Sirje Rank • Piret Reiljan • 23. aprill 2015 kell 21:01

Tamming: süüdistused on solvavad

Tavidi kontserni suuromanik Alar Tamming.  Foto: Erik Prozes

Tavidi tütarfirma Tavex sattus Rootsis kriminaaluurimise alla, Tavidi suuromanik peab sealsete ametnike süüdistust raamatupidamisdokumentide hävitamises solvavaks.

Tavidi Rootsi tütarfirma Tavex AB juht Tiit Rosenberg, kes sai hiljuti kriminaalsüüdistuse raskes raamatupidamisreeglite rikkumises Tavexis aastal 2009, on arvamusel, et Rootsi ametnikud on oma süüdistuses sisu asemel keskendunud vormile. "Kogu süüdistus on algusest peale tundunud meile ebaõiglane ja subjektiivne - mitte faktidel, vaid arvamustel põhinev," sõnas Rosenberg Äripäevale.

Tavex AB

Eesti kulla- ja valuutafirma AS Tavidi Rootsis registreeritud tütarfirma. Tavex asutati Rootsis 2005. aastal.

Tavidi kontsern tegutseb lisaks Rootsile ja Eestile veel ka Soomes, Taanis, Norras, Lätis, Bulgaarias ja Poolas.

AS Tavidi 2013. aasta aruandes on Rootsi Tavexi kohta kirjas, et Tavex AB tegutses ootuspäraselt kasumlikult. 2013. aastal oli Tavexil Rootsis neli kontorit.

Tavex AB teenis 2013. aastal 216 162 eurot (2012. aastal 81 071) puhaskasumit. Töötajate arv oli 18 (2012. aastal 10).

Tavexi juht on Tiit Rosenberg.

Tavexi omanikfirma AS Tavidi suuromanik on Alar Tamming (86,5%). Väiksemad osalused kuuluvad ettevõtte pikaaegsetele juhtivtöötajatele.

Lühidalt kokku võttes on Tavex praegu olukorras, kus Rosenbergile on esitatud kriminaalsüüdistus raskes raamatupidamisreeglite rikkumises Tavex AB juhina 2009. aastal. Tavexile kavatseb prokurör esitada 3 miljoni Rootsi kroonise (323 000 eurose) nõude kuriteo võimaldamise tõttu.

Lisaks, enne süüdistust mõistis Rootsi maksuamet oma revisjoni tulemusel Tavexilt välja kokku üle 1,5 miljonit Rootsi krooni (170 000 eurot) tulumaksu ja trahvi. Kui Tavex teenis oma aruande põhjal 2009. aastal ligi 1,3 miljonit Rootsi krooni (136 000 eurot) kahjumit, siis pärast maksuameti revisjoni pidi Tavex tulumaksu tasuma üle 3,9 miljoni Rootsi krooni (423 000 euro) suuruselt kasumilt. Selline mitmekordne maksustatava tulu vahe tekkis varguse kahju arvestamata jätmisest ning Tavexi marginaali ülespoole hindamisest maksuametnike poolt (vt allpool infokasti "Tasub teada").

Tavex otsustas maksuameti määratud summa küll tasuda, kuid vaidlustas selle hiljem kohtus. Maksuamet ei jätnud sellega siiski jonni ja esitas ka kuriteoteate, mis kasvas süüdistuseks.

Tavex AB juht Tiit Rosenberg.  Foto: Nordic Open

Maksuamet: Tavex ei suutnud tehinguid tõendada

Rootsi ametivõimude süüdistus Rosenbergi tegevuse suhtes seisneb selles, et Tavexi tehingud emafirma Tavidiga polnud 2009. majandusaastal piisavalt tõendatud. Rootsi seadused nõuavad, et iga Rootsi ettevõte peab suutma iseseisvalt tõendada kõiki oma tehinguid. Rootsi maksuamet on aga seisukohal, et 2009. aastal toimunud tehingud Tavexi ja Tavidi vahel polnud Tavexi raamatupidamises tõendatavad.

