Äripäev • 27. märts 2018 kell 8:52

Kaob delikaatsete isikuandmete töötlemise register

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kõigil ettevõtetel, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, oli seni kohustus registreerida end delikaatsete isikuandmete töötlemise registris. Peatselt see kohustus kaob.

ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist, suletakse delikaatsete isikuandmete töötlemise register ning kaob seniste registrikannete õiguslik tähendus, selgitas Andmekaitse Inspektsioon (AKI).

ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega kaob senine delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustus.

Määrus toob kaasa uue mõiste – delikaatsete isikuandmete asemel räägime edaspidi eriliiki isikuandmetest.

Isikuandmete töötlemise eest hakkab vastutama eraldi andmekaitsespetsialist.

Muudatus puudutab eelkõige tervishoiuasutusi (haiglad, perearstikeskused, hambaarstid, hoolekandeasutused). Haridusvaldkonnast oli registreerimise kohustus näiteks koolidel, lasteaedadel ja huvihariduse pakkujatel.

Inspektsioon selgitab, et ühtlasi kaob ka vajadus ettevõtetele tegevusloa andmisel delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringut kontrollida valdkondades, kus see seni vajalik oli. Näiteks pidi terviseamet seni tervishoiuasutustele tegevusloa väljastamisel kontrollima, kas delikaatsete isikuandmete töötlemine on AKIs registreeritud ning enne registreerimist tegevusluba ei väljastatud. Edaspidi selleks enam vajadust pole.

Kuni 24. maini saab DIAT registris veel vajalikke toiminguid teha. Alates 25. maist uusi taotlusi enam esitada ei saa ning register arhiveeritakse.

Uued ametikohad ja uus mõiste

Üldmäärus paneb suurele osale senistele delikaatsete isikuandmete töötlejatele kohustuse määrata ametisse andmekaitsespetsialist, kes peab määruse nõuetega kursis olema ja vajadusel oskama seniseid andmetöötluspraktikaid muuta. Asutused ja ettevõtted, kellel on spetsialisti määramise kohustus, peavad spetsialisti määramisest teavitama AKIt.

AKI lisab, et määrus toob kaasa ka uue mõiste. Kui praegu kehtivas seaduses nimetatakse tundlikumaid andmeid, sh näiteks terviseandmeid, delikaatseteks isikuandmeteks, siis edaspidi räägime delikaatsete isikuandmete asemel juba eriliiki isikuandmetest.

Mõiste sisu jääb aga samaks – eriliiki isikuandmetega on tegemist siis, kui neist ilmneb inimese rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine; ka loetakse eriliiki isikuandmeteks geneetilisi, biomeetrilisi või terviseandmeid ja andmeid seksuaalelu kohta.

Hetkel kuum