Roode elab peost suhu

Siim Roode Autorollo kriminaalasja istungil Liivalaia tänava kohtumajas.  Foto: Andres Haabu
Koit Brinkmann • 5. aprill 2018 kell 3:00

Autorollo kriminaalasjas süüdi mõistetud endine vandeadvokaat Siim Roode saab praegu advokaadibüroos juristina töötades ametlikult 500eurost palka, lisaks on tema pangakonto arestinud maksuamet.

Selline pilt avaneb omal ajal IRLi ridades poliitilist karjääri teinud Roode Autorollo tsiviilasjas esitatud kassatsioonkaebuse juures olevast menetlusabi taotlusest, millega Roode palub riigilt abi riigilõivu tasumiseks.

Nii teenib advokaadibüroos MOB-CS nõunikuna ametis olev Roode juristitöö eest iga kuu 500 euro suurust palka.

Alates 2016. aasta detsembrist on Roodel üleval ka 20 122 euro suurune solidaarne maksukohustus ning tema pangakonto on arestitud. Roode on maksuvõla vaidlustanud.

Teatavasti mõisteti Autorollo pankrotiga seotud kuritegudes süüdi jäänud Roodele peale 12 740 euro suuruse rahalise karistuse ka nelja-aastane ettevõtluskeeld.

Järgnevas lühiintervjuus selgitab Roode vaidlust maksuametiga:

Kas seda on liiga julmalt öeldud, et olete Autorollo jamade tõttu majanduslikult laostunud? Kuidas ma teile siis nüüd vastan... Ma astusin advokatuurist välja...

Ja ettevõtluskeeld on nüüd ka peal? Ega mul seda entusiasmi...see on nii pikk lugu... Tegelikult ma otsustasin enda jaoks aastal 1998, et ega ma Eestis ettevõtlusega nii väga tegelema ei kipu. Nüüd olen saanud ettevõtluskeelu, kuigi ma ise ettevõtja ei olegi olnud. Kui te küsite, kas ma olen laostunud, siis ma ütleksin teistpidi ja te võib-olla ei usu mind, aga inimesed vahest mõtlevadki teistpidi. Ma tooksin sellise võrdluse, et hullusärgil ja surilinal taskuid ei ole.

Küsisite ka riigilõivu tasumiseks abi? Jah, kui on juba niimoodi, et maksuamet on otsustanud minuga jonnida ja nii edasi.

Teie pangakonto on arestitud? Kui riik niimoodi tahab, et selliseid takistusi minu teele veeretab, las ta siis veeretab.

Kas see maksukohustus tuleneb Autorollo asjast? See maksumenetlus algas täpselt samal päeval, kui mulle esitati kriminaalasjas kahtlustus. See on omavahel üheselt ja selgelt seotud. Vaidlustatud maksukohustus on seotud ainult sellega, et viidates käimasolevale kriminaalmenetlusele, ma keeldusin maksumenetluses teatud dokumente esitamast ja hiljem tõlgendati seda kui asjaolu, mis tõendab minu tahtlikkust maksude mittemaksmisel. Ilmselgelt tahtis prokuratuur maksumenetluse kaudu tõendeid saada. Ma tuginesin enda mittesüüstamisprivileegile. Alguses maksuamet ka aktsepteeris seda. Hiljem öeldi, et 2010. aasta kohta ei olnud õigust sisendkäibemaksu maha arvata.

Autorollo haagis.  Foto: Raul Mee

Autorollo kassatsioonkaebused esitati riigikohtusse

Tallinna ringkonnakohtu hiljutise otsuse peale, millega mõisteti ettevõttele tekitatud kahju osaliselt välja Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroolt, kuid mitte Keit Pentus-Rosimannuselt ja Rain Rosimannuselt, esitasid riigikohtusse kassatsioonkaebuse nii Autorollo pankrotihaldurid kui ka Roode ja NJORDi esindajad.

Kolmandal ringil Tallinna ringkonnakohtus olnud Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse ning endise advokaadi Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo vastu rahuldati märtsi alul osaliselt ainult Roode ja NJORDi vastu.

Rain Rosimannuse vastu esitatud nõude jättis ringkonnakohus rahuldamata ning muutmata jäi ka juba maakohtus rahuldamata jäänud hagi Keit Pentus-Rosimannuse vastu. Kuid Roode ja NJORD Advokaadibüroo pidid osaühingu Autorollo pankrotivarasse maksma solidaarselt kahju hüvitamiseks 120 052 eurot ja viivist 51 123 eurot.

