Taastuvenergia tootmine vähenes

Päikesepaneelid.  Foto: epa
Äripäev • 23 jaanuar 2017

Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1412 gigavatt-tundi, mis on kuus protsenti vähem kui 2015. aastal, teatas Elering.

Taastuvenergia toodang  moodustas elektrienergia kogutarbimisest 15,1 protsenti, võrreldes 16,7 protsendiga 2015. aastal. Eesti on seadnud eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimises 2020. aastaks 17,6 protsendini. 2016. aastaks seatud vahe-eesmärk oli 13,2 protsenti.

Tuuleenergia andis mullu 41,7 protsenti taastuvenergia kogutoodangust ja tuulejaamad tootsid aastas kokku 589 gigavatt-tundi elektrienergiat. Tuuleenergia toodang kahanes aastaga 15 protsenti.

Hüdroenergia toodang oli mullu 35 gigavatt-tundi. Suurima kasvuga oli 2015. aastaga võrreldes jätkuvalt päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas kahekordseks peaaegu kolme gigavatt-tunnini ning ka toetussummad suurenesid vastavas mahus, ulatudes aasta kokkuvõttes enam kui 149 000 euroni. Kokku läheneb toetust saavate päikesepaneelide omanike arv 700-le. Aastaga lisandus üle 200 tootja.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga kaheksa protsendi võrra vähem, kokku 4,4 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodetud ja toetust saanud elektrienergia kogus kahanes 151 gigavatt-tunnilt 140 gigavatt-tunnile.

Kokku maksti 2016. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetust 69 miljoni euro ulatuses. Toetuste kogusumma kahanes eelmisel aastal kolme miljoni euro võrra just tuuleparkide vähenenud toodangu tõttu.

Hetkel kuum