Äripäev • 13. juuni 2018 kell 8:35

Tselluloositehase planeeringut linnal vaidlustada ei õnnestunud

Foto: EPA

Tartu linna vaidlustus Emajõe lähedale plaanitava tselluloositehase eriplaneeringu algatamise vastu kohtus menetlust ei leidnud.

Tallinna Halduskohus tagastas linna kaebuse, sest kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik, teatas kohus.

Tartu linna seisukoht oli, et tehase asukoha eelvalik oli tehtud enne eriplaneeringu algatamist ja tehase planeerimiseks valitud vale planeerimise viis. Kuna riigi eriplaneeringul on omavalitsusel kaasaütlemise õigus väiksem, siis on linna vaate järgi tegemist nende enesekorraldusõiguse rikkumisega.

 

Valitsus väitis vastu, et planeeringu algatamine ning koostamine ei riku linna õigusi, huve ega keskkonda, kuna selle alusel puidurafineerimistehase rajamist, tingimusi ega asukohta veel ei otsustata.

Kohus nõustus valitsuse väidetega. „Käesoleval hetkel ei ole võimalik väita, et riigi eriplaneeringu algatamine viiks vältimatult Tartu linna õiguste rikkumiseni. Seadusest tuleneva kaebeõiguse piirangu eesmärk on vältida olukorda, kus hinnang menetluse lõpptulemusele antakse ebapiisava teabe pinnalt,“ otsustas kohus.

Kaebuse tagastamine ei võta õigust pöörduda uuesti kohtusse kuna selle tagastamisel loetakse, et kaebus ei ole kohtu menetluses olnud. Kohtusse on üritanud pöörduda ka MTÜ Eesti Metsa Abiks ja MTÜ Emajõe Kaitseselts. Mõlemad kaebused on samuti tänaseks tagastatud.

Hetkel kuum