ka taaskasutusorganisatsioonid annavad erinevad soovitusi. Seega on küsimusi ja segadust piisavalt.

Millele pakendiaruandluse puhul aegsasti mõelda tuleks ja millised probleemid võivad esile kerkida, kirjutab vandeaudiitor Kaido Vetevoog pikemalt Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee.

Hetkel kuum