Jaanus Vogelberg • 16. juuli 2019 kell 5:33

Levira loobus ERRiga laulupeo hanke üle vaidlemisest

Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste  Foto: Mihkel Maripuu/Postimees

AS Levira teatas, et võttis tagasi riigihangete vaidlustuskomisjonile (VAKO) esitatud avalduse, kus paluti komisjonil üle vaadata tänavuse üldlaulupeo ja –tantsupeo teleülekannete tootmine. Nimelt otsustas Eesti Rahvusringhääling (ERR) mitte korraldada ülekannete tootmiseks riigihanget ning tellida teenus kogemuste vahetamise eesmärgil Läti Televisioonilt (LTV), mis ei ole erinevalt Levirast ERR-i raamlepingupartner.

„ERR on Levira hea koostööpartner mitmes valdkonnas ning peale õnnestunud laulu- ja tantsupidu ning vaatajateni jõudnud teleülekandeid ei pea me mõistlikuks hankevaidluse jätkamist. Oleme juba nii ERR-ile kui ka riigihangete järelevalvega tegelevate asutustele väljendanud oma rahulolematust seoses ülekannete korraldamisega ning loodame, et edaspidi tellib ERR ülekandeid vastavalt raamlepingu tingimustele,“ ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Levirale oli arusaamatu ERR-i otsus, miks telliti tänavuse üldlaulupeo ja –tantsupeo teleülekannete tootmine nii, et mindi mööda riigihankega leitud raamlepingupartneritest, sh Levirast. Firma esitas 12. juunil rahandusministeeriumile ka järelevalveteate ERR-i tegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks seoses telesaadete välitootmise teenuse tellimisega, kuid rahandusministeerium menetlust ei alustanud.

Sisuliselt bartertehing

Tammiste sõnul lubab Eesti riigihangete süsteem riigiettevõtetel väga selgelt defineerida oma vajadused ja hankida teenust, mida nad vajavad. „Bartertehing raamlepingut mitteomava LTV-ga tekitas küsimuse, kas Eesti õigusruumis on aktsepteeritav käitumine, kus riigiettevõtted võivad teha hanketa bartertehinguid. Ka bartertehingu puhul ei saanud antud töö olla tasuta, kuna kaasnesid kaudsed kulud nagu transport, töötajate lisatasud,“ märkis Tammiste.

ERR viis 2018. aasta sügisel läbi riigihanke „Telesaadete välitootmisteenuse tellimine“, kus tunnistati vastavaks AS-i Levira ja veel kahe pakkuja pakkumused. Raamlepingu kohaselt peaks hankija tellima raamlepingu kehtivuse perioodil telesaadete välitootmise teenuseid minikonkurssidega, juhul kui ERR vajab tehnilist abi. Konkursse tuleb korraldada kolme edukaks tunnistatud pakkuja vahel ning hankeväliseid pakkujaid kasutada vaid juhul, kui minikonkursid ei õnnestu.

Hetkel kuum