KIKi petuloos andis palju tõendeid kirjavahetus

Kristina Tautsi advokaat leiab, et Tauts oli kogu loos vaid postiljoni rollis. Selgus, et "postiljoniks" tõi Tautsi tema hea tuttav Vambola Kolbakov, kes on samuti nüüd kohtu all.  Foto: Andras Kralla
Marge Väikenurm • 27. september 2016 kell 12:00

Keskkonnainvesteeringute keskuselt süüdistuse järgi raha välja petta üritanud vormistasid dokumente tagantjärele. Suure osa tõenditest hankis riigiprokuratuur kirjavahetustest.

Järeldusele, et mitu dokumenti koostati hiljem, jõudis riigiprokuratuur uurimise käigus, mis on seotud Jetoili omaniku Lembit Eespäeva ja veel kolme süüdistatava – Vambola Kolbakovi, Yuriy Golubyevi ja Kristina Tautsiga, kes proovisid prokuratuuri hinnangul kahe aasta eest firma Oil Tech kaudu Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) välja petta toetust 1,5 miljonit eurot. Riigi toetus oli mõeldud selleks, et ettevõte saaks tootmises tekkinud jäätmeid uuesti kasutada. Riigiprokurör Piret Paukštys tutvustas kogutud tõendeid esmaspäevasel istungil.

Reedel jäi esimene kohtuistung pidamata, sest süüdistatav Kristina Tauts ei ilmunud kohtusse. Esmaspäeval kohtusse jõudnud Tauts selgitas, et reedel viibis ta koolitusel Kreekas. Millega koolitus seotud oli, kohtunik Külli Iisop täpsemalt teada ei saanud. „Kuidas ma nüüd peaksin teile ütlema? Kui ma väga detailidesse laskuksin, siis läheks see oluliselt vastuollu mu usuliste tõekspidamistega,“ ütles Tauts, kes omab ettevõtluskonsultatsioone andvat firmat Comenius, kus asub ka juhatuses. 

Kohtunik rõhutas, et istungile mitteilmumist saab trahvida 3200 euroga, seega tundis ta huvi Tautsi töötasu suuruse vastu. Tauts märkis, et „heal juhul“ saab ta miinimumpalka. „Mis on teie arvates praegu miinimumpalk?“ uuris Iisop. Tauts vastas pärast kerget kõhklust: „Vast 380 eurot.“ Kohtunik tundis huvi, kas enda palgas Tauts on kindel. Tauts selgitas, et saab palga välja maksta siis, kui tehtud töö eest arve esitab.

Muuseas, KIKiga asjaajamise ajal oli Tauts teise eurotoetuste jagaja EASi nõukogu liige ning kuulus valitsusparteisse IRL. Mullu mõisteti Tauts süüdi Tervise Arengu Instituudi petmises.

Süüdistus ajas segadusse

Süüdistatavatest oli kõige sõnakam Vambola Kolbakov, keda ajas segadusse kannatanu puudumine loos. Kohtunik polnud nõus. „Asjaolu, et te siiani pole süüdistusest aru saanud, on teie probleem. Kohus asja arutamist edasi ei saa lükata. Selleks ei ole põhjust. Kui muid taotlusi pole, palun istuge.“

Prokuröri avakõne järel ei tunnistanud kohtualused ennast süüdi. Jäi kõlama, et süüdistuse sisu on arusaamatu. Pikema dialoogi pidas sel teemal kohtunikuga maha taas Kolbakov, kes sai küll aru, et prokurör luges süüdistuse ette eesti keeles, aga selle sisu ta ei mõistnud.

„Tahate väita, et kohus ei ole teile istungiks tõlki taganud?“ küsis kohtunik Kolbakovilt, kes ise räägib eesti keeles. Kolbakov vaidles vastu: „Te saate valesti aru. Ma ei saa süüdistuse sisust aru.“

Kohtunik ei nõustunud: „See on ju nii selge ja arusaadav, mida prokurör räägib.“

„Süüdistus on poolikult esitatud, kuna ei ole esitatud meiepoolseid vastulauseid,“ leidis Kolbakov.

Tema kaitsja Gennadi Kull märkis, et Kolbakov ei saa süüdi olla. „Ettevõte asus Tallinnas, aga Vambola Kolbakov elab Põlvamaal. Ta on pensionär, ei tööta, seega ei ole tal selle firmaga mingit sidet, millest ta saaks kasu või tulu. Mis kasu Kolbakov pidi saama, et aitas mõne kirja koostada?“ imestas Kull.

