Mullu korraldati rekordarv riigihankeid

Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 12. oktoober 2016 kell 11:51

Riigihangete arv on aastate jooksul liikunud tõusutrendis ning erinev ei olnud ka eelmine aasta, teatas rahandusministeerium.

2015. aastal tehti suurim arv riigihankeid – kokku 10 653 hanget kogumaksumusega ligi 2,5 miljardit eurot.

„Riigihangete koguarvu jätkuvat suurenemist arvestades on ilmne, et riigihanked avaldavad olulist mõju Eesti majandusele,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. Seda arvestades on oluline tagada riigihangete korralduse läbipaistvus ja kontrollitavus, mida toetab e-hangete suur osakaal Eestis. "E-hangete arv on aasta-aastalt kasvanud. 2015. aastal oli e-menetluse osakaal kõikidest riigihangete registris avaldatud riigihangetest 80 protsenti," lisas minister Aas. "Aastaks 2018 tuleb saavutada e-menetlusele üleminek 100%-liselt.“

Populaarseimad menetlusliigid 2015. aastal olid avatud hankemenetlus, lihthankemenetlus ning lihtsustatud korras teenuste tellimine. Viimastel aastatel on järjest enam populaarsust kogumas raamlepingute sõlmimine, mille maht ulatus 2015. aastal 40%ni kõikidest sõlmitud lepingutest. Järgnevatel aastatel vajab enam tähelepanu majandusliku soodsuse kriteeriumi kasutamine, mille tase on seni Eestis olnud liiga madal, jäädes vaid 15% piirimaile.

Hetkel kuum