Kalle Pallingu topeltmäng Eesti Energia nõukogus

Kalle Palling (vasakul) ja Jaanus Rahumägi vahendasid Viru Keemia Grupile aheraine müümise võimalust. Ainult et Palling istus samal ajal ka VKG suurima konkurendi Eesti Energia nõukogus.  Foto: Martin Dremljuga, Ekspress Meedia
Jaga lugu:

Reformierakondlane Kalle Palling aitas Eesti Energia nõukogus istudes varjatult kaasa riikliku energiahiiu suurima konkurendi Viru Keemia Grupi (VKG) ärihuvidele, vahendades viimasele paar aastat tagasi ahvatlevat, umbes kuraditosina miljoni suurust aheraine tehingut, mida samal ajal jahtis ka Eesti Energia.

Pallingu läbikäimine VKG suurima omaniku Priit Piilmanniga pole olnud saladus, küll aga taoline otsene huvide konflikt. Vähemalt riigifirma meediasuhete juht Kaarel Kuusk vahendas, et Eesti Energiale tuli Pallingu taoline käitumine üllatusena. Eesti Energia ei olnud Pallingut kuidagi volitanud konkurendiga suhtlema ja selleks puudus mõistagi ka vajadus, kuna sama tuluvõimalust jahtisid mõlemad omaette.

2014. aasta sügisel tundis rahvusvaheline ehituskontsern Jan De Nul huvi Eestist väga suure koguse, enam kui miljoni tonni aheraine ostmise vastu. Tegemist oli siinsetele suurtele põlevkivi kaevandajatele Eesti Energiale ja VKGle unistuste võimalusega, sest teatavasti on aheraine põlevkivi rikastamisel tekkiv jääk ja aheraine koguselt, mis jääb taaskasutamata, tuleb maksta saastetasu. Aheraine taaskasutamiseks on energiahiiud mõelnud välja imenippe, nt Eesti Energia on aherainest kokku kuhjanud hiiglasliku motomäe ja VKG soovib rajada aheraine-püramiidi. Ent ühtäkki terendas võimalus suurest kogusest aherainest lahti saada ja selle pealt koguni kenasti teenida. Äripäeva andmetel olnuks tehingu maht suurusjärgus 13-14 miljonit eurot, kui kaubaks oleks läinud miljon tonni aherainet. Kogus võinuks aga veidi suuremgi olla.

Palling ja Rahumägi külastasid kliendiga VKGd

Jan De Nul oli aheraine otsingutel selleks, et kasutada seda täitematerjalina hiigelprojektis – Saksamaa-Taani nn Fehmarnbelti tunneli ehituses. Sügisel 2014 asuski kontsern Eestist pakkumisi küsima ja siinse aherainega tutvuma. Jan De Nuli üks kohapealne agent oli reformierakondlane Jaanus Rahumägi. Üllataval kombel ajas aga VKGga suhtluses asju ka Palling.

Olgu siinkohal öeldud, et reaalse tehinguni pole seni läinud ei Eesti Energial ega VKGl, sest tunneli ehitamine lükkus. Ent näiteks Eesti Energia kinnitusel on koostöö Jan De Nuliga endiselt laual ja kontakt ses osas püsib.

Aherainest raske lahti saada

2016. aastal tekkis Eesti Energial põlevkivi tootmisel aherainet kokku 5 miljonit tonni ja sellest taaskasutati 1,5 miljonit tonni. Seejuures suutis Eesti Energia maha müüa vaid 0,1 miljonit tonni aherainet, ülejäänud kogus taaskasutati oma tarbeks.

2015. aastal taaskasutas Eesti Energia 2 miljonit tonni aherainet toona tekkinud 6,6 miljonist tonnist.

VKG taaskasutas oma majandusaasta aruande väitel 2015. aastal kogu tekkinud aheraine. Äripäev on kirjutanud, et VKG soovib Aidu karjääriväljale aherainest ehitada hiigelpüramiidi, et aherainet taaskasutada ja sedasi saastetasusid vähendada. Eesti Energia on aga juba rajanud aherainest hiiglasliku motomäe.

Tulgem aga tagasi paari aasta taguste asjaajamiste juurde. Alates 2009. aastast Eesti Energia nõukokku kuulunud Palling tutvustas isiklikult 2014. aasta oktoobris VKG juhtidele aheraine müümise võimalust Jan De Nulile. Novembris 2014 külastas Palling koos Rahumäe ja Jan De Nuli kontserni Belgias töötava kivimaterjali hankimise juhi Peter Van de Veldega VKGd.

Niisiis, reformierakondlased Palling ja Rahumägi asusid aktiivselt Jan De Nuli ja VKG potentsiaalse tehingu vahendamisega tegelema. Koguni nii aktiivselt, et kui VKG hakkas suhtlema otse Peter Van de Veldega, saabus Rahumägilt korraldus saata Jan de Nulile otse tehtud pakkumine ka temale ja teda edaspidi kogu suhtlusega kursis hoida.

Piilmann päris Pallingult aru

Rahumägi aktiviseerudes tuli mängu veel üks tegelane – järjekordse reformierakondlase, Remo Holsmeri elukaaslane Helen Neitov. Neitov töötab Rahumäe juhitavas ja tema osalusega ESC Global Security kontsernis äriarenduse juhina. ESC Global Security’s töötab Neitov LinkedIni andmeil 2012. aastast ja enne seda töötas Neitov Halensis, mida Baltikumis juhtis Rahumägi abikaasa Mari Rahumägi. Neitovi roll suhtluses VKGga oli olla Rahumägi ja tema firma esindaja.

Rahumägi soov olla kogu infovahetuse juures alarmeeris VKG töötajaid. Viimastele oli arusaamatu, miks nad peaks kellegi Helen Neitovi vahendusel asju ajama, kui suhtlus oli juba liikunud otse hankija tasandile. Seepeale uuris asja ka VKG suurim omanik Priit Piilmann isiklikult. Piilmann küsis Pallingult, milles asi.

„Minu asemel tegelevad nüüd Helen (Neitov – toim) ja Jaanus (Rahumägi – toim). Andsin projekti üle seoses kiirete aegadega. See on aga puhkudeks, kui on mingit uut infot kliendi poolt vms,“ vastas Palling Piilmannile. Arusaamatused laabusid ja Rahumägi lasti vähemalt mingis osas infole ligi.

Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk selgitas, et riigifirmal tekkis Jan De Nuliga kontakt Jaanus Rahumäe vahendusel, kelle ettevõtte partner Jan de Nul oli. Ajaliselt suhtles Jan De Nul paralleelselt nii Eesti Energia kui ka VKGga. Näiteks novembris 2014 külastas kontserni esindaja mõlema firma kaevandusi.

Palling: minu roll piirdus esmaste kontaktide loomisega

Maailma üks suurimaid süvendus- ja ehitusfirmasid Jan De Nul Group otsis oma Eesti kontakti Jaanus Rahumägi kaudu võimalust soetada lubjakivi, sh põlevkivi kaevandamise tootmisjääke, mida kasutada Taanit ja Saksamaad ühendava tunneli ehitusel.

Rahumägi palvel viisin nad kokku erinevate kaevandajatega üle Eesti, sh Eesti Energia ja VKGga. Minu roll piirdus esmaste kontaktide loomisega, edasi suhtlesid ettevõtted otse. Kokku kohtusid Jan De Nul Groupi esindajad, sh grupi geoloog Peter Van de Velde minule teadaolevalt kümmekonna Eesti ettevõttega: enamiku sadamate, lubjakivikarjääride ja inseneribüroodega. Minule teadaolevalt osutus kõikidest parimaks just Eesti Energia pakkumine. Sellest, et mina esimese kontakti Eesti Energiaga lõin, olid Eesti Energia juhatusest teadlikud nii Raine Pajo kui ka Hando Sutter.

Pean Eesti ettevõtetele eksportturgudel uste avamist väga vajalikuks ning teen seda hea meelega ka tulevikus, mõeldes seejuures Eesti riigile ja majanduse käekäigule.

Aheraine on põlevkivi kaevandamise jääkprodukt, mida ladustatakse prügina mäkke. Eesti riik ja Euroopa Liit maksavad sadu miljoneid eurosid keskkonnakahjude vähendamiseks. Kui aherainet õnnestuks kasutada eksporditava ehitusmaterjalina, oleks see kasulik mitte ainult konkreetsele ettevõttele, vaid ka riigile ja loodusele laiemalt. Selle arvelt jääksid uued kaevandused avamata.

Küsimused, mille Pallingule esitasime:

1. Oktoobris 2014 tutvustasite VKG-le võimalust tarnida kuni 5 mln tonni aherainet kontsernile Jan De Nul. Järgnevalt, novembris 2014, käisite VKGs külas koos Jan De Nuli esindaja (Peter Van de Velde) ja Jaanus Rahumäega. Samal ajal olite VKG suurima konkurendi – Eesti Energia – nõukogus ja teatavasti osales ka Eesti Energia oma aherainega samal n-ö hankel ehk tegi oma pakkumise Jan De Nulile. Kuidas kommenteerite sellist huvide konflikti?2. Jaanuaris 2015 ütlesite Priit Piilmannile, et „minu asemel tegelevad nüüd Helen ja Jaanus. Andsin projekti üle seoses kiirete aegadega. See on aga puhkudeks, kui on mingit uut infot kliendi poolt vms.“ Mida see tähendab, et andsite projekti üle, kas tegemist oli siis Teie projektiga?3. Eesti Energia ja Erkki Raasuke ei teadnud endi sõnul Teie tegevusest ja VKGga suhtlemisest ses asjas, samuti polnud Te selleks kuidagi volitatud Eesti Energia poolt. Miks Te Eesti Energia juhte ei informeerinud taolisest huvide konflikti olukorrast?4. Kuidas saite Teie isiklikult teada, et selline firma nagu Jan De Nul otsib aherainet siit piirkonnast?5. Kes on Peter Van de Velde, kuidas teda tunnete, mis ajast jm?6. Mis roll oli Jaanus Rahumäel ja tema firmal algusest peale selles asjas?7. Mille eest ja millist tasu Teie vahendajana teenima pidite selle eest, et asju ajasite (VKGs)? Kellelt?8. Kuidas Te Priit Piilmanni tunnete ja kui tihedalt läbi käite?9. Kas Teie varjatud roll VKG ärihuvidele kaasa aitamises on seotud Reformierakonna rahastamisega?

Suhtlus toimus Pallingu soovil kirjalikult.

Eesti Energiale tuli Pallingu käitumine üllatusena

„Eesti Energia tegi 2015. aasta veebruaris ka endapoolse pakkumise aheraine müügiks ja transpordiks. Paraku me tehinguni ei jõudnud, kuna kogu tunneliehituse projekt lükkus edasi,“ sõnas Kuusk. Eesti Energia pakkumine oli Kuuse sõnul edukas ja riigifirmal on hea positsioon Jan De Nuliga koostöö jätkamiseks.

Küsimusele, kas Eesti Energias teati Pallingu topeltmängust ja kas Pallingut ehk isegi volitati mingil põhjusel VKG-ga suhtlema, vastas Kuusk eitavalt. „Kalle Pallingu võimalikku rolli kohtumises VKGga ei oska Eesti Energia kommenteerida, seda tuleks küsida temalt,“ nentis Kuusk.

Eesti Energia toonasele nõukogu esimehele Erkki Raasukesele tuli Äripäevalt kuuldud Pallingu käitumise kirjeldus tema sõnul üllatusena, kuid ta ei soovinud sellele siiski pelgalt ajakirjaniku info põhjal hinnangut anda.

Jaanus Rahumägi katkestas telefonikõne juba enne ajakirjaniku küsimuste ärakuulamist. „Ma ei taha midagi rääkida. Mind ei huvita üldse, millest tahate rääkida. Mul on täitsa omaette elu ja mul ei ole vaja midagi Teile rääkida,“ ütles ta vaid.

Jan De Nuli esindaja Peter Van de Velde jäi Äripäevaga suheldes napisõnaliseks ja ütles vaid, et ettevõtte agent Eestis kohapeal viis nad kokku mitmete Eesti firmadega.

Erkki Raasuke (paremal) ei soovinud esialgu Kalle Pallingu käitumisele hinnangut anda.  Foto: Andras Kralla

Piilmann: Palling ajas Eesti asja

Viru Keemia Grupi suurim omanik Priit Piilmann, kes mulluses Äripäeva rikaste TOPis platseerus 111,5 miljoni eurose varaga 11. kohale, kommenteeris, et konkurendi Eesti Energia nõukogus istunud Kalle Palling ajas Eesti asja, kui tutvustas VKGle aheraine müümise võimalust.

Piilmann vastas küsimustele kirjalikult, kuna telefonitsi ei õnnestunud teda tabada.

Palun selgitage, miks VKG suurkonkurendi Eesti Energia nõukogu liige VKG huvides asju ajas?

Kindlasti ajas Kalle Palling selles küsimuses Eesti riigi asja. VKGl tekib aherainet u 3 miljonit tonni aastas, Eesti Energial u 10 miljonit tonni aastas, lisaks tekib aherainet ka Kiviõli Keemiatööstuses. Aherainet ehk paekivi on võimalik kasutada tee-ehituses ja muudes ehitusvaldkondades, kuid tänu suurtele transpordikuludele ei ole aheraine konkurentsis teiste paekivimaardlatega, mis on lähemal ehitatavatele objektidele. Samuti on probleeme seadusandluses, mille tõttu ei ole võimalik kasutada juba väljakaevatud ressurssi, samas antakse välja uusi kaevelubasid paekivimaardlatele.

Seega jääb meil ja Eesti Enrgial üle väga suur kogus aherainet, mida peame ladustama tasudes aheraine ladestamistasu. Tegime tõesti pakkumise aheraine müügiks ja meile teadaolevalt tegi pakkumise ka Eesti Energia, kuid kahjuks ostu-müügilepinguni ei jõutud, kuna arvatavasti ostja plaanid muutusid.

Viru Keemia Grupi aktsionär Priit Piilmann kaitses Kalle Pallingut ja ütles, et viimane ajas Eesti asja.  Foto: Raul Mee

Kas tegemist oli vaid ühe episoodiga suuremast koostööst VKG ja Kalle Pallingu vahel?

Minule tedaolevalt rohkem ärikontaktide informatsiooni Kalle Pallingult ei ole tulnud.

Kuidas tasustasite Kalle Pallingu panust viidatud koostöös?

Lepingupartnerid olid VKG ja Jan De Nul, Kalle Palling vahendas ärikontakte, tundis muret, et üks kasutult seisev maavara nii Eesti Energias kui VKGs leiaks kasutuse, seega käitus riigimehelikult ning mingit tasu kokkulepet ei olnud.

Kas tegemist on olnud ka Reformierakonna rahastamise või rahastamise katsega?

Vastasin eelmises küsimuses – ei ole.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum