Äripäev • 11. aprill 2016 kell 9:45

Eurotoetusi saab taotleda elektroonilises keskkonnas

Reahandusminister Sven Sester  Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium teatas, et sai valmis elektroonilise e-toetuse taotluskeskkonna, mis võimaldab esitada Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusüksustele taotlusi elektrooniliselt.

Eri taotlusvoore koondava keskkonnaga on pilootprojektina liitunud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja SA Innove.

"E-toetuse keskkond teeb eurotoetuste saamise taotlejale lihtsamaks ja tõhusamaks," ütles rahandusminister Sven Sester. "Uus keskkond põhineb juba varem olemas olnud struktuuritoetuse registril, mis on seni olnud kättesaadav eurotoetustega tegelevatele ametnikele. Nüüd oleme lisanud sellele juurdepääsu, mis arvestab taotleja vajadustega."

Taotlejate jaoks on E-toetuse taotluskeskkonnas ühtlustatud taotlusvormid, mille põhiosa on sama olemata sellest, millisest voorust toetust taotletakse.

"See lihtsustab taotleja jaoks taotluse esitamist. Taotlusvormidega ühtlustatud nõuded tagavad lihtsuse, selguse ja arusaadavuse, vähendades seeläbi nõutavate andmete esitamise koormust," selgitas rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja asetäitja Maari Helilaid. "Oleme loonud palju selgitavaid tekste, mis abistavad taotlejat taotluse kirjutamisel ning seeläbi aitavad tõsta taotluste kvaliteeti."

Samas on loodud võimalus lisada taotlusvormidele valdkonnast tulenevat infot. Keskkonna vahendusel on taotlejatel võimalik jälgida ka taotluse edasisi menetlusetappe ning näha jooksvalt taotlustega seotud andmestikku. Samuti toimub projektipõhine suhtlus taotlejate ja rakendusüksuste vahel uue keskkonna kaudu.

Alates eelmise aasta novembrist on KIKi ja Innove piloottaotlusvoorudes rakendusüksustesse jõudnud E-toetuse vahendusel üle 130 taotluse.

Hetkel kuum