Äripäev • 23. august 2018 kell 7:02

Toidu käitlejate elu läheb lihtsamaks

Restoran.  Foto: Bloomberg

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille suurim muudatus on seotud tegevusloa kohustuse kaotamisega mitmes toidu käitlemise valdkonnas.

Tulevikus tuleb toidu käitlemise alustamisest vaid teavitada veterinaar- ja toiduametit, vahendas kaubanduskoda oma uudiskirjas. Koda märgib, et toetab eelnõu eesmärki vähendada käitlejate halduskoormust, kehtestada hoonetele ja ruumidele paindlikumad nõuded ning laiendada loomse toidu turustamise võimalusi. Samal ajal tuleb aga tagada see, et nõuete leebemaks muutmise ja tegevusloa kohustuse kaotamise korral oleks tagatud ettevõtjatele võrdsed konkurentsitingimused ning käideldud toidu ohutus inimese tervisele.

Eelnõu kohaselt kaob 2021. aasta 1. jaanuarist loakohustus eramajas mitteloomsete esmatoodete käitlemisel (nt porgandite riivimine, salatilehtede tükeldamine), mitteloomse ja liittoidu töötlemisel, loomse toidu töötlemisel juhul, kui tegevus on väikesemahuline ja vastab jaekaubanduse mõistele. Samuti kaob loakohustus toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu ladustamisel jae- või hulgikaubandusettevõtetes, kui ladustamine on ainus tegevus ja toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu käitlemisel jaekaubanduses, kui tegevus on väikesemahuline.

Seega tuleb toidu käitlemise alustamisest veterinaar- ja toiduametit vaid teavitada - siiani võis toidu käitlemisega alustada alles pärast järelevalveametniku kontrolli toimumist. Kuigi kaob tegevusloa taotlemise kohustus, jäävad kehtima kõik toiduohutusega seotud nõuded, mis peavad olema täidetud enne majandustegevusteate esitamist ja käitlemisega alustamist.

Lisaks loobutakse seaduse tasemel sätestamast, millistel alusel määrab toidukäitleja toidu säilitamisnõuded. Toidu säilitamise nõuete täitmise eest vastutab toidukäitleja ning need töötatakse välja ja kehtestatakse ettevõtte enesekontrolli tegevuste raames.

Kuigi muudatused on tervitatavad, siis leiab kaubanduskoda - nii nagu ka toiduliit -  et tegevusloa nõudest ei tohiks loobuda nende ettevõtjate puhul, kes käitlevad kiiresti riknevat toitu, ning kehtestada viited toidu säilitamisnõuete (aeg ja temperatuur) määramise alustele. Kaubanduskoda pooldab ka mikroettevõtjatele ja väiketapamajadele leebemate nõuete kehtestamist, mis annab võimaluse alustada toidu käitlemisest väiksemate investeeringutega. Nõuete ühtlustamisega tagatakse sarnases olukorras olevate käitlejate võrdne kohtlemine.

Hetkel kuum