Äripäev • 1. mai 2018 kell 9:45

Teatud kahjunõuete aegumispiir pikeneb oluliselt

Foto: PantherMedia/Scanpix

Riigikogus tuleb mais arutusele eelnõu, mis muudab tsiviilseadustiku üldosa ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa ning mille eesmärk on pikendada teatud kahjunõuete aegumistähtaega.

Eelnõuga muutub kohtulahendi või muu täitedokumendiga tunnustatud tsiviilõiguse teatud nõuete aegumistähtaeg - praegu aeguvad need nõuded kümne aastaga, kuid eelnõu sätestab, et nõue õigusvastaselt tekitatud kahju eest ja kriminaalmenetluses esitatud väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb kümnelt aastalt 20-le.

Näiteks kui kohtuotsusega on ohvri kasuks välja mõistetud hüvitis kehavigastuse tekitamise eest, siis on tulevikus selle nõude aegumistähtajaks 10 aasta asemel 20 aastat. Muudatuse eesmärk on parandada võlausaldaja õiguslikku positsiooni. Muude tsiviilõiguse nõuete, näiteks müügilepingu alusel ostuhinna tasumise nõude või laenulepingust tuleneva nõude aegumistähtajaks jääb 10 aastat.

Hetkel kuum