Selle ringkonnakohtu otsuse peale esitasid kassatsioonkaebuse Autorollo pankrotihaldurid ning ka Roode ja NJORD.

Autorollo pankrotihaldurite arvates jättis ringkonnakohus tähelepanuta, et hageja tugines hagis muu hulgas sellele, et Autorollo võlausaldajatele on tekitatud kahju. Samuti puudub ringkonnakohtu otsuses kostjate tegevuse terviklik käsitlus. Seejuures ei ole tõendeid analüüsitud nende koostoimes, millega on ringkonnakohus oluliselt rikkunud menetlusnorme.

Nii leiavad Autorollo pankrotihaldurid, et kui Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus oleksid kõigest infot vahendanud, siis puudunuks neil põhjus teatada raamatupidajale Autorollo asjaajamise ülevõtmisest. Ka ei olnuks Keit Pentus-Rosimannusel sel juhul põhjust nõuda raamatupidajalt välja raamatupidamise andmed – Autorollo juhatuse liikmena pidid Väino Pentusele olema teada nii esitatud ostu- kui ka müügiarved, kindlasti ka põhivara ja laenud. Ka ei olnuks Keit Pentus-Rosimannusel ja Rain Rosimannusel info vahendajana vajalik raamatupidajalt saadud materjale ise läbi töötada ja teatada, et Keit Pentus-Rosimannus vajab ka edasi raamatupidaja abi.

Eraldi soovis hageja aga rõhutada, et kui Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus oleksid olnud vaid Väino Pentuselt ja Väino Pentusele info vahendajad, oleksid nad teadnud, et raamatupidaja ülekandeid teha ei saa ja et ülekandeid on seni teinud vaid Väino Pentus.

Kassatsioonkaebus ka Roodelt

Kassatsioonis palus Roode tühistada ringkonnakohtu otsus osas, milles rahuldati hagi tema suhtes ning teha uus otsus, millega jäetakse Autorollo hagi täies ulatuses rahuldamata ning menetluskulud vastustaja kanda.

Roode on seisukohal, et Tallinna ringkonnakohtu otsus loob ohtliku pretsedendi, sest selle realiseerumisel võib äriühingu majandustegevuse ebaõnnestumise eest juhatuse liikme asemel vastutada hoopis advokaat, ja seda vaatamata kliendilepingu nõuetekohasele täitmisele.

NJORD Advokaadibüroo, mille partner Roode Autorollo tehingute ajal oli, esitas samuti kassatsioonkaebuse, milles leitakse, et ringkonnakohtu otsus ei tohi sellisel kujul jõustuda ning otsuse põhjendused ei tohi muutuda osaks Eesti kohtupraktikast. Niivõrd mahukas, keeruline ning NJORDi jaoks olulise tähendusega kohtumenetlus ei saa lõppeda otsusega, mis on hagi rahuldamise põhjuste ning advokaadibüroo vastutuse aluste osas mõistetamatu. Riigikohus peab tegema veel ühe katse selle vaidluse õigeks ja selgeks lahendamiseks.

„Advokaadile ei saa üle kanda kliendiks oleva äriühingu juhatuse liikme vastutust äriühingu ees. Advokaadil ei ole kohustust kontrollida seda, kas äriühingu juhatuse liikme antud juhised on äriühingu huvidega kooskõlas või kas juhatuse liige on advokaadile juhiseid andes äriühingule lojaalne. Advokaadil ei ole kohustust kontrollida, kas äriühingu juhatuse liige ei riku advokaadile juhiseid või heakskiitu andes oma kohustusi äriühingu ees,“ leiavad NJORDi esindavad vandeadvokaadid Marit Toom ja Madis Saar advokaadibüroost Kaevando & Partnerid.

Pole perspektiivi riigikohtusse minekul

Keit Pentus-Rosimannuse kaitsja Raidla Ellexi vandeadvokaat Toomas Vaher kommenteeris pärast ringkonnakohtu otsust, et hagejad on selle asja sisuliselt kaotanud ning kolmandat korda riigikohtusse pöördumisel ta hageja jaoks mingit perspektiivi ei näinud. 

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011. aastal ning aasta hiljem esitasid pankrotihaldurid ligi 580 000eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja vandeadvokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu.

Hetkel kuum