Arto Aas suurendaks vaesemate omavalitsuste tulusid

Arto Aas suurendaks vaesemate omavalitsuste tulusid  Foto: Postimees/Scanpix
Kristel Härma • 28. oktoober 2016 kell 4:00

Riigihaldusminister Arto Aas tahab muuta kohalikele omavalitsustele tulude määramist, et väheneksid vahed rikkamate ja vaesemate valdade vahel.

Riigihaldusminister Arto Aasa muudatuste eesmärk on vähendada erinevusi kohalike omavalitsuste võimekuses pakkuda avalikke teenuseid, ja arvestada sellega, et hajaasustatud piirkondades on teenuste pakkumine kallim. 2026. aastaks saaks rahandusministeeriumi hinnangul muudatuste tulemusena suurendada ääremaaliste ja vaesemate omavalitsuste tulusid üle 100 miljoni euro võrra.

Kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ettepanekud

Omavalitsustele tasandusfondist lisaraha määrates hakataks arvestama elanike ja eelkõige kooliealiste laste arvu.

Elaniku tulumaksuosast antaks otse omavalitsusele ainult 40%, ülejäänud 60% jaotataks proportsionaalselt laiali.

Kohalikud omavalitsused saaksid tulumaksust 11,6% asemel 12,1%.

Maamaks kohalikuks maksuks – määrad ja maksuvabastused otsustab kohalik omavalitsus.

Kuna avalike teenuste pakkumine suurtel territooriumidel, kus inimesed asuvad hajali, on kallim, hakatakse sellistele piirkondadele arvutama koefitsienti lisaraha arvestamiseks. Lisatulu seotakse ka kooliealiste laste arvuga, sest kõige selgem seos asustustiheduse ja teenuse hinna vahel tuleb välja hariduskuludes.

Hajaasustatud piirkondadele lisaraha andmiseks on planeeritud 33 miljonit eurot ja see raha on olemas eelarvestrateegias. „See, kuidas omavalitsus toetust kasutab, on tema vaba voli. Kas kasutab hariduseks, teedeks, lasteadadeks, seda saab ise otsustada,“ selgitas Aas.

Lisaks on plaanis värskendada mudelit, mille alusel jaotatakse omavalitsustele tulumaksu. Kuna näiteks Viimsi vald saab tasandusfondist 1,9 korda rohkem tulusid kui Narva linn, jaotataks plaani kohaselt osa tulumaksust omavalitsuste vahel proportsionaalselt elanike arvule. Kui üksikisiku tulumaksu omavalitsute osast jaotada 60 protsenti elanike arvu järgi, laekuks vaesematele valdadele ja linnadele 2026. aastal täiendavalt 55 miljonit eurot. Muudatuse mõjud hajutatakse aastate peale nii, et ühegi omavalitsuse tulud ei kahaneks, ümberjaotus toimub juurdekasvu arvel.

Aasa ettepaneku kohaselt hakkavad omavalitsused saama ka riigile laekuvast tulumaksust praeguse 11,6% asemel 12,1%, nagu see oli enne 2009. aastat.

Hetkel kuum