Kristina Tautsi advokaadi Margus Mugu sõnul oli Tauts üldse piltlikult öeldes postiljoni rollis. „Kui postiljon viib kohale kirjapommi, saab teda vastutusele võtta siis, kui teadis, et selline asi oli,“ võrdles Mugu ja lisas, et ka teised kohtualused pole süüdi. Tauts oli tehniline töötaja. „Ta ei suutnud hinnata sisulisi asjaolusid, sest puudub vastav haridus.“

Eespäeva ja Oil Techi kaitsja Jüri Leppik palus kohtuistungi ajal mitu korda selle kinniseks kuulutamist, muidu võivad ärisaladused avalikkuse ette lekkida. Leppikul õnnestus kohust veenda ajakirjanikku saalist välja saatma alles pool tundi enne istungi lõppu.

Meilid näitasid midagi muud

Arvestatav osa asitõenditest hangiti kirjavahetustest, näiteks vaadati läbi Tautsi meilid – selleks võeti läbiotsimisel kaasa naise sülearvuti.

Riigiprokuröri Piret Paukštyse sõnul toimus kriminaalpolitsei menetlus paralleelselt Jetoili tütarfirma Oil Techi taotluste esitamisega KIKile. „Politseil oli info, mille põhjal menetlust alustati,“ sõnas Paukštys.

Tema sõnul oli mõni istungil tutvustatud tõend eriti olulise sõnumiga. „Kirjavahetus näitas väga kõnekalt, kuidas dokumendid kannavad varasemat kuupäeva, kuid nende koostamist ja allkirjastamist koordineeriti hoopis hiljem ja just pärast seda, kui KIK midagi küsis,“ rääkis Paukštys.

Prokuröri sõnul koostasid Kolbakov ja Tauts, olles enne need Eespäeva ja Golubyeviga kokku leppinud, KIKile taotluse ja vastused. Peale selle andsid Kolbakov ja Tauts korraldusi Eespäevale ja Golubyevile dokumentide tagantjärele koostamiseks.

Veidi lähemalt. Süüdistuse järgi esitasid Eespäev, Kolbakov, Tauts, Golubyev ja Oil Tech KIKile 2014. aastal nii taotluses kui ka päringule vastates valeandmeid, nagu käiks Oil Techis tootmisprotsess, misjärel tekivad jäätmed, mida saab uuesti tootmisesse suunata. Tegelikult neid jäätmeid prokuratuuri andmetel ei olnud.

KIK uuris ka, millisele jäätmekäitlejale on firma projektiga seotud jäätmed üle andnud ja soovis dokumente varasemast tootmisprotsessist. KIK sai vastuse, et jäätmed anti firmale High Tech Recycling. Selle kohta saabus KIKile ka 2013. aasta detsembris sõlmitud leping. Prokuratuuri sõnul oli tegemist näiliku lepinguga.

Peagi kinnitasid kohtualused taas, et Oil Techis tekivad jäätmed. Seekord läks KIKile teele 2014. aasta veebruaris sõlmitud leping Läti ettevõttega SIA Danfort. Prokuröri sõnul firmad aga koostööd ei teinud ning lepingud koostati pärast KIKi päringuid.

Prokurör lisas, et süüdistatavad esitasid KIKile valeandmeid ka selle kohta, et Yuriy Golubyev ei olnud Oil Techi osanik samal ajal, kui andis firmalt Basis Ecotech LLP võetud hinnapakkumisele oma allkirja. Kui KIK seose kohta uuris, tuli vastus, et Golubyev ei ole enam Oil Techi osanik. Juurde lisati süüdistuse põhjal fiktiivne aasta algusest pärit müügikokkulepe. Prokuratuuri teada vormistati see hoopis pärast KIKi küsimust. Vastuse osa võõrandamise lepinguga edastas KIKile Lembit Eespäevalt volituse saanud Kristina Tauts.

Kokkumäng teise firmaga

Prokurör märkis, et Eespäev, Kolbakov, Tauts, Golubyev ja Oil Tech esitasid valeandmeid sellegi kohta, nagu oleks firma võtnud erinevaid seadmete hinnapakkumisi. KIKile läks mais teele väljatrükk e-kirjast, milles Caprea Consulti esindaja Peeter Lannes teatas, et nad ei ole suutelised küsitud seadmeid tarnima. Süüdistuse järgi hinnapakkumist ei küsitud, kirja koostas Kolbakov. Nimelt edastas prokuröri sõnul Kolbakov kirja Peeter Lannesele, paludes see Caprea Consulti kirjaks vormistada. KIK andis Oil Techile lõpuks eitava vastuse. Nii jäi pettus katsestaadiumisse, märkis prokurör.

KIKile saatsid süüalused veel teise taotluse, küsides 200 000 eurot toetust. Süüdistuses seisab, et sel korral esitasid Eespäev, Golubyev, Kolbakov, Tauts ja Oil Tech taas valeandmeid, nagu oleks Basis Ecotech LLP sõltumatu pakkuja – pakkumise allkirjastanud Golubyev oli sel ajal Oil Techi omanikeringis. Jällegi keeldus KIK Oil Techile raha andmast.

Kohtuprotsess Eespäeva, Kolbakovi, Golubyevi, Tautsi ja Oil Techi üle jätkub sel nädalal.

Hetkel kuum