Äripäev • 16. november 2018 kell 13:56

Eleon Grupp vaidlustab kohtus konkurentsiameti otsuse

ASi Eleon Grupp juht Andres Sõnajalg leiab, et Eesti Energia ja Enefit Greeni tehingu puhul võib olla märke konkurentsiameti ja teiste osaliste kallutatusest.  Foto: Eiko Kink

Eleon Grupp peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leitakse, et konkurentsiamet võis rikkuda seadust.

Eleon Grupp esitas mahukad vastuväited Nelja Energia ning Enefit Greeni koondumise menetluses, kuid konkurentsiamet pole esitatud vastuväidete kohta tagasisidet andnud.

Ettevõte leiab, et Eesti Energia ja Enefit Greeni tehing viidi lõpuni salatsedes – enne, kui sellest teatati avalikkust ja menetlusest huvitatud isikuid. Eesti Energia on meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril kohe pärast koondumisloa saamist.

"Tähelepanuväärne on aga, et Ametlikes Teadaannetes teavitas konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud," kirjutatakse Eleon Grupi saadetud pressiteates.

„Selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel ning see heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele,“ ütles Eleon Grupi esindaja Andres Sõnajalg. Seejuures lükkas ta kategooriliselt tagasi ajakirjaniku küsimuse, kas vaidlustus on mingis vormis kooskõlastatud ettevõttega Skinest või Oleg Ossinovskiga.

Kohe pärast Avalikes Teadetes otsuse teate lugemist esitas Eleon Grupp 7. novembril teabenõude koondumisotsuse esitamiseks, mida siiani esitatud ei ole. Teabenõue tuleb aga täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

„Konkurentsiamet on meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab konkurentsiamet, millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladus, mis mitte, ning vastuväidete esitajatel palus konkurentsiamet vastava info esitada kohe pärast vastuväidete esitamist juba varasuvel,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

„Konkurentsiamet oli selgelt teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine. Seevastu on konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitset,“ selgitas Holsmer.

Eleon Gruppi kuuluvad ettevõtted AS Eleon, AS Eesti Elekter, OÜ Eurowind, OÜ Vaivara Tuulepark, AS Roheline Elekter, OÜ Aidu Tuulepark, AS Energia Agentuur, AS Elektri Energia ja OÜ Estwind Energy.

Hetkel kuum