"Tavex hoolitseb süstemaatiliselt selle eest, et poleks olemas dokumente, mis kinnitaks, mida tarniti ja millised olid kulud. Neid dokumente kas ei koostata või kui koostatakse, siis need hävitatakse. Selle tagajärjel ei ole võimalik kinnitada, et kassasüsteemis registreeritud andmed tarnete ja kulude kohta on õiged," kirjeldas Rootsi maksuamet Tavexi raamatupidamist oma kuriteoteates. 

"Valuuta ja kulla ost emafirmast Eestis toimub e-kirja teel esitatud tellimuse alusel. Neid e-kirju (Tavexis - toim) ei säilitata tõendusmaterjalina. Ema ja tütre kokkuleppe järgi tarnepabereid ega arveid ei koostata," seisab maksuameti kuriteoteates veel. Viidatud ema ja tütre kokkulepe on Tavidi ja Tavexi allkirjastamata raamkokkulepe.

1 573 152Rootsi krooni (169 000 eurot) mõistis Rootsi maksuamet oma revisjoni tulemusel Tavex ABlt välja 2009. majandusaasta eest. Kolmandik summast oli trahv raamatupidamises ebaõigete andmete esitamise eest ja kaks kolmandikku summast oli tulumaks, mis Tavexile revisjoni tulemusel tasumiseks määrati. Tavex on maksuotsuse kohtlus vaidlustanud.

465 496 696Rootsi krooni (50 miljoni euro) eest 2009. aastal toimunud tehinguid Tavexi ja Tavidi vahel on süüdistuse järgi kas täielikult või osaliselt tõendamata.

Tavex: kõik dokumendid on olemas

Tavexi juht Rosenberg ütles süüdistuse kohta, et kõik vajalikud dokumendid on tegelikult olemas ja nendega on tutvunud ka sõltumatu audiitor. Rosenberg oli valmis dokumente tutvustama ka Äripäevale ning toonitas, et kui üks pool väidab millegi puudumist ja teine pool nende olemasolu ning on valmis faktiliselt neid näitama, siis peaks tuginema faktidele, mitte arvamusele. Äripäeva toimetus aga ei pidanud võimalikuks Tavexi raamatupidamisdokumentidele hinnangu andmist. 

"Oleme kaasanud protsessi Tavexi 2009. majandusaastat auditeerinud audiitori ja tellinud ka sõltumatu arvamuse PricewaterhouseCoopersi (PwC) vandeaudiitorilt. Mõlemad eelnimetatud on seisukohal, et kõik vajalik on raamatupidamises olemas ja õigesti kajastatud ning mingit rikkumist ei eksisteeri," rääkis Rosenberg. PwC audiitor analüüsis Tavexi tellimusel osade Tavexi ja Tavidi vahel 2009. aastal toimunud tehingute raamatupidamisdokumente ning järeldas, et neil dokumentidel toodud andmete õigsust on võimalik tagantjärele kontrollida, võttes vajadusel abiks töötajate küsitlemise tehingute teemal.

PwC audiitoriga vastupidise hinnangu oli aga eelnevalt andnud Rootsi majanduskuritegude büroo audiitor, kes jäi seisukohale, et kokku ligi 466 miljoni Rootsi krooni (50 miljoni euro) eest 2009. aastal toimunud tehinguid Tavexi ja Tavidi vahel on kas täielikult või osaliselt tõendamata ning seetõttu ei saa nende põhjal hinnata ettevõtte käivet, majandustulemusi ja majandusseisundit.

Maksuamet ei uskunud Tavexi marginaali

Rootsi maksuamet heitis oma revisjoni tulemusel Tavexile ette liiga väikest marginaali 2009. aastal. Nimelt määras amet arvutuste põhjal Tavexi 2009. aasta maksustatava tulu 2 miljoni Rootsi krooni (215 000 euro) võrra ettevõtte enda näidatust suuremaks.

Tavexi 1% marginaal valuutavahetuselt ja kullaga kauplemiselt polnud maksuametile usutav ja amet tegi uue, ameti enese hinnangul ettevaatliku arvutuse 1,5%ga.

Tavexi juht Tiit Rosenberg ütles, et tegemist on väga vägivaldse lähenemisega ametnike poolt. "Tegemist on finantsturuga, mitte jaekaubanduse või ehitusega, ja siin kujuneb marginaal nõudmise-pakkumise tulemusena," selgitas Rosenberg. Ta lisas, et turgude liikumisel pidevalt ühes suunas võib tulemus olla ka negatiivne marginaal, pluss erinevad konkurentsist tulenevad allahindlused jne. "Anda hinnang, kas marginaal peab olema 0,5%, 1% või hoopis -2%, on väga meelevaldne tegevus ega vasta kuidagi vaba turu tingimustele, pigem plaanimajandusele," sõnas Rosenberg.

Prokurör: süüdistusest pole plaanis loobuda

Rosenberg avaldas arvamust, et seoses PwC audiitori hinnanguga võib prokurör süüdistusest üldse loobuda, kuid sellist kavatsust viimasel siiski pole. Rootsi uurijad paistavad oma süüdistuses kindlad olevat, sest Äripäevale ütles sealse majanduskuritegude büroo Stockholmi ringkonnaprokurör Peter W Nilsson, kes Rosenbergi süüdistuse kohtusse viib, et neil pole plaanis süüdistusest loobuda. Enne suve Nilssoni sõnul ilmselt kohtuistungini ei jõuta.

Tavexi juht Rosenberg selgitas, et Tavex on aegade algusest kasutanud oma raamatupidamise korrashoidmiseks kohalikku professionaalset raamatupidamisbürood, mille tegevust on veel omakorda kontrollinud audiitor. "Nagu võib näha kõikidest audiitori arvamustest aastaaruannetes, ei ole kunagi ühtegi märkust olnud seoses süüdistuses tooduga," rääkis Rosenberg. 

Olgu Rootsi ametnike ja Tavexi vaidlusega kuidas on, kuid Tavex on edasiste konfliktide vältimiseks end juba alates 2010. majandusaastast parandanud. Nimelt prinditakse nüüd kõigi Tavidi ja Tavexi vahel toimuvate tehingute saatekirjad välja ja säilitatakse Tavexis. "Sisuliselt on kõik dokumendid meil täpselt samad. Eelnevalt ainult elektrooniliselt eksisteerinud dokumendid prinditakse nüüd välja," sõnas Rosenberg.

Tavidi suuromanik Alar Tamming tänavu märtsis Brasiilia turule pühendatud kaubandus-tööstuskoja seminaril.  Foto: Andres Haabu

Alar Tamming: maksuameti süüdistus on solvav

"Kullakangi varguse puhul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga, kus ei ole välistatud Tavexi endise töötaja osalus selles. Tavidil on selle juhtumi kohta palju küsimusi, kuid Rootsi politsei ei ole pühendanud meid uurimisse ja seega me ei tea, mis kaalutlustel uurimine lõpetati.

Tõenäoliselt praeguseks hetkeks on kadunud ka lootus varastatud kullakang ja raha tagasi saada. Äärmiselt kahetsusväärne on ka Rootsi maksuameti suhtumine, kes on pidanud vajalikuks täiendavalt maksustada Tavexilt ära varastatud vara. Seda kommenteerida on kuidagi kummaline, sest tegemist on ettevõtlusvastase keskkonnaga, kus maksuamet ei pidanud oma uurimise ajal vajalikuks kohtuda ühegi Tavexi emaettevõtte töötajaga, ega küsinud ka täiendavaid selgitusi. Rootsi maksuameti nõue on vaidlustatud kohtus.

Rootsi maksuameti süüdistused raamatupidamisdokumentide hävitamises on meie jaoks solvavad. Teatavasti hävitatakse dokumente selleks, et midagi varjata. Antud juhul on aga kõikide tehingute tuvastamine täielikult võimalik ja algdokumentidega on võimalik tutvuda. Kõigile asjast huvitatutele saan näidata ka vastavat audiitorhinnangut.

Minu arvates on siin tegu justkui legendiga aastast 1619, kus Galileo Galilei palus paavstil heita pilk teleskoopi, et näidata, et Jupiteril on kaaslased, kuid paavst keeldus sellest ja moodustas hoopis komisjoni, mis teatas, et maa liikumine on väärarusaam ja Päikese maa asemel maailmaruumi keskmeks kuulutamine absurdne."

Hetkel kuum