Rosimannust oodatakse täna kohtusse tunnistama

Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus tänavu presidendi vastuvõtul.  Foto: Andras Kralla

Täna on Harju maakohtusse Autorollo kriminaalasjas tunnistajapinki kutsutud Rain Rosimannus, kes on mitmel korral varem ütlustest keeldunud.

Septembri lõpus loobus eksminister ja riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus Autorollo kriminaalasjas ütlustest, sest põhiseadusest tulenevalt ei saa sundida kedagi pereliikme vastu tunnistama. Pentus-Rosimannus ise põhjendas keeldumist isa Väino Pentuse tervisega. Viimane on Siim Roodega Autorollo kriminaalasjas süüdistatav.

Rain Rosimannus keeldus Autorollo kriminaalasja eeluurimisel ütlustest. Ent kohtu ees pole tal arvatavasti võimalik tunnistuse andmisest vähemalt isiklikel põhjustel keelduda, ehkki Väino Pentus tema äi. Karistusseadustik näeb ette, et õigus keelduda tunnistajana ütluste andmisest on kahtlustatava või süüdistatava:

1) alanejal ja ülenejal sugulasel; 

2) õel, poolõel, vennal, poolvennal või isikul, kes on või on olnud abielus kahtlustatava või süüdistatava õe, poolõe, venna või poolvennaga; 

3) võõras- või kasuvanemal, võõras- või kasulapsel; 

4) lapsendajal ja lapsendatul; 

5) abikaasal, püsivas kooselus oleval isikul ja tema vanemal, sealhulgas pärast abielu või püsiva kooselu lõppemist.

Tunnistaja võib keelduda ütluste andmisest ka siis, kui:

1) ütlused võivad kuriteo või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud isikuid; 

2) ta on kaastäideviijana või osavõtjana samas kuriteos süüdi või õigeks mõistetud

Seni pole perekond Pentus-Rosimannus ütlusi andnud ka Autorollo tsiviilmenetluses, kus nad on teise astme kohtus veofirma kantimise eest koos Siim Roodega vastutavaks tunnistatud.

Hetkel kuum