Äripäev • 10. juuli 2018 kell 11:17

Töötute arv veidi vähenes

Foto: Raul Mee

Juunis vähenes võrreldes maikuuga töötute arv protsendi võrra, teatas töötukassa.

Juuni lõpus oli töötuna registreeritud 29 489 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,5%. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9556 ehk 32%. Registreeritud töötuse määr oli juunis kõrgeim Ida-Virumaal (8,6%) ja madalaim Hiiumaal ja Saaremaal (3,3%).

Juunikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3028 inimest. Töötukassa pakutavatest teenustest kasutati kõige enam tööturukoolitust. Kõige rohkem on osaletud keelekoolitustel, järgnevad transporditeenuste, arvutikasutuse ning juhtimise ja halduse valdkonna koolitused.

Juunis lisandus töötukassale vahendamiseks 4672 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 701. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid lihttöölistele (24%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) ja teenindus- ja müügitöötajatele (20%) pakutavad töökohad.

Juunis esitati töötukassale 3321 töövõime hindamise taotlust, mida oli 13% vähem kui mais.

Töötukassa teine kvartal numbrites

Teises kvartalis keskmiselt oli töötuna registreeritud 30 359 inimest. Võrreldes 2017. aasta teise kvartaliga on registreeritud töötute arv suurenenud 1% võrra, mis tuleneb vähenenud töövõimega klientide arvu kasvust.Registreeritud töötuse määr ulatus 4,7%-ni, mis on 0,1 protsendipunkti kõrgem kui 2017. aasta teises kvartalis ning 0,4 protsendipunkti madalam kui 2018. aasta esimeses kvartalis.Võrreldes esimese kvartaliga vähenes registreeritud töötute arv 2018. aasta teises kvartalis 9% võrra (eelmise aasta esimeste kvartalite võrdlus oli 6%).Töötukassale lisandus vahendamiseks 16 380 tööpakkumist (5% vähem kui 2017. aasta teises kvartalis). Võrreldes eelnenud kvartaliga lisandus teises kvartalis uusi tööpakkumisi 28% võrra rohkem.

Hetkel kuum