Virge Haavasalu • 7. september 2015 kell 14:45

AlcorDistillery sai kohtuvõidu viina Y2K asjus

Viin Y2K  Foto: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Pankrotistunud alkoholitootja Onistari järglane AlcorDistillery saavutas viina Y2K kaubamärgivaidluses kohtuvõidu, ent vastaspool Urmas Velleste lubas vaidlustada lepingu, millega kaubamärk sattus AlcorDistillery kätte.

Y2K kaubamärgivaidlus

Selle aasta märtsis andis AlcorDistillery OÜ sisse hagi Saksa äriühingu HPU Hanseatische Projekt Union GmbH, Urmas Velleste ja temaga seotud äriühingu Winex Group OÜ vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse kaitseks.  

Nii Eesti firmal AlcorDistillery kui ka Saksamaa äriühingul HPU Hanseatische Projekt Union GmbH on registreeritud kaubamärk Y2K.

AlcorDistillery OÜ-le kuulub kaubamärk Y2K, mis on registreeritud Eesti patendiametis 12.04.2001 ja kehtib kuni 12.04.2021. AlcorDistillery kasutab nimetatud kaubamärki enda toodetud viina tähistamisel ja turustamisel Eesti Vabariigis.

Saksa äriühing HPU Hanseatische Projekt Union GmbH registreeris Euroopa Ühenduse sõnalise kaubamärgi Y2K 22.12.1999.

Augusti lõpus tegi Harju maakohus tagaseljaotsuse, millega rahuldas alkoholitootja AlcorDistillery hagi Urmas Velleste ja temaga seotud Winex Group OÜ vastu Eesti ühe populaarseima viina Y2K kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitseks.

Otsusega keelatakse Vellestel ja Winex Groupil kasutada äritegevuses AlcorDistilleryle kuuluva kaubamärgiga Y2K identseid või sarnaseid tähiseid alkoholijookide, va õlu tähistamiseks Eesti Vabariigis. Vellestel ja Winex Groupil on õigus esitada taotlus kohtumenetluse taastamiseks.

„Kohus tegi tagaseljaotsuse ja ei arvestanud mitte ühegi meie taotlusega,“ teatas Velleste, kes enda sõnul omandas paljude alkoholitoodete kaubamärgid, sh ka Y2K pärast Onistari pankrotti korraldatud oksjonilt viis aastat tagasi. „Kavatseme taotleda kohtus lepingu, millega AlcorDistillery omandas Hansa Law Office advokaadibüroolt siseriikliku Y2K kaubamärgi, õigustühiseks kuulutamist.“

Velleste väited on valedAdvokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaadid Vahur Kivistik ja Siiri Malmberg

AlcorDistillery OÜ omandas kaubamärgi Y2K 2013. aastal Alcor OÜ-lt. OÜ Alcor omandas kaubamärgi omakorda advokaadibüroo Hansa Law Offices OÜ-lt samal aastal. Kaubamärgi võõrandamisega seonduvalt on Velleste ajakirjanikule avaldatud väited ebaõiged.

Velleste äriühing ei võõrandanud kaubamärki 2010. aastal advokaadibüroole mitte „äri- ja õigusriski“ vältimiseks, nagu Velleste väidab, vaid põhjusel, et Velleste ja temaga seotud äriühing olid advokaadibüroole võlgu õigusteenuse osutamise eest.

Vastavalt kaubamärgi müügilepingule oli Urmas Vellestega seotud äriühingul tähtajaline tagasiostuõigus kaubamärgi tagasiomandamiseks kuni konkreetse kuupäevani, mida Velleste ei realiseerinud. Samuti oli müügilepingus kokku lepitud, et pärast seda kuupäeva on advokaadibürool õigus võõrandada kaubamärk kolmandatele isikutele.

Kuna advokaadibüroo ei olnud huvitatud kaubamärgi omamisest pikemaajaliselt, siis võõrandas advokaadibüroo kaubamärgi kolmandale isikule. Viidatud lepingule, mis reguleeris kaubamärgi omandi üleandmist advokaadibüroole ja selle hilisemat tagasiostuõigust, on lisaks Vellestele alla kirjutanud ka pankrotihaldur. Mulje loomine, nagu oleks advokaadibüroo toiminud kuidagi ebaausalt, on Urmas Velleste poolt alusetu ja pahatahtlik.

Lisaks eeltoodule märgime, et Urmas Velleste väide, nagu osaleks vandeadvokaat Vahur Kivistik kuidagi AlcorDistillery OÜ juhtimises või vastutaks AlcorDistillery OÜ toodangu ekspordi eest, on ebaõige. Samuti on Toomas Heinaste advokaadibüroole avaldanud, et ta ei ole kunagi osalenud AS Keila Terko juhtimises, mis nähtub ka äriregistri andmebaasist. Arusaamatutel põhjustel on Velleste otsustanud ajakirjanikule laimata nii vandeadvokaat Vahur Kivistikku kui ka AlcorDistillery OÜ nõukogu liiget Toomas Heinastet.

Arvestades Velleste absurdseid väiteid ja hinnanguid kaaluvad puudutatud isikud hagi esitamist Urmas Velleste vastu seoses ebaõigete andmete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamisega.

Velleste: kaubamärk võõrandati tagaselja

„See, et AlcorDistillery toodab Y2K kaubamärgiga viina, on minu endise ihuadvokaadi Vahur Kivistiku teene,“ selgitas Velleste. Tema sõnul võõrandas Kivistik 2014. aastal, kui Velleste istus vangis, tagaselja oma advokaadibüroo Hansa Law Office kaudu Y2K siseriikliku kaubamärgi AlcorDistilleryle. Velleste väitis, et äri- ja õigusriskide vältimiseks oli kaubamärk temaga seotud äriühingu kaudu vormistatud Kivistiku advokaadibüroo bilanssi pärast Onistari pankrotti 2010. aastal. „Praegu on endine politseiprefekt ja endine maksuameti hall kardinal Vahur Kivistik AlcorDistillery ekspordi eest vastutav isik,“ ütles Velleste.    

Ta leidis, et Euroopa Liidus varem registreeritud kaubamärk on prioriteetsem siseriikliku kaubamärgi ees. „Kohus oleks saanud seada keelu Hanseatisch Projekt Unionile, kes on kaubamärgi omanik, kuid mitte Eesti residentidele,“ lausus Velleste.

Kohus andis Velleste sõnul seekord õiguse kahtlase väärtusega ettevõttele, mille juhtorganites figureerib Venemaa äriringkondade tankist Toomas Heinaste, kes on olnud omal ajal seotud jahu ja tangainete tootmisega tegelenud Keila Terko pankrotistamisega.

Heinaste: töötame edasi

AlcorDistillery vähemusosanik (45%ga) Toomas Heinaste ütles intervjuus Äripäevale, et ettevõtte tegevust ja plaane kohtuvaidlus ei sega.

Teie jaoks tuli soodne kohtuotsus.

Kahjuks seal ei saanudki teistmoodi olla.

Miks nii?

Miks oleks saanud. Lugege registrist kaubamärgi omaniku ja staatuse kohta ning ongi kõik.

Kas kohus rahuldas 100% Teie soovi, nii et mingit põhjust Teil edasi kaevata ei ole?

Mida? Kuhu? Absoluutselt midagi.

Kas see otsus muudab midagi AlcorDistillery tegevuses või jätkub teil kõik vanaviisi?

Nii, nagu oleme töötanud, töötame edasi. Üritame rahulikult elada. Nagu ikka, üritame rohkem vaadata lääne poole. Eesti turg, teate ise, kui väike on.

Kas peate tõenäoliseks, et kostja otsuse edasi kaevab? Kuivõrd võiks see Teid mõjutada?

Ei, see ei mõjuta meid mitte kuidagi. See, et vaimselt mittestabiilne inimene mingit jahu üles ajab, see on tema probleem.

Kust ja kellelt ning millal Te Y2K kaubamärgi omandasite?

Issand jumal. Pöörduge meie juristide poole. Nad seletavad täpselt ära, kust me ostsime, kust me müüsime.

Kas Te isiklikult ei taha rääkida?

Miks ma pean rääkima ühele ajakirjanikule, mida ma olen elus ostnud ja mida ma olen elus müünud. Midagi jäägu inimestele endale ka.  

Kas on mingeid muutusi lääne turul, uusi kaubanduskette või uusi ostjaid?

Meil tulevad uued tooted. Eks te panete tähele. Väga suur rõhk on pandud likööride tootmisele. Oktoobrikuus tuleb nii mõnigi uus toode välja Eesti turule.

Kuidas Y2Kga on läinud?

Stabiilne viin, arvatavasti nr 2 viin müüginäitajate järgi Eestis. Jaanipäev oli tore ja kampaaniad olid head. Brändi arendus käib. Varsti tulevad Y2K-l maitseviinad.

Kuidas tootmismahtudega Eestis on?

Stabiilne tootmine, nii, nagu oli planeeritud, nii ka on. Meid ei mõjuta siin suurt midagi. Rahvast Eestisse juurde ei tule. Ainult välisturud on ettevõttele need, mis edasi viivad.

Kuivõrd aktsiisid teid mõjutanud on?

Nii nagu kõiki teisigi. Vaadake ise aktsiisilaekumisi statistikast. Minu arust on laekumised hulga väiksemaks jäänud. Rõõmu see ei valmista kellelegi.

Aga viia lähiriikidesse?

Seda plaani ei ole kunagi olnud. Tehasele rattaid alla ei pane.   

Kas plaanite selle aasta lõpetada kasumis või kahjumis?

Seda dikteerib küll turg. Seda ei oska öelda. Kui mingi kataklüsm maksudega välja mõeldakse, siis oled õnnelik, kui saad nulliga ära lõpetada. Kuna me investeerime oma tööstusse, siis investeeringud tahes-tahtmata toovad pigem kahjumi majja. Esimesed kolm-neli aastat pead investeerima maksimaalselt palju. Ei ole pääsu. 

Hetkel kuum