Märt Belkin • 2. november 2017 kell 9:28

Maksuamet hakkab reaalajas kütuseturgu luurama

Kütus  Foto: epa

Valitsus kiitis neljapäeval heaks seadusemuudatused, mis annavad maksu- ja tolliametile õiguse hakata kütusesektoris maksupettuste vältimiseks reaalajas jälgima vedelkütuse müügitehinguid.

Probleemid on sektoris üpris tõsised – maksuameti hinnangul tegutseb kütusesektoris ligi 86 riskiga isikut ning vedelkütuse turul toimuvate maksupettuste iga-aastane maht on hinnanguliselt 50–60 miljonit eurot, teatas rahandusministeerium.

"Oleme aastate jooksul astunud mitmeid samme kütusesektoris maksupettuste vähendamiseks. Nüüd on aeg astuda samm edasi ja viia kogu info kütuse müügi ja liikumise kohta e-keskkonda,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste pressiteate vahendusel.Minister lisas, et see aitab tõhustada maksuameti tegevust maksupettuste ennetamisel ja avastamisel. Kokku ootab riik täiendavaks aastaseks maksulaekumiseks 12 miljonit eurot.

Tuleb uus suur IT-süsteem

Kütuse käitlemise andmekogu võimaldab maksuametil tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda, märkis rahandusministeerium.

Neste kommunikatsioonijuht Risto Sülluste rääkis, et kuna firma on aastaid seisnud kütuseturu ausa ja läbipaistva arengu eest, siis on valitsuse samm tervitatav.

Eraldi reaalajas andmekogu luuakse laoarvestuse jaoks, kuhu sisestatakse andmed kütuse hoiustamise ja liikumise kohta nii üksikus laos kui erinevate ladude vahel.

Sülluste märkis, et tegelikult on seaduse üks eesmärke vähendada ka ettevõtjate halduskoormust. Samas on praegu veel keeruline hinnata, kui suurt koormust uue seaduse rakendamine kütusekäitlejatele tegelikult tähendaks.

"Eesmärk on viia kogu andmevahetus elektroonilisse keskkonda, kuid paraku seni käitlejatele tutvustatud lahendus näitab, et seadus suurendab ausate ettevõtjate halduskoormust oluliselt," rääkis Neste kommunikatsioonijuht.

Ka Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik ütles, et nad tervitavad igasugust riigipoolset kontrolli kütusesektoris, aga seda tingimusel, et selle administreerimine ei saa mahukaks tööks omaette ning annab selge panuse ausa konkurentsi arenguks.

"Kahjuks on tänane IT-arendus veel poolik, vaidlustatavaid kohti selles jagub," rääkis Kuusik. Kui süsteemi juurutamist alustati, näisid firmale tema sõnul võimalikud tulemused paremad kui nüüd paistab.

Samas on Alexela Oil siiski koostööks valmis. "Ärgem rutakem sündmustest ette, sest eesmärk on osapooltel sama – et väheneksid kütuseturu maksupettused," ütles tanklaketi juht.

Samas rõhutas ka tema, et süsteemi kasutuselevõtt kindlasti suurendab Alexela ja teiste ausate kütusemüüjate kulusid – maksab näiteks raportite esitamine ja vajalikud IT-arendused ning muudki.

Võimsad IT-kulud on ka riigil: rahandusministeeriumi teatel kulub uute e-süsteemide arenduseks kokku 2,6 miljonit eurot ja need kulud kaetakse riigieelarvest.

Muudetakse tagatise korda

Seadus on plaanitud jõustuma etapiviisiliselt. Kütuse käitlemise andmekogu puudutavad muudatused jõustuvad tuleva aasta 1. veebruaril ja 1. augustil.

Abinõusid pettuste ennetamiseks on aga teisigi. Nii tahab riik sätestada kütusemüüjatele tingimuse, mille kohaselt võib müüja üldjuhul kütust müüa tagatisega kaetud koguses.

Praegu on tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis 100 000 eurot, mida saab teatud tingimustel vähendada. Maksupettused võivad aga ulatuda miljonitesse eurodesse ja seda raha on riigil väga keeruline hiljem tagasi saada. Tagatise nõue on mõeldud selle finantsriski maandamiseks, märkis rahandusministeerium.

Kütuse müüjatele jäetakse siiski õigus taotleda tagatise vähendamist, kui müüja on kütusemüügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt kuus kuud ja tal pole maksuvõlga. 

Üleminekusätted uue tagatise süsteemi osas jõustuvad tuleva aasta 1. mail. Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu puudutavad muudatused jõustuvad 2019. aasta 1. veebruaril.

Hetkel kuum