Äripäev • 30. aprill 2019 kell 10:15

Rahapesuseadust rikkunud Eesti ettevõttelt võeti tegevusluba

Foto: Reuters/Scanpix

Finantsinspektsioon tunnistas esmaspäeval kehtetuks ASi Talveaed makseasutuse ja täiendava tegevusloa oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumiste tõttu.

Finantsinspektsioon hinnangul ei vääri Talveaed makseasutusena tegutsemise õigust. "Seda peamiselt põhjusel, et ettevõte on aastate jooksul oluliselt rikkunud tal olevaid kohustusi, eelkõige seonduvalt makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega," teatas inspektsioon. "Talveaia rikkumised on kogumina sellised, et kahjustavad finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust."

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul näitas Talveaed üles lugupidamatust kogu õiguskorra suhtes ning ohustab finantssektori stabiilsust ja usaldusväärsust, sest on rikkunud talle seadusega pandud kohustusi ega vaevunud puudujääke likvideerima ka pärast korduvat inspektsiooni sekkumist.

Rahatrahvist ei olnud tolku

Finantsinspektsioon teatas, et on andnud Talveaiale mitu võimalust oma tegevus õigusaktides nõutuga kooskõlla viia, sealhulgas korduvalt juhtinud rikkumistele tähelepanu.

2017. aasta novembris karistas finantsinspektsioon makseasutust kohapealse kontrolli käigus tuvastatud vara hoidmise nõuete rikkumise eest enam kui 18 000 euro suuruse rahatrahviga. Talveaia väärteos süüdimõistev otsus jõustus riigikohtu otsusega jätta Talveaia kassatsioon menetlusse võtmata.

2018. aasta jaanuaris seadis finantsinspektsioon makseasutuse tegevusele olulise piirangu, keelates makseasutusel teatud tehingute tegemise klientidega, kes ise või kelle vähemalt üks tegelik kasusaaja ei ole Eesti Vabariigi resident.

Finantsinspektsioon tuvastas 2018. aasta juulis läbi viidud kohapealse kontrolli käigus, et vaatamata kehtivale keelule osutas Talveaed ikkagi vähemalt 49 korral klientidele teenuseid, mida ta selgelt ei tohtinud teha. Inspektsiooni teatel keskendus Talveaia ärimudel suurema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga välisriikide residentidest klientidele makseteenuste pakkumisele.

Finantsinspektsioon väljastas Talveaiale makseasutuse tegevusloa 2011. aasta aprillis. 2016. aasta veebruaris sai Talveaed täiendava tegevusloa maksekontoga ja makseinstrumentidega seotud teenuste osutamiseks. Samal aastal kasvas Talveaia turuosa väga kiiresti 45%ni kogu makseasutuste turust.

Hetkel kuum