Äripäev • 1. juuli 2016 kell 9:55

Tööstuste toodang kahanes nafta hindade mõjul

Puidutööstuse toodangu kasv oli üks töötleva tööstuse kasvu vedureid.  Foto: Julia-Maria Linna

Tööstusettevõtted tootsid 2016. aasta mais 2% vähem toodangut kui eelmise aasta mais, teatas statistikaamet. Toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses, kuid suurenes töötlevas tööstuses.

Mais toodeti töötlevas tööstuses 1% rohkem toodangut kui 2015. aasta samal kuul. Toodangu kasv oli laiapõhjaline – kaks kolmandikku tööstusharudest ületasid eelmise aasta mai mahtu. Toodangu mahu suurenemist põhjustas eelkõige puidu, elektriseadmete, elektroonika- ja metalltoodete tootmise kasv. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes toodang toiduainete ning masinate ja seadmete tootmises.

Välisturule müüdi mais 69% kogu töötleva tööstuse toodangust. 2015. aasta maiga võrreldes suurenes korrigeerimata andmetel toodangu müük ekspordiks 4% ja müük kodumaisele turule 9%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2016. aasta mais tööstuses kokku 3% vähem toodangut kui eelmisel kuul, sealhulgas töötlevas tööstuses 2% vähem.

2015. aasta maiga võrreldes toodeti elektrit 19% ja soojust 16% vähem. Elektritoodangu vähenemise põhjus oli omatoodangu osaline asendamine odavama importtoodanguga.

Kommentaar: madalad naftahinnad mõjutavad

Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist

Töötleva tööstuse kasv oli laiapõhjaline ehk toodangumaht suurenes enamikel tegevusaladel. Kõige enam toetas kasvu puidu- ja elektroonikatööstus ning elektriseadmete tootmine. Maailmaturul madalatest naftahindadest tingituna oli kütteõlide tootmine põlevkivist jätkuvalt tugevas languses (aastases võrdluses ligikaudu 30%). See oli ka üheks põhjuseks, miks mäetööstuse tootmismaht vähenes.

Töötleva tööstuse toodangumahu kasvu toetas ekspordi paranemine. Aastases võrdluses suurenes töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäive 4%. Samas, kuna ekspordihinnad on jätkuvalt languses, oli ekspordimaht mõnevõrra suurem. Koduturule müük kasvas samuti tugevasti (9%), kuid see kasv tuli möödunud aasta mais madalale langenud võrdlusbaasilt.

Samas olid töötleva tööstuse uued tellimused mais juba kolmandat kuud järjest languses. Tegevusalade lõikes oli pilt aga väga erinev. Peamiselt oli selle tööstusharu tellimuste languse taga elektroonikatööstus. Kogu selle aasta jooksul on vähenenud keemiatoodete tellimused. Eesti keemiatööstustoodangu kõige suuremaks turuks on Venemaa, kuhu on viimastel aastatel veetud viiendik kuni veerand kogu meie keemiatööstuse ekspordist. Venemaa majanduse ja rubla nõrgenemine on seda tublisti vähendanud. Venemaa majanduslangus taandub tasapisi ning rubla kurss tugevneb, mis võib sellele turule juba sisseseatud müüki parandada.

Sel aastal ootame meie suuremate kaubanduspartnerite impordinõudluse kasvu, mis peaks parandama meie ettevõtete ekspordivõimalusi ja koos sellega ka tootmismahtusid. Samas halvendab Ühendkuningriigi EL-st lahkumisega seotud ebakindlus Euroopa majanduse väljavaadet, mis võib välisnõudlust pidurdada. Samuti lisab tööstussektori kasvuväljavaatele ebakindlust juba kolm kuud kestnud uute tellimuste langus.

Hetkel kuum