Kristjan Pruul • 21. märts 2018 kell 6:40

Euroopa ähvardab Volkswageni petuautod seisma panna

Volkswageni kampaania petutarkvara eemaldamisel on jäänud toppama  Foto: EPA

Euroopa Komisjon ähvardab nõuda nende Volkswageni sõidukite liiklusest eemaldamist, mis endiselt heitmete kohta valeandmeid annavad, Eesti esindajad ja maaletooja nii drastilist stsenaariumi ei usu.

Skandaal Volkswageni diiselmootoritega, mis testimise ajaks heitmeid vähendavad, on juba kaks ja pool aastat vana. Selle petutarkvara saab teeninduses eemaldada lasta, kuid Volkswageni ja ELi liikmesriikide pingutuste tagajärjel on korda tehtud sõidukite arv kõigest 70 protsendi ligidal.

Nüüd soovib Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Elzbieta Bienkowska, et liikmesriigid korraldaksid kohustusliku kampaania kõigile seni kõrvale hoidnud sõidukitele ning et nõuetele mittevastavad autod selle aastanumbri sees liiklusest sootuks eemaldaks.

Mõned liikmesriigid on küll korraldanud kohustuslikud kampaaniad, kuid Eestit nende seas ei ole. "Eestis on alustatud vabatahtlike kampaaniatega, kuid nende edukus ei ulatu 50 protsendinigi. Näib, et vaja on lisameetmeid, et parandada kampaaniast osavõttu ning tagada kõigi sõidukite vastavus seadusega ettenähtud nõuetele," seisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud Euroopa Komisjoni siseturu direktoraadi kirjas.

Eelmine eesmärk täitmata

"Euroopa Komisjon tõesti seadis eesmärgiks teha kõik heitmete petutarkvara kasutanud sõidukid korda eelmise aasta lõpuks, kuid need eesmärgid seati koostöös Volkswagen Groupiga, kes lubas vabatahtlikult kõik sõidukid korda teha. Eelmise aasta lõpu poole tunnistas aga Volkswagen, et nad ei ole suutnud püstitatud eesmärke täita. Seetõttu otsib komisjon aktiivselt koostöös liikmesriikidega olukorra parandamise võimalusi," selgitas majandusministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu.

Samas ei pea ministeerium kuigi tõenäoliseks sõidukite liiklusest eemaldamist. "Nõuetele vastava sõiduki tootmise eest vastutab eelkõige tootja ning nõuetele mittevastavuse avastamisel peab esmajärjekorras meetmeid rakendama sõidukid heaks kiitnud pädev asutus. Praegu ei ole sõidukile algse heakskiidu andnud pädev asutus leidnud, et sõidukitel esinevad puudused oleksid niivõrd tõsised, et sõidukite kasutamist peaks hakkama riiklikult piirama," märkis Salmu.

Volkswageni korraldatud kampaaniate edukuse kohta märkis ta, et eks see sõltub nii tootja pakutud tingimustest kui ka sõiduki kasutajatest, kuivõrd oluliseks nad sõiduki kordategemist peavad.

Koedategemiseks vaja omaniku luba

Ka Škodade maaletooja Auto 100 praegu suuremat probleemi ei näe. "Volkswageni EA189-tüüpi diiselmootoriga autodele korraldas tootja töökoja kampaania. Selline kampaania tuleb kliendi nõusolekul teostada sõiduki regulaarse teeninduse külastuse käigus, mitte erakorralise teenindusse kutsumise kampaaniana ja on kliendile vabatahtlik," selgitas Auto 100 turundusjuht Lemmo Tigane.

"Neid sõidukeid on otsustatud riiklikult mitte piirata ja pole seda teinud ka ükski teine Euroopa Liidu riik," lisas ta.

Eestis müüdi sellise tarkvaraga varustatud Škodasid 1881 tükki. Märtsi alguse seisuga oli Tigase sõnul kampaania läbi teinud 925 sõidukit, samas keeldutud oli sellest 172 korra. "Kas ülejäänud autod kampaaniaga kunagi liituvad, ei ole võimalik öelda, sest hoolduseks ja remondiks võib kasutada ka mitteametlikke teenindusi, kes ei kasuta Škoda remondijuhiseid," märkis Tigane.

Lisaks Škodadele on Euroopa Komisjonil Eestis kampaaniast kõrvale jäänud veel veerand siin müüdud tuhatkonnast Audist ning mõned SEAT marki sõidukid. Volkswagenite kohta Komisjonil andmed puuduvad. "Komisjonile edastatud andmed pärinevad kohalikelt margiesindustelt ning kuigi Komisjonile andmete esitamise hetkel eelmise aasta sügisel Volkswageni kohta andmeid ei saanud, ei tähenda see, et ühtegi sõidukit ei ole tagasikutsumisekampaania käigus korda tehtud," selgitas Salmu.

Hetkel kuum