Äripäev • 23 november 2017

Lasnamäe ja Nõmme prügivedu on mäda

Prügi  Foto: Raul Mee

Tallinna halduskohus tuvastas, et Lasnamäe ja Nõmme piirkonna prügiveo korraldus on õigusvastane – mõlemas piirkonnas on ametis endise abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatud Baltic Waste Management, ent tegelikult osutab teenust Tallinna linnale kuuluv firma.

Lasnamäe ja Nõmme jäätmeveopiirkondade asjakorralduse peale esitas kaebuse Ragn-Sells. Täna rahuldas Tallinna halduskohus kaebuse ning asus seisukohale, et hankelepingud nendes kahes linnaosas ei võimalda alltöövõtjate kasutamist, teatas kohus.

Otsusest selgub, et hankelepinguid on muudetud ja nende täitjad asendatud, mis toob kaasa hankelepingute tühisuse. Kui otsus jõustub, tuleb linnal teha Nõmmel ja Lasnamäel uued hanked.

Esialgu ei muuda halduskohtu tänane otsus aga Lasnamäe ja Nõmme elanike jaoks midagi ning kuni kohtulahendi jõustumiseni säilib senine jäätmete äraveo korraldus, rõhutas halduskohtu pressiteenistus.

Arvestades Tallinna linna varasemat tegevust olmejäätmete äraveo vabaturu tekitamisel kesklinna piirkonnas, keelas kohus Ragn-Sellsi taotlusele tuginedes Tallinna linnal jäätmeveolepingutest tulenevate kohustuste üleandmise mis tahes ettevõtjale, sealhulgas Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele (TJT).

Nõmme ja Lasnamäe piirkonnas on korraldatud jäätmeveoteenuse osutajaks Baltic Waste Management OÜ ja OÜ Tapa Autopark, kelle teenuse osutamine ei vastanud nõuetele ja probleemi lahendamiseks andis linn nõusoleku alltöövõtja kasutamiseks.

Praegu on vaidlusalustes piirkondades olukord, kus hankelepingute kohaselt on tehingupartneriks justkui ühispakkujad, kuid alltöövõtu lubamisega osutab teenust ja vastutab teenuse osutamise eest hoopis Tallinna linnale kuuluv TJT.

Antud asjas oligi vaidlusküsimuseks see, kas ühispakkujad kasutasid TJTd kui alltöövõtjat ja kas see oli lubatud või võeti tegelikult leping üle. Kohus andis otsusega vastuse – Tallinna linna eesmärk oli see, et neile säiliks lepingu vahendustasu.

Seega asus linn ise otsima võimalusi jäätmeveo lepingute kehtima jäämiseks ning selle lahenduseks võimaldati ühispakkujatele alltöövõtjatena TJTd. Ühispakkujate ja TJT vaheline alltöövõtuleping kinnitab seda, et ühispakkujad ei osuta linnale mingit teenust ning tegemist on üksnes tehingute toimumisest mulje jätmiseks sõlmitud lepinguga, märkis halduskohus.

Niisiis leidski kohus, et alltöövõtja lubamisega on Tallinna linn tegelikult muutnud hankelepingut ning lepingu pooleks on Baltic Waste Managementi ja Tapa Autopargi asemel linnale kuuluv TJT. Kuigi hankelepingutes on viide alltöövõtja vahetamise võimalusele, siis hankedokumendid alltöövõtja kasutamise võimalust ette ei näe. 

"Allhankijate kasutamine hankelepingute täitmisel üleüldiselt ei ole keelatud, kuid sellisel juhul tuleb hanketingimused ka selliselt sõnastada, et pakkujatel oleks võimalik sellest aru saada," täpsustas kohus.

Kui Tallinna linn soovinuks võimaldada ühispakkujatel alltöövõtjat kasutada ja seda vajadusel pärast pakkuja valimist muuta, pidanuks see olema selgelt väljendatud ka hanketeadetes. Kui pakkujad oleksid teadnud võimalusest kasutada allhankijaid, võimaldanuks see tõenäoliselt osaleda hankel ka teistel, kellel endal vajalikud tehnilised vahendid puudusid.

Sel viisil hankelepingut muutes on linn rikkunud riigihangete seaduse ja jäätmeseaduse nõudeid, mistõttu tuvastas kohus, et hankelepingud on tühised. Kui otsus jõustub, siis tuleb kuu aja jooksul linnal käivitada Nõmmel ja Lasnamäel uued prügiveohanked. Enne on osalistel siiski 27. detsembrini aega otsus soovi korral edasi kaevata.

Hetkel kuum