• Jaga lugu:

  Ehitiste ihuarst: tellija ei jää rahule väikese arvega

  Üritame tegutseda nii, et hoone tellija jääb meiega rahule ja see rahulolu ei saa seisneda selles, et esitame talle hästi väikse arve, ütleb volitatud ehitusinsener Toomas Rihvk.

  Omanikujärelevalvet tegeva Saaremaa firma OÜ Ösel Consulting tegevjuhi Toomas Rihvki sõnul oli Pärnu Vanalinna Põhikooli renoveerimine üks nende keerulisemaid objekte.Foto: Väinu Rozental
  „Hoone peab saama funktsionaalne, mugav, kvaliteetne,“ loetleb omanikujärelevalvet tegeva Saaremaa firma OÜ Ösel Consulting tegevjuht Rihvk. „Peamine, et hoone ja kommunikatsioonidega ei oleks tulevikus probleeme. Kõige keerulisemad on kaasaegsed insenerisüsteemid, kõike tahetakse automatiseerida ja üle pilve jälgida ning juhtida.“
  Ehitusseadustik näeb ette sõltumatut omanikujärelevalvet. Selle ülesanne on tellijat nõustada ja abistada ning kontrollida, et hoone ehitatakse tellijaga kooskõlastatud ja nõuetele vastava projekti järgi. Millal ja kui sageli järelevaataja objektil viibib, sõltub ehitise keerukusest, spetsiifikast ja ehitusprotsessi kiirusest. Omanikujärelevalve moodustab tavaliselt kuni üks protsent ehituse maksumusest.
  Ösel Consultingul on olnud häid ja kehvemaid aegu, aga viimaste aastate majandusnäitajad on jõudsalt ülespool rühkinud ja tänu sellele jõudis ettevõte Gaselli TOPi (235. koht). „Vahepeal ei olnud me uute lepingute otsimisel ilmselt kõige agressiivsemad,“ jääb Rihvk nelja-viie aasta tagusest kahjumist rääkides napisõnaliseks ja jätkab tunduvalt optimistlikumalt: „Sellel aastal suureneb käive taas. Ka kasumit teenime rohkem kui mullu.“
  Kodused objektid Pärnus
  Rihvki ettepanekul kohtume mitte Kuressaares vaid Pärnus ja vestluspaigaks on Estonia SPA keskpäevaselt tühi restoran. Rihvk tunneb seda maja nagu oma viit sõrme – see on üks mitmest objektist Pärnus, kus ta viimati omanikujärelevalvet on teinud. „See objekt andis kogemuse, mida paljudel kolleegidel ei ole. Üldjuhul on bassein kas maapinnaga samal tasandil või pigem keldrikorrusel, aga siin ehitati bassein kolmandale korrusele,“ räägib ta.
  Rihvk ei sõitnud tol päeval Pärnusse pelgalt ajakirjanikuga kohtuma. Enne seda on ta jõudnud käia Pärnu Vanalinna Põhikoolis garantiijärgset ülevaatust tegemas. „Olen sellel objektil pidanud ka pärast valmimist rohkem käima, kui ülejäänutel meie firma garantiijärgsetel objektidel kokku,“ lausub ta. „Tegu on kahe muinsuskaitse all oleva hoonega ja nende renoveerimine oli meile valus kogemus.“
  Umbes pooled Ösel Consultingu järelevalvatavatest objektidest asuvad mandril. Rapla- ja Pärnumaast kaugemale itta nad väga ei trügi. „Kui lihtsa vundamendi armeerimise kontrollimiseks on vaja sõita 200-300 kilomeetrit, siis see ei ole normaalne,“ põhjendab Rihvk. „Üritame sõite optimeerida. Kõige parem, kui mitu objekti asuvad ühes linnas, näiteks on meil mõnel aastal olnud korraga mitu hoonet Haapsalus, Tallinnas ja Pärnus. Kui oleme suurema objekti hanke võitnud, on mõttekas lähedal asuva objekti hankel natuke madalam hind pakkuda ja püüda ka see objekt endale saada.“

  Unistus. Toomas Rihvk arvab, et ehitussektoris ei saa unistada sellest, et käive kasvab igal aastal kaks korda ja oleme taas Gaselli edetabelis. "Karta on, et majandustsükli kõver on lõpetanud tõusu. Aga mõned unistused siiski on. Eesmärk on olla viie aasta pärast Lääne-Eesti suurim konsultatsioonifirma käibe poolest. Me tahame kasvada, aga mitte väga suureks. Kasvuks on vaja leida juurde tegevusvaldkondi. Näiteks tegeleda keerulisemate ja kõrgendatud nõudmistega klientide erisoovide lahendamisega, samuti peame plaani tekitada firmasse projekteerimise ja teostusmõõdistamise võimekus. Riik kavatseb anda mingi osa tuleohutuse järelevalvest erafirmadele, võimaluse avanedes tahame ka meie siin kaasa lüüa."

  Nutimaailm teeb töö lihtsamaks
  Rihvk ütleb, et sageli tuleb neil ehitusobjektidel tekkivate probleemidega tegeleda siiski jooksvalt ehk et need tuleb lahendada kohe, sõltumata sellest, kas asud füüsiliselt Kuressaares või mujal. „E-areng on meie tööd lihtsustanud, sest iga väikese kontrollimist vajava töölõigu pärast ei pea objektile sõitma,“ seletab Rihvk. „Usaldusväärse ehitajaga lepitakse kokku mängureeglid. Ehitaja saadab projekteerijale, tellijale ja järelevalvajale fotod, tõestamaks tehtud töö kvaliteeti.“
  Ösel Consultingu asutasid 2006. aasta aprillis saarlased Valter Koost ja tema poeg Riho Koost. Pensionär Valter Koost on jätkuvalt pereettevõtte juhatuse liige, Riho ei tööta juba ammu perefirmas, ent tema abikaasale Tuulile kuulub enamusosalus.
  „Sõltumatu omanikujärelevalve sätestati pärast Eesti astumist Euroopa Liitu, enne seda tegelesid ehitusjärelevalvega kohalikud omavalitsused ja riik,“ täpsustab Toomas Rihvk. „Paljud praegused järelevalvet teostavad ettevõtted alustasid enam-vähem samal ajal.“
  Maxima Riia kriis andis tööd
  Rihvki sõnul sai ettevõte omapärase kogemuse 2014. aastal, kui osaleti ekspertide meeskonnas, kes vaatas üle Maxima kaubanduskeskused Eestis. „Maxima reageeris Riias toimunud traagilisele katusevaringule nii, et Eestis tehti kaks sõltumatut ekspertiisi iga nende kaubandushoone kohta,“ räägib Rihvk. „Maxima poed Eestis ei ole varisemisohtlikud, aga kahjuks tuvastasime puudujääke nii mitmegi kaubandushoone kandekonstruktsioonis.“
  Et töö mitmekesisem oleks ja kogemusi rohkem koguneks, tahaks Rihvk eelkõige tegeleda keerulisemate ja nõudlikumate klientidega. „Sellised kliendid nõuavad maksimumtulemust ja see sunnib end täiendama,“ seletab ta. „Sellised kliendid tahavad insenertehnilisi tippsüsteeme ja nüüdisaegseid lahendusi. Sa pead kõik selle endale eelnevalt selgeks tegema, et olla valmis võimalike probleemide ennetamiseks või lahendamiseks.“

  Mis on kiire kasvu põhjused?

  Aastatel 2014-2016 kasvas OÜ Ösel Consulting käive 1,75 ja ärikasum 152,96 korda.
  1. Ehitusprojektide ekspertiis. Ehitusseadustikus sätestati 2015. aastal, et inimhulkadega seotud objektidele tuleb teha ehitusprojektide ekspertiis. Kui Euroopas algab inimhulga mõiste 500 inimesest, siis Eestis tuleb teha ehitusprojektide ekspertiis hoonele, milles saab samaaegselt viibida üle 50 inimese ehk et ehitatavatele ja renoveeritavatele koolidele, lasteaedadele, kaubanduskeskustele, paljudele büroohoonetele jm. Ekspertiis kui suurema lisandväärtusega tegevus kergitas ettevõtte majandusnäitajaid.
  2. KredExi raamleping. Ösel Consulting oli üks viiest firmast, millega KredEx sõlmis raamlepingu korruselamute rekonstrueerimisprojektide ekspertiiside tegemiseks. Raamleping sõlmiti 2014. aastal ning see kestis kolm aastat. Ösel Consulting on pikemaaegseid koostöölepinguid sõlminud ka näiteks TTÜga, Keskkonnaametiga, Tallinna Haridusametiga jt.
  3. Spetsiifilised objektid. Ettevõte on järjest enam omanikujärelevalvet teinud suurematel ja spetsiifilisematel ehitusobjektidel. Ettevõttes on pädevus teha järelevalvet ka muinsuskaitse all olevatel objektidel.

  Milline vanasõna iseloomustab teie tegevust?

  Anna aega, aeg annab head nõu. Ma juhiksin tähelepanu ajale ja seepärast toon välja sellise ütluse. Ehitis peab valmima tähtajaks, ent mulle tundub, et tähtajad on pigem liiga lühikesed. Kui aprillis lüüakse kopp maasse, siis jõuluks peab kaubanduskeskus valmis olema. Ehitajal on alati vähe aega, tellijal on aega veel vähem.

  Öeldakse ka, et ühtegi kartulit ei tohiks süüa kuumalt. Ehitusnõupidamistel löövad teinekord emotsioonid üle pea, eriti kui jutt käib muudatustöödest ehk sisuliselt lisarahast. Omanikujärelevalve on neutraalne kõrvaltvaataja ja kui vaidlus eriti tuliseks on läinud, olen öelnud, et ärme kohe otsust vastu võta. Soovitan kõigil rahulikult järele mõelda ja saata näiteks oma otsus järgmise päeva hommikul asjaosalistele mailitsi.

  Toomas Rihvk

  Vanalinna Põhikooli objekt tõi tunnustuse

  Rauno Lee, Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht
  Linna tellimusel ehitatavatel objektidel on omanikujärelevalvet teinud paljud firmad. Ma ei hakka Ösel Consultingut konkurentidega võrdlema, ent nii palju võin öelda, et kui see firma järelevalvajaks võtta, siis hätta ei jää. Nad on väga professionaalsed oma alal.
  Viimati tegi Ösel Consulting omanikujärelevalvet Pärnu Mai Kooli ja Pärnu Vanalinna Põhikooli renoveerimisel. Neile objektidele sattusid nad tänu riigihankekonkursi võitmisele. Kuna Vanalinna Põhikooli kaks hoonet on muinsuskaitse all, sai järelevalvet teha vaid muinsuskaitse tegevusloaga firma. Ösel Consultingu tegevjuht Toomas Rihvk on volitatud ehitusinsener. Suhtlesime peamiselt temaga. Rihvk on väga korrektne ja konkreetne, tunda oli, et ta on südamega asja juures.
  Ehituskoosolekud Vanalinna Põhikoolis olid igal nädalal, kokku oli 48 korralist koosolekut. Muinsuskaitseline objekt on tavaobjektist keerulisem, sestap kestsid ka koosolekud teinekord mitmeid ja mitmeid tunde. Omanikujärelevalve tegija peab olema erapooletu tellija, ehitaja ja teiste asjaosaliste suhtes, kuid vajadusel aitab ka nö korra majja lüüa.
  Et Rihvk sai oma tööga väga hästi hakkama, tõendab muinsuskaitseameti tänukiri. Amet tunnustas Rihvki eelmisel aastal Vanalinna Põhikooli hoonete kõrgetasemelise muinsuskaitselise järelevalve eest.
  Rihvki töö antud objektil pole veel lõppenud. Kolmeaastase garantiiaja jooksul peab ta teostama garantiiülevaatusi, tuvastama ja protokollima võimalikud puudused ning teostama järelkontrolli tööde puhul, mis tehakse garantii korras.

  Ehituse järelevalvaja kolm soovitust

  1. Sea tegevusele reaalsed eesmärgid. Kõrgkool annab noorele inimesele vaid esmase kutse. Kui vastne ehitusinsener ei taha lahkuda õpitud erialalt, on tal neli võimalus: hakata projekteerima, minna ehitusplatsile, pakkuda järelevalveteenust või asuda tööle ehitusametnikuna. Tee selgeks kõikide variantide plussid-miinused ja otsusta, mis valdkonnas tegutseda tahad.
  2. Bilanss kontrolli alla. Tulud ja kulud tuleb hoida kontrolli all. See tähendab, et suuri riske ei tohi võtta. Näiteks suurte projektidega kaasneb alati risk, et kompetentsi kipub nappima või raugeb jõud halbade asjaolude kokkulangemise tõttu.
  3. Ürita olla parim. Ürita olla oma sektoris ja tööpiirkonnas kõige usaldusväärsem ja parim. Meie tööpiirkond on Lääne-Eesti ja meil on siin kümmekond konkureerivat firmat. Vähemalt pooled klientidest on sellised, kes on meie käest küsinud hinda kaks, kolm ja mõned kolmekümneski kord. Kui firma küsib taas ja taas hinda, siis näitab see, et ta hindab sinu tööd ja oskusi kõrgelt.
  Mis on mis?
  OÜ Ösel Consulting
  * Asutatud 4.04.2006.
  * Osutab ehituslikku omanikujärelevalvet.
  * Tegevjuht Toomas Rihvk.
  * Omanikud: 88,89% Tuuli Koost, 6,06% Valter Koost, 5,05% Toomas Rihvk.
  * Gaselli TOPis 235. kohal.
  * Töötajaid 6.
  * Keerulisemaid objekte, kus teostatud omanikujärelevalvet: Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (2012), Läänemaa Ühisgümnaasium (2013), Estonia SPA (2015), Nukuteater (2016), Pärnu Vanalinna Põhikool (2017) jt.
  * 2006 aprill – firma asutasid isa ja poeg Valter ja Riho Koost.
  * 2007 – tegevjuhina alustas tööd Ainar Viires (lahkus tegevjuhi kohalt 2016).
  * 2014 – teostati Maxima kaubanduskeskuste ohutuse uuringuid.
  * 2016 mai – tegevjuhiks sai senine projektijuht Toomas Rihvk.
  * 2016 – hakati rohkem tegema ehitusprojektide ekspertiise.
  * 2017 november – omanike ringi kaasati Toomas Rihvk.
  * 2018 – saadi ISO 9001:2015 kvaliteedi juhtimise sertifikaat.
  Kes on kes?
  Toomas Rihvk
  * Lõpetanud Orissaare Keskkooli (1978) ja TPI tööstus- ja tsiviilehituse eriala (1984).
  * Töötanud Saare KEKis töödejuhatajana, Pöide sovhoosi ehitusosakonna juhatajana, OÜs Estconde-E objektijuhi ja projektijuhina. Alates 2011. aastast töötab Ösel Consultingus.
  * Volitatud ehitusinsener aastast 2013.
  Allikas: OÜ Ösel Consulting, Äripäev

  Äripäeva gaselli rubriik, kus kirjutame kiiresti arenevatest väikefirmadest ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus. Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja ärikasum enne makse aastatel 2014, 2015 ja 2016. 2014. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2014-2016 kasvama käive ja ärikasum vähemalt 50%. TOPi jõudis tänavu 901 ettevõtet

  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Olivia Kranich: nullbürokraatiat lubav riik kehtestab uue aruandekohustuse
Autoriõiguse seaduse muudatused panevad ettevõtjale eurodirektiivi toel kohustuse autoritele ja esitajatele nende teoste kasutamise kohta põhjalikult aru anda. Suvel jõustuvas õigusaktis on mitu segaseks jäävat asjaolu, ennekõike tähendab muudatus aga ettevõtjale kasvavat halduskoormust, kirjutab Soraineni vandeadvokaat Olivia Kranich.
Autoriõiguse seaduse muudatused panevad ettevõtjale eurodirektiivi toel kohustuse autoritele ja esitajatele nende teoste kasutamise kohta põhjalikult aru anda. Suvel jõustuvas õigusaktis on mitu segaseks jäävat asjaolu, ennekõike tähendab muudatus aga ettevõtjale kasvavat halduskoormust, kirjutab Soraineni vandeadvokaat Olivia Kranich.
Kukkuvad turud veavad ka nafta hindu alla
Naftahinnad on täna langenud enam kui 2protsendi võrra, sest investorid muretsevad Föderaalreservi intressimäärade tõstmise pärast. See mõjus survestavalt ka teistele toorainetele, vahendab Reuters.
Naftahinnad on täna langenud enam kui 2protsendi võrra, sest investorid muretsevad Föderaalreservi intressimäärade tõstmise pärast. See mõjus survestavalt ka teistele toorainetele, vahendab Reuters.
Päikeseenergia tootjate arv kolmekordistus ja kasvab veelgi
Möödunud aastal kasvas taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia maht üle 15 protsendi, suurima osa taastuvenergiast andsid biomass, biogaas ja jäätmed ligi 60 protsendiga, kõige kiiremini kasvas aga päikeseenergia tootmise maht ja tootjate arv, teatas Elering.
Möödunud aastal kasvas taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia maht üle 15 protsendi, suurima osa taastuvenergiast andsid biomass, biogaas ja jäätmed ligi 60 protsendiga, kõige kiiremini kasvas aga päikeseenergia tootmise maht ja tootjate arv, teatas Elering.
Selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted
Täna õhtul selgusid Eesti Startupi auhindade saajad, kes on möödunud aasta edukaimad Eesti iduettevõtted, maailma muutvate ideede elluviijad ning Eesti idusektori arengusse panustanud tegijad ja investorid.
Täna õhtul selgusid Eesti Startupi auhindade saajad, kes on möödunud aasta edukaimad Eesti iduettevõtted, maailma muutvate ideede elluviijad ning Eesti idusektori arengusse panustanud tegijad ja investorid.