Ministeerium keelab linnal liiklushankega edasi minna

Tallinna liiklusmärgid ASi Signaal autos.  Foto: Postimees/Scanpix
Kadri Põlendik • 16. mai 2017 kell 16:16

Rahandusministeerium tegi täna ettekirjutuse Talllinna transpordiametile, et see tunnistaks kehtetuks riigihanke, mille võitjaks valiti Küprosele varjunud omanikega firma Signaal TM.

Tallinna liikluskorraldusvahendite hanke üle algatas ministeerium järelevalve möödunud nädalal, et kontrollida hanke korraldamise õiguspärasust. Taotluse selleks esitas hankel odavama pakkumise teinud, kuid siiski kaotajaks jäänud firma OÜ KiirWarren KL.

Täna avaldatud järelevalvemenetluse kokkuvõttest selgub, et transpordiamet sätestas hankedokumentides hankelepingu jõustumise ja teenuse osutamise alguse siduvalt kindla kuupäevaga – 1. märts 2017, mis on praeguseks möödunud. Hankedokumentidest erineva sisuga hankelepingu sõlmimine ei ole aga ühelgi põhjusel seaduslik, mistõttu tuleb hankemenetlus kehtetuks tunnistada, leidis rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumile antud selgitustest nähtub, et transpordiameti hinnangul jäi hankeleping sõlmimata nimetatud tähtpäeval neist mitteolenevatel põhjustel. Nad tegutsesid heas usus ja teadmises, et hanketeates ei olnud sätestatud lepingu alguskuupäeva. Seetõttu nõudis transpordiamet KiirWarrenilt ka selgitusi kaks korda ja tellis TTÜ-lt uuringu, et lahendada tekkinud konfliktsituatsioon korrektselt.

Tallinna transpordiamet märkis enda selgitustes, et pidas võimaliku lepingu algtähtaja all silmas tähtpäeva, millal lõppesid samade teenuste osutamisega seonduvad hankelepingud. Amet eeldas, et uue hankelepingu sõlmimisega tagatakse liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja nende hooldamise katkematus.

Hoitakse ära seadusrikkumist

Menetluses tuvastati ka, et transpordiametil on hoolimata eelnevatest asjaoludest kavas sõlmida leping Signaaliga pärast 17. maid. Lepingut ei saa enne sõlmida riigihangete vaidlustuskomisjonis toimunud vaidlustusmenetluse tõttu.

Seega, kuna transpordiamet on väljendanud kavatsust leping Signaaliga ikkagi sõlmida ja niimoodi seadust rikkuda, ei jäänud rahandusministeeriumil muud üle, kui teha ettekirjutus hanke kehtetuks tunnistamiseks. Selle ettekirjutusega on kõik hankemenetlusega seotud otsused ja toimingud tühised, olenemata sellest, kas need on tehtud enne või pärast kehtetuks tunnistamise otsustamist. Samuti on tühine hankeleping, mis sõlmitakse pärast ettekirjutuse tegemist.

Transpordiamet teatas selgitustes, et ei saa aru, millisele õiguslikule alusele tugineb rahandusministeeriumi etteheide. Samuti leidis amet, et kavatsetav ettekirjutus on kaalutlusvigadega, ebaproportsionaalne ja seetõttu õigusvastane.

Rahandusministeeriumi ettekirjutus tuleb täita hiljemalt 26. maiks.

Odavam pakkuja tõrjuti välja

Äripäev kirjutas, et esimest korda lükkas Tallinna transpordiamet kõikide pealinna fooride ja liiklusmärkide üle 5 miljoni eurosel hankel mängust välja firma, kes tegi ameti hinnangul liiga odava pakkumise.

Võitis juba aastaid Tallinnas samu teenuseid osutanud Küprose firmale Luce Invest Limited kuuluv AS Signaal TM. Kaotas Kimmo Liivaku, Tiit Ploomi ja Peeter Seermaa firma OÜ KiirWarren.KL, kes on aastaid pakkunud samu teenuseid Tartus.

Pakkumisi sai esitada 18. jaanuarini, kandidaate kogunes vaid kaks, kuid neistki ühe hääletas komisjon sobimatuks. Pakkumisel kaotanud KiirWarren pöördus riigihangete vaidlustuskomisjoni.

Rahandusministeeriumi juures asuv sõltumatu riigihangete vaidlustuskomisjon nõustus Tallinna transpordiameti põhjendusega ning leidis oma otsuses, et hankelt välja tõrjutud OÜ KiirWarren.KL pakkumus on liiga madala hinnaga.

Hetkel kuum