Mailis Lintlom: see oli pigem poliitiline otsus

Windoori omanikku Mailis Lintlomi üllatas, et riigikohus ei võtnud nende kaebust menetlusse.  Foto: Eiko Kink

KredExile kohtus lõplikult alla jäänud Windoori omanik Mailis Lintlom leiab, et ettevõtjatele on tegemist ohumärgiga ja otsusega, millel juures poliitiline maik.

Vaata ka Infopangast:

Windoor AS

Mailis Lintlom

Omal ajal soovitasid pangad Windooril eelistada KredExit, sest see kuulub Eesti riigile. „See on täiendav risk, mida peavad ettevõtjad hindama hakkama. Risk on, et kui tõenäoline on võita kohtuvaidlust, kui vastamisi on riiklikud huvid ja eraettevõtja,“ ütles Lintlom ja meenutas, et Windoori teine valik olnuks aastaid tagasi Šveitsi kindlustusselts. „Oleksime pidanud riskid rahvusvahelises ja kogemustega ettevõttes kindlustama.“

Millised olid kohtuvaidluses Windoori kaitse nõrgad kohad? „Meil ei olnud neid. Meie hinnangul oli tegu pigem poliitilise otsusega, sest tänaseks jõustunud kohtuotsuses on tegemist ulatusliku materiaal- kui ka menetlusõiguse normide rikkumisega,“ selgitas Lintlom.

Kaotus kohtus

Riigikohus ei võtnud menetlusse Windoori kaebust KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuvaidluses kindlustuslepingu tühistamise pärast.

Riigikohus nõustus ringkonnakohtu ja maakohtu otsusega ega rahuldanud Windoori nõuet saada kindlustushüvitist. Kõik kohtuastmed leidsid, et KredEx Krediidikindlustus tühistas 2014. aastal Windoori kindlustuslepingud õiguspäraselt ja põhjendatult, sest Windoor kallutas KredExit kindlustuslepingute sõlmimisele pettusega. Kohus otsustas, et KredExil puudub seoses Windoori Kasahstani tehingutega kohustus kindlustushüvitist maksta.

Nõuab kasahhidelt miljoneid

 Vaatamata praeguseks aastaid kestnud vaidlustele valiks Lintlom taas Kasahstani projekti, sest nafta hind oli kõrge ja toonased märgid näitasid, et Kasahstan käitub õiguskuulekalt.

„Me ei ole petnud. Oleme koos pankadega jätkuvalt seisukohal, et Windoor ei ole esitanud valeandmeid ja tegelenud kindlustuspettusega. Oleme suhteliselt üllatunud sellest kohtuotsusest,“ rääkis Lintlom ja nentis, et Eestis on vaidlusvõimalused lõppenud. Nii on Lintlom juba läinud sügisest ette valmistanud 23 miljoni euroni ulatuvat nõuet kasahhide vastu Washingtoni vahekohtus.

„Windoor on teostanud tööd Kasahstanis vastavalt ehituslepingule, aga tellija ei tasunud nende eest. Peale Stockholmi vahekohtu otsuse täitmisest keeldumist, millega mõisteti Windoori kasuks välja umbes 23 miljonit eurot, on Kasahstan asunud Windoori poolt tarnitud klaasfassaade hoonele paigaldama ja tööd on tänaseks suures osas lõpule viidud,“ rääkis Lintlom. „Eeltoodu näitab, et tööd olid tehtud kvaliteetselt ja vastavalt lepingule ning Windoor oli sõlminud ehituslepingu, mitte investeerimislepingu.“

„Loomulikult,“ nentis Lintlom, et tüli KredExiga on mõjutanud koostööd tellijatega. „Meil on bilansis ikkagi auk. On jõustunud Stockholmi vahekohtu otsus, aga selle katteks ei ole meil täna raha.“

Laiemas plaanis ei anna Lintlomi sõnul viimase astme kohtu otsus Windoorile pankrotti viivat põntsu. „Toimime nii nagu toimime,“ lausus Lintlom ja lisas, et Windoor on praegu näiteks seotud järgmisel aastal lõppeva Helsingi keskraamatukogu ehitusega.

 

Hetkel kuum