Mariliis Pinn • 9. juuli 2015 kell 8:08

GlobalReader lõi tootjatele musta kasti

GlobalReader tõi turule lihtsa, kiire ja soodsa meetodi tootmisliinide ja töö analüüsimiseks   Foto: Mariliis Pinn

„Meie klient ütles, et kui ta suudab jälgimisega leida vead, mis annavad iga päev juurde 20 minutit tööaega, tähendab see tonni toodangut lisaks,“ rääkis tootmisliinide jälgimise ja analüüsimisega tegeleva GlobalReader’i asutaja ja juht Indrek Jaal.

GlobalReader:

Start-up ettevõte, mis on asutatud 2014. aasta mais, eesmärgiga pakkuda analüüsi ning monitooringu-lahendust tootmisvaldkonnas. Mullu alustati riistavara ja tarkvara paketi loomist, mille käigus kogub riistvara komponent tootmisliinide andmed kokku ja saadab need analüüsikeskkonda.

Esimese tegevusaasta jooksul on külastatud ja kohtutud üle 40 ettevõttega, millest on kasvanud välja esimesed pilootkliendid, aga ka maksvad kliendid. Täna on ettevõttel 10 klienti, läbirääkimised käivad veel umbes 10 ettevõttega ning uusi huvilisi lisandub pidevalt.

GlobalReaderi eesmärk on kasvada Business Intelligents (BI) ärianalüütika platvormiks, mis pakub kiireimat ja kulusäästlikumat lahendust tootmisliinide jälgimisel. Saadud info on aluseks efektiivsuse suurendamisel ja paremate juhtimisotsuste tegemisel.

Mullu oli ettevõtte käive  6 714 eurot ja kasum 2 615 eurot. 

Jaali kliendi sõnul teeb see nädalas kokku viis tonni, kuus 22 ja aastas tervelt 264 tonni toodangut. „Juba väga väikesest ajavõidust tulevad kokku suured summad.“ Samuti on oluline selgitada välja info tootmises esinevate katkestuste kohta, sest mõne ettevõtte puhul on enam kui kolmeminutiline seisak ebanormaalne, olles kahjulik nii toodangu hulga kui masina heaolu seisukohast.

Uus ja unikaalne teenus

GlobalReader tuli turule teenusega, mis aitab tootmisettevõtete liinide tööd jälgida, selle kohta infot koguda ja seda analüüsida. Teenuse unikaalsus seisneb selles, et seda on lihtne ja soodne kasutada. Andmed kogub kokku väike must kast, mis saadab need edasi pilveservereisse. „Kuna kõik andmed ja analüüs asub pilveserveris, saame pakkuda soodsamat hinda võrreldes n-ö rätsepalahendustega,“ selgitas Jaal ja lisas, et samuti on vajalik riistvara tänapäeval võimekas ning taskukohase hinnaga.

GlobalReader sobib ettevõtte juhi sõnul ka väiksematele ja keskmistele ettevõtetele, sest kui on toode, mida saab lugeda, saab ka nende meetodit kasutada. Kindlasti tasub mõõtmisest ja analüüsimisest abi otsida ettevõtetel, kel kipub tootmisliini võimsusest väheks jääda ning silmapiiril terendavad investeeringud uutesse liinidesse. „Kui masin teeb nelja tunniga 400 ühikut toodet, tundub kõik hästi olevat, aga kui selgub, et masin tegi 400 toodet hoopis kolme tunniga, mille järel see ühe tunni seisis, saab nädalaga juurde päris mitu tundi tööaega ning võib-olla ei pea uut masinat ostmagi,“ tõi ta näite.

„Kui masin teeb nelja tunniga 400 ühikut toodet, tundub kõik hästi olevat, aga kui selgub, et masin tegi 400 toodet hoopis kolme tunniga, mille järel see ühe tunni seisis, saab nädalaga juurde päris mitu tundi tööaega ning võib-olla ei pea uut masinat ostmagi,“ tõi GlobalReader’i asutaja ja juht Indrek Jaal näite.

Tootmisliinid ise end ei analüüsi

Kuigi võiks arvata, et kaasaegsed tootmisliinid on võimelised ise enda kohta andmeid koguma ja neid ka analüüsimiseks edastama, pole see tegelikult nii. Rääkimata vanematest seadmetest. Jaal on näinud ettevõtteid, kus töölised kirjutavad andmeid kaustikusse, millele omakorda lisab kommentaari meister. Õhtul toksib andmed arvutisse kolmas inimene ning neid asub analüüsima veel neljas. Lisaks ei pruugi selliselt kogutud andmed alati kõige täpsemad olla. „Näiteks kui lõunapaus on märgitud toimuma kella 12-st kuni 12.30-ni, võib see tegelikult tähendada, et masin hakkas tööle lubatust viis minutit hiljem.“

GlobalReader’i must kast loeb impulsina infrapunaga releelt või muid meetodeid kasutades vajalikku infot kokku ning edastab andmed wifi abil pilveserverisse, kus neid koheselt analüüsitakse. See tähendab, et põhimõtteliselt kohe saab ka teada, kui palju ja kui kiiresti masin tööd teinud on. „Meie ühtegi masinat ei muuda, seega ei pea ka kartma, et midagi katki läheb,“ rahustas Jaal kallihinnalisi  seadmeid omavaid ettevõtjaid.

Idee start-up’i loomiseks sai Jaal varasemast töökohast, kus tema vastutada oli just n-ö rätsepa-meetodil sarnaste süsteemide loomine. „Nägin, kui väga tootmisettevõtetel sellist lahendust vaja on ja kui keeruline ning sageli pikk protsess selle lahenduse loomine on.“ Tema sõnul võib spetsiaalselt ettevõtte jaoks tehtud andmekogumise ja analüüsi hind jääda 10 000 ja 100 000 euro vahele.

Hind silme eest mustaks ei võta

GlobalReader’i puhul piisab ühe liini jälgimiseks juba ühest kuni kahest andurist, mille kuutasu on 50 eurot. Esialgse vaate annab juba kolme kuni kuuekuuline andmekogumine ning parima tulemuse pidev jälgimine. Lisaks on võimalik paigaldada ka andureid, mis jälgivad temperatuuri, õhuniiksust ja muid töökeskkonna tingimusi. „Meie klientidel on keskmiselt viis liini, mille jälgimiseks vajavad nad umbes viit kuni kümmet andurit,“ sõnas Jaal.

Eesti on GlobalReader’ile hea testmaa, kuid ettevõtte plaanidesse kuulub laienemine kõikjale maailmas. Kogemusi on juba hangitud Norrast ja Saksamaalt.

„Saksamaal on meil töös pilootprojekt, millest oleme väga palju õppinud.“ Näiteks on seni eelistatud tehases kohapeal olevaid lahendusi ja internetilahendused pole teistes riikides sama head kui Eestis. „Siin saab oma tootmisliini olukorda kasvõi seenel olles vaadata, kuid ka mujal maailmas on asjad paremaks muutumas,“ selgitas Jaal.

Ettevõtte asutaja sõnul on nende eesmärk kasvada tugevaks analüüsipakkujaks ning arendada oma riistvara nii, et see oleks tulevikus nii lihtsalt paigaldatav, et iga klient saaks sellega ise hakkama.

Balbiino: just sellist süsteemi meil vaja oligi

Kui GlobalReader meie süsteemi kasutamisega tekkinud miksidele kas või osaliselt vastused leiab, tasub see end kuhjaga ära, on AS Balbiino tootmis- ja tehnikadirektor Martin Visnapuu veendunud.

Järgneb intervjuu Martin Visnapuuga.

Miks otsustasite GlobalReader’it kasutama hakata?

Kodumaise jäätisetootjana tunneme jäätisesõprade ees suurt vastutust pakkuda maksimaalselt kvaliteetseid tooteid ning sageli on selle tagamisel märksõnaks toimivad süsteemid ja opertiivne jälgitavus. Esikohale oleme seadnud toiduohutuse ja efektiivsuse. Et jälgida ja teha mõlemas valdkonnas õigeid otsuseid, nägime et peaksime minema veel põhjalikumaks. GlobalReader annab väga detailse ülevaate tootmises toimuvast, jäädes mugavaks tööriistaks.

Kuidas te sellise lahenduse leidsite?

Kuulsime GlobalReader'ist juhuslikult, saades ettevõtet tutvustava kirja. Kutsusime nende esindaja kohale ja nägime seejärel üpris kohe, et just sellist süsteemi meil vaja ongi. Siinkohal kiidusõnad ettevõtte innukale meeskonnale, kes piisava eeltööga suutis kokku panna meie vajadused ja nende teenuse.

Mis on teie meelest süsteemi eelised?

Suurim eelis meie jaoks on kindlasti lihtsus. Teiseks paindlikkus ja kolmandaks hinnapoliitika ja hind ise.

Mida te täpselt mõõdate ja millist infot kogute?

Mõõdame oma liinide tootlikkust ning saame teada, kas liin on mingil ajahetkel töös, milline on mingi hetke või vahetuse tootlikkus, kui stabiilne see tootlikkus oli või on ja kas vaatluse ajal esines seisakuid. Kui neid esines, huvitab meid ka see, kui pikad need täpselt olid.  

Aruannetest saame ülevaate, mis on suurimad kitsaskohad efektiivsuse saavutamisel ning seejärel saame keskenduda parendustele. Fookuses on seadmete ennetava hoolduse osakaalu suurendamine, sest korras seadmed tagavad stabiilse tööprotsessi, mis vähendab omakorda töötajate stressi.

Hetkel on meil kuus infokogumispunkti, peagi lisandub veel üks. Igasse punkti saab rakendada kuni neli andurit.

Saadud infost näeme, kas oli ootamatuid seisakuid, kas liinid töötasid ootuspärase tootlikkusega, kui kiirelt toimivad tootevahetused, millised vahetused on efektiivsemad ja miks. Kuna info jõuab süsteemi jooksvalt, on ka info kõrvalekalletest operatiivne ning vajalikud muudatused/parendused saab teha koheselt.

Kui kiiresti süsteemi paigaldamine ära tasub?

Süsteemi paigaldamine ei maksa midagi. Tasustamine on kuupõhine, sõltuvalt infokogumise punktide arvust. Tänaseks oleme infot mõnda aega kogunud ning on tekkinud väga palju „miks“ küsimusi. Kuna info jõuab kasutajateni online’s siis ainuüksi aja kokkuhoid info kogumiselt, tasub ära süsteemile tehtud kulud. Kui tekkinud küsimustele ka ainult 10%-le vastused leiame ja parendused teeme, tasub süsteem ära.

Mida olete oma tootmise kohta GlobalReader’i abiga teada saanud?

Näiteks kuidas liinide vahel paremini inimressurssi jagada, millised pakkemasinad on stabiilsema tööga, milline tootlikkus liinile kõige paremini sobib, kuidas mõjutavad liinide tootlikkust vahetuste üleminekud, millised liinid peaksid olema paremini hooldatud jne.

Hetkel kuum