Rivo Sarapik • 27. august 2017 kell 10:15

"Uus seadus ei peagi haakima senistega?"

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esimees Toomas Luman.  Foto: Raul Mee

Kuidas saab nii olla, et uut seadust vastu võttes ei peagi see olema kooskõlas varasemate vastuvõetud seadustega, küsis ärihooaja avamisel Kaubandus-Tööstuskoja juht Toomas Luman oma kõnes.

Luman rääkis oma kõnes poliitikute ja ettevõtjate vastuseisust, mis sel kevadel ja suvel uute seaduse- ja ka maksumuutuste tõttu tuld alla on saanud. "Just kolm aastat tagasi toimunud ärihooaja avamisel sai alguse allkirjade kogumine ühispöördumiseks Riigikogule, mille tulemusena jõudis pool aastat hiljem seadusesse põhimõte, et maksumaksjale negatiivse mõjuga muudatustest tuleb vähemalt pool aastat ette teada anda," selgitas ta. "Täna vaidlemegi kohtus selle üle, kas see, seadusesse selgelt kirja saanud põhimõte kehtib või mitte."

Tema sõnul ollakse jõudnud olukorda, kus riigi esindajad väidavad, et see seaduse säte ei toimi, sest on saanud kirja valesse seadusesse, kuni selleni, et paberil seisavad väited, nagu ei saa seadusandja olla oma kohustusi rikkunud, kui ta seadust vastu võttes ei ole järginud teise sama tasandi seaduse norme. "See paneb küsima - kuidas saab nii olla, et uut seadust vastu võttes ei peagi see olema kooskõlas varasemate vastuvõetud seadustega?" küsis ta.

Teise teemana puudutas ta ettevõtluskeskkonna läbipaistvust ning makse. "Kehtivat maksusüsteemi võib-olla võimalik mõne nurga pealt küll veelgi rohkem läikima poleerida, poliitiliselt saab seda ka hurraaga peapeale pöörata, kuid oluliselt suuremat maksulaekumist see ei taga," leidis ta. Suuremaid maksulaekumisi võiks tema sõnul tagada aga see, kui suureneks austus ja lugupidamine ettevõtjate ja maksumaksjate suhtes. "Kui ettevõtja austab seaduseid ja riigikorda, siis peavad poliitikud ja ametnikud austama ka tema õiguseid." Näiteks seadusega tagatud kohanemisaega maksumuudatuste korral või läbipaistev ja mittelaristav avaliku raha kasutamine.

Kolmandaks tõi ta esile ettevõtjate koormust riigi ees, mis vajaks vähendamist. "Andmed, mida riik vajab ja ettevõtja omab, peavad liikuma andmebaaside vahel automaatselt, kaitstult ja ilma vajaduseta selleks täiendavat tööaega kulutada," leidis ta. See peab olema tema sõnul valitsuse prioriteet, et vajalikud arendused saaksid esimesel võimalusel valmis ja oleksid kõikidele tasuta kasutamiseks.

Hetkel kuum