Kristjan Pruul • 19. veebruar 2019 kell 10:58

Euroopa pangandusjärelevalve alustas eile Eesti finantsinspektsiooni uurimist

Taani ja Eesti finantsinspektsioonide tegevust hakkab uurima Euroopa pangandusjärelevalve.  Foto: EBA

Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) uurib, kas Eesti ja Taani finantsjärelevalve asutused on rikkunud Euroopa Liidu õigust seoses Danske panga rahapesule viitava tegevusega.

"EBA alustas 18. veebruaril ametlikku uurimist seoses ELi õiguse võimaliku rikkumisega finantsinspektsiooni ja Finanstisynet poolt seoses rahapesuga seotud tegevusega Danske pangas ja selle Eesti filiaalis," teatas täna EBA.

Uurimist alustati Euroopa Komisjoni kirja peale, milles kutsuti EBAd kasutama kõiki tema valduses olevaid tööriistu, et välja uurida, kas tegemist on olnud veaga Eesti või Taani finantsjärelevalves. Enne ametliku uurimise alustamist pöördus EBA ka mõlema asutuse poole.

Uurimise lõpptulemusena selgub liikmesriigi võimaliku rikkumise sisu, misjärel antakse liikmesriigile ka soovitusi tulevikus samaväärsete rikkumiste vältimiseks, selgitas finantsinspektsioon.

„Finantsinspektsioon on andnud Euroopa Pangandusjärelevalvele põhjaliku ülevaate oma aastatepikkusest järelevalvetegevusest Danske Bankis ning oleme valmis ka edaspidi läbipaistvalt koostööd tegema,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler teate vahendusel.

„Eeldame, et EBA kohtleb järelevalveid ühetaoliselt ehk sarnast põhjalikku käsitlust leiavad ka teised tänaseks tuntud kaasused ja nende õigeaegne tuvastamine kaasusega seotud riikide järelevalveasutuste poolt,“ lisas ta.

Finantsinspektsioon: vastame kõigile päringutele

Finantsinspektsioon teatas, et on olnud seni ja kavatseb olla ka edaspidi avatud vastustes EBA päringutele Danske Banki asjas, et aidata igati kaasa tõese ja õiglase otsuse kujundamisele.

2014. aastal Danske Eesti filiaalis läbi viidud kohapealsed kontrollid näitasid, et panga riskikontroll ei vastanud ärimudelile. 2015. aastal sundis Finantsinspektsioon ettekirjutusega panka oma riskantsete mitteresidentide äri Eestis sulgema. 2019. aastal tegi Finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse, millega keelustas vahepeal ilmnenud uute asjaolude tõttu panga filiaali tegevuse Eestis täielikult.

Euroopa pangandusjärelevalve on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.

Hetkel kuum