Äripäev • 20. veebruar 2015 kell 10:45

Kohus lükkas Liviko kaebuse tagasi

Liviko õiguskaitse taotlus puudutas muu hulgas Viru Valge kaubamärgi kaitset.  Foto: Raul Mee

Tallinna halduskohus ei pidanud põhjendatuks AS Liviko soovi esmase õiguskaitsena keelata põllumajandusministeeriumil edastada Euroopa Komisjonile geograafilise tähise Estonian Vodka registreerimistaotlus.

Liviko teatas kolm päeva tagasi, et palus kohtul tühistada põllumajandusministri käskkirja Estonian Vodka registreerimise taotluse edastamise kohta Euroopa Komisjonile ning taotles esialgset õiguskaitset.

Ettevõtte hinnangul riivab ministri käskkiri põhiseaduse vastaselt Livikole kuuluvate kaubamärkide „Estonian Vodka“ ja „Viru Valge Estonian Vodka“ varaliste õiguste kasutamist. 

Eesti viinale selgepiirilisi tootmisnõudeid taotleva Estonian Spirit OÜ juhi Sven Ivanovi sõnul oli kohtumäärus hea uudis nii tarbijatele kui ka laiemalt kohalikule põllumajandusele ja toiduainetööstusele.

“Tähis Estonian Vodka on mõeldud viinale, mille valmistamisel on kasutatud Eestis kasvatatud toorainet, kohalikku vett ning mille tootmine toimub Eestis. Ostjal tekib esmakordselt kindlus, et kodumaise viina sildi all müüdav jook on ka tegelikult Eestis toodetud ning riik annab vastava tähisega sellele garantii,” selgitas Ivanov.

Loobitakse kaikaid kodaratesse

“Mind hämmastab pime järjekindlus, millega osa viinavillijaid seisab vastu kogu sektori pikematele huvidele. Riik on astunud õige sammu Eesti põllumehe ja kohaliku tööstuse konkurentsivõime kaitsmiseks ning sellele kaigaste kodaratesse loopimisele on raske mõistuspärast selgitust leida,” ütles Ivanov.

Liviko kaebusest selgus, et käskkirjaga välistatakse, et Estonian Vodka tähist kandvaid tooteid võiks turustada keegi teine peale tähise taotleja Estonian Spirit OÜ. Mõistlikku põhjust või vajadust käskkirjas kajastatud kujul geograafilise tähise registreerimiseks ei ole. Avalik huvi ei puuduta mitte Estonian Spiriti tootmisprotsessi ja ahela kaitsmise vajadust, vaid Eestis traditsioonilist viina tootmismeetodit, mida kasutavad ka teised tootjad, argumenteeris ettevõte oma teates.

Liviko leiab, et kui võetakse vastu toimik Estonian Spiriti esitatud sõnastuses, siis tekib ettevõttel etüülalkoholi tootmise turul monopol. “Tehnilises toimikus toodud tingimustele vastab üksnes Estonian Spiritile kuuluv tootmisüksus ja ainult tema suudab toota tähisele vastavat etüülalkoholi. Ettevõte oleks seega ainus nõuetele vastava viina tooraine etüülalkoholi tootja, ühtlasi on tegemist jaeturul lõpptoodangut müüva isikuga. Eeltoodu tähendab, et ainsa etüülalkoholi tarnijana saab Estonian Spirit kontrollida kõikidele tema konkurentidele tarnitava etüülalkoholi hinda," seisis Liviko teates.

Monopoli ei teki

Ivanov märkis, et kuigi Estonian Spirit omab ainsat Eesti töötavat piiritusetehast Rakveres, ei saa rääkida monopoli tekitamisest. “Igaühel on võimalus oma piiritusetootmine käima panna ja nõuete täitmisel õiget Eesti viina teha. Tervitame tulevasi konkurente ning anname Eesti viljakasvatajale kindluse oma toodangu müügiks,” lausus ta.

Estonian Vodka registreerimisega tohib vastavat sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on toodetud tehnilises toimikus sätestatud nõuete järgi. Teistel Eestis valmistatud viinadel võib edaspidi kasutada väljendeid näiteks "Vodka from Estonia", "Vodka made in Estonia" jne.

Taotluse geograafilise tähise registreerimiseks Euroopa Liidu tasandil esitasid põllumajandusministeeriumile Estonian Spirit OÜ ja Remedia AS. Estonian Vodka tähise registreerimisele on toetust avaldanud Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja tänavu rukkiaastat tähistav Eesti Rukki Selts.

Hetkel